Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Facilities - Janus Henderson Investors
For financial professionals in Finland

Palvelut

Seuraavassa taulukossa on tietoa Janus Henderson Fundille, Janus Henderson Horizon Fundille ja Janus Henderson Capital Funds plc:lle järjestetyistä palveluista.

Vaatimus Tehtävä Vastaava yhteystieto Hyperlinkki tai ohjaus lähteeseen
(a) UCITS-rahaston osakkeisiin liittyvien merkintä-, takaisinostoja lunastustoimeksiantojen käsittely ja muiden maksujen suorittaminen osakkeenomistajille Janus Henderson Horizon Fund and Janus Henderson Fund -yhtiön osalta International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., joka toimii luovutusasiamiehenä

Janus Henderson Capital Funds plc -yhtiön osalta, International Financial Data Services (Ireland) Limited, joka toimii luovutusasiamiehenä

IFDS:n tiedot (luovutusasiamies)
(b) Tietojen toimittaminen sijoittajille siitä, miten kohdassa (a) tarkoitetut toimeksiannot voidaan tehdä ja miten takaisinosto- ja lunastustuotot maksetaan FE fundinfo Limited Ota yhteyttä FE fundinfo Limited - yhtiöön , kun tarvitset tietoja, kuinka toimeksiantoja tehdään ja kuinka takaisinostoista ja lunastuksista saatavat rahat maksetaan.

 

Osoite: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Puhelin: +352 27 863 969
Sähköposti: fa_gfr@fefundinfo.com

 

Tiettyjen sijoittajien, jotka eivät voi sijoittaa meille suoraan ja jotka sijoittavat paikallisten välityskanavien kautta (jotka voivat vaihdella eri lainkäyttöalueilla), tulee ottaa yhteyttä tavanomaiseen paikalliseen rahastovälittäjäänsä, kun he tarvitsevat tietoja, kuinka toimeksiantoja tehdään ja kuinka takaisinostoista ja lunastuksista saatavat rahat maksetaan.

(c) Niiden tietojen käsittelyn ja menettelyjen ja järjestelyjen käytön helpottaminen, jotka koskevat sijoittajien tekemiä valituksia ja sijoittajille kuuluvien oikeuksien käyttöä. FE fundinfo Limited Ota yhteyttä FE fundinfo Limited - yhtiöön, kun tarvitset tietoja menettelyistä ja järjestelyistä, jotka koskevat sijoittajien tekemiä valituksia ja sijoittajille kuuluvien oikeuksien käyttöä.

 

Osoite: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Puhelin: +352 27 863 969
Sähköposti: fa_gfr@fefundinfo.com

(d) Tietojen ja asiakirjojen asettaminen sijoittajien saataville tarkastelua ja jäljennösten hankkimista varten. FE fundinfo Limited Ota yhteyttä FE fundinfo Limited - yhtiöön, kun tarvitset sijoittajien saataville asetettuja tietoja ja asiakirjoja.

 

Osoite: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Puhelin: +352 27 863 969
Sähköposti: fa_gfr@fefundinfo.com

(e) Toimittaa järjestelyn kautta hoidettavia tehtäviä koskevia tietoja sijoittajille pysyvällä välineellä. FE fundinfo Limited Ota yhteyttä FE fundinfo Limited - yhtiöön, kun tarvitset tietoa järjestelyn kautta hoidettavista tehtävistä.

 

Osoite: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Puhelin: +352 27 863 969
Sähköposti: fa_gfr@fefundinfo.com

JÄRJESTELYT

(f) Toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä toimivaltaisten viranomaisten kanssa Janus Henderson Horizon Fund-, Janus Henderson Fund- ja Janus Henderson Capital Funds plc -yhtiöiden osalta:
Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
ja fa_gfr@fefundinfo.com
TOP