Over ons

Janus Henderson Investors is een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder. Onze missie is klanten te helpen hun financiële doelen voor de lange termijn te realiseren.

Wie zijn wij?

Ons actieve beheer geeft klanten de mogelijkheid om in de loop van een gehele marktcyclus een hoger rendement te realiseren dan passieve portefeuilles. Dit doen we door een passende hoeveelheid risico te nemen en producten en strategieën aan te bieden tegen een redelijke prijs. De marktvooruitzichten voor de nabije toekomst zijn dat het rendement waarschijnlijk lager ligt en volatieler is dan in de afgelopen tien jaar. In zo’n omgeving is de waarde van actief beheer essentieel.

Daarnaast leven we in een tijd waarin de manier waarop mensen leven razendsnel verandert. Dit kan voor onrust zorgen en het lastiger maken om financiële doelen te realiseren. Voor beleggers levert ontwrichting zowel uitdagingen als kansen op. Onze portefeuillemanagers gebruiken hun ervaring om het risico en rendement tegen elkaar af te wegen en ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen profiteren van de veranderingen. Zo hopen we stabiliteit en voorspelbaarheid te creëren in een volatiele wereld.

Richard M. Weil | Janus Henderson InvestorsWe hebben een groot aantal beleggingsteams van wereldklasse, die hun benadering en denkwijze in de loop van tientallen jaren hebben verbeterd. Samen met onze ervaren distributieteams ontwikkelen en combineren we ideeën voor onze klanten.

Dick Weil, Chief Executive Officer

Kerncijfers

Source: Janus Henderson Investors. Personeelsgegevens, Beheerd vermogen per 30 juni 2020. Exclusief beleggingen in Exchange-Traded Notes (“ETN”).

Waarom met
ons beleggen?

Met meer dan 345 professionele beleggers* bieden we toegang tot enkele van de meest getalenteerde en innovatieve denkers in de sector, van aandelen en obligaties, tot multi-asset en alternatieve beleggingen wereldwijd. Onze beleggingsteams combineren inzicht, originaliteit en precisie met grondige analyses, gestructureerde processen en robuust risicobeheer. Ze anticiperen op veranderingen en passen zich daaraan aan om een risicogecorrigeerd rendement te genereren waarmee ze de markt verslaan.

Onze particuliere en institutionele klanten en tussenpersonen komen van over de hele wereld. Ze hechten waarde aan onze samenwerking en vertrouwen meer dan 299,8 miljard van hun vermogen* aan ons toe. Wij zijn sterk overtuigd van de waarde van actief beheer. Dat houdt ook in dat we samenwerkingsverbanden opbouwen op basis van openheid en vertrouwen, dat we de expertise vanuit het gehele bedrijf overbrengen, en dat we de visies van onze experts tijdig en op een zinvolle manier delen. Ons credo is dan ook Knowledge Shared.

Enrique Chang | Janus Henderson InvestorsWe meten ons succes af aan de doelen van klanten die we weten te realiseren. We combineren onze expertise in een ondersteunende en op risico gerichte omgeving, om zo de beloofde resultaten voor onze klanten ook daadwerkelijk te realiseren."

Enrique Chang, Chief Investment Officer

Als klant van Janus Henderson Investors moet u:

  • Erop kunnen rekenen dat wij bedachtzaam met uw vermogen omgaan. Aan ons is 299,8 miljard aan vermogen* toevertrouwd en deze verantwoordelijk nemen wij niet licht op. We beleggen in lijn met de verwachtingen van onze klanten en baseren beslissingen op grondige analyse en robuust risicobeheer.
  • Toegevoegde waarde verlangen van ons actieve beheer. Onze beleggingsteams zijn echt actief en gebruiken hun inzicht en originaliteit om te profiteren van marktinefficiënties.
  • Erop kunnen bouwen dat wij ons aanpassen aan veranderingen. We zetten onze expertise in om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen profiteren van ontwrichting. Bovendien blijven wij ons als organisatie voortdurend ontwikkelen.
  • Zich goed voelen bij uw keuze om met ons samen te werken. Uw financiële succes is de kern van de Janus Henderson-benadering. Onze solide financiële achtergrond en uiteenlopende beleggingsproducten helpen bij het realiseren van uw doelen.
  • Zich laten versterken door Knowledge Shared. Wij delen graag onze visie over de gebeurtenissen, thema’s en innovaties die de markten beïnvloeden, om zo onze klanten te helpen bij hun besluitvorming.

* Per 30 juni 2020.

Onze achtergrond

Een rijk verleden

Janus Henderson is in 2017 ontstaan na de fusie van twee complementaire bedrijven, waarvan de geschiedenis al veel verder teruggaat. De Amerikaanse Janus Capital Group is opgericht in 1969 en had een sterke onderzoeksgedreven benadering. Henderson Global Investors is in 1934 opgericht in het VK en bood voornamelijk bottom-up strategieën op basis van analyse. De klanten van beide bedrijven kwamen voornamelijk uit verschillende regio’s. Door de fusie is een echt wereldwijd platform ontstaan – met wereldwijde producten én een wereldwijde visie.

Een sterke toekomst

Op dit moment heeft Janus Henderson een aanzienlijk beheerd vermogen, een breed aanbod aan beleggingsproducten en een distributieteam met een wereldwijd bereik. Deze eigenschappen zijn vooral belangrijk met het oog op de veranderingen in de sector, in de regelgeving en op klantniveau. Dankzij onze ontwikkeling zijn we goed in staat om onze ervaringen op verschillende markten te delen en oplossingen te bieden voor de uiteenlopende behoeften van klanten.

About us - Timeline -EN-08-2019-Re

Onze beleggingsbenadering

Beleggingsteams

Onze dynamische beleggingsteams handelen en zijn gestructureerd op een manier die in onze ogen het meest geschikt is voor de betreffende beleggingscategorieën en -processen. Voor sommige teams betekent dit een nauwe samenwerking met onze centrale teams van gespecialiseerde onderzoeksanalisten, terwijl andere teams hun beleggingsbeslissingen vooral baseren op hun eigen onderzoek en visies. We leggen de teams geen top-downvisie op. In plaats daarvan geven we ze een behoorlijke mate van vrijheid binnen een omgeving met risicobeheer.

Risicobeheer

Risicobeheer is essentieel voor onze beleggingsbenadering. We stimuleren vernieuwende en creatieve ideeën, maar zorgen wel altijd dat deze op een meetbare en gereguleerde manier worden uitgevoerd. We erkennen dat een bepaalde mate van risico genomen moet worden voor een outperformance. Onze controles garanderen echter dat dit risico in overeenstemming is met de verwachtingen van de klant en de intentie van de fondsbeheerder.

Bij Janus Henderson handelen we als eigenaren. We zijn trots op de manier waarop we streven naar uitmuntende beleggingsresultaten voor onze klanten. Aan de andere kant moeten we ook te allen tijde verantwoord omgaan met het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben.”

Georgina Fogo, Chief Risk Officer

Productaanbod

Alles heeft als doel de klant centraal te stellen. Producten worden ontwikkeld met de veranderende behoeften van de klant voor ogen en onze fondsbeheerders werken met duidelijk geformuleerde parameters om vastgestelde en/of overeengekomen doelstellingen te realiseren. Transparantie in het proces, de positionering en de voortgang bij het halen van doelen staat centraal in onze benadering. Onze beleggings- en distributieteams streven er dan ook naar klanten in elke fase te informeren.

Strategieën

We hebben expertise in huis voor alle belangrijke beleggingscategorieën en beleggingsteams over de hele wereld. De strategieën van Janus Henderson zijn onderverdeeld in vijf hoofdgroepen:

*Per 30 juni 2020

Knowledge Shared

Bij Janus Henderson geloven we in het delen van deskundige inzichten voor betere zakelijke en beleggingsbeslissingen. Ons credo is dan ook Knowledge Shared. Dit wordt weerspiegeld in de stroom ideeën tussen onze beleggingsprofessionals, in de manier waarop we werken met onze klanten om hun behoeften te begrijpen en in onze inspanningen om onze expertise en inzichten op grote schaal beschikbaar te stellen.

Wat is Knowledge Shared?

  • Actueel en relevant deskundig inzicht – intern gedeeld tussen beleggingsteams en extern met klanten voor weloverwogen zakelijke en beleggingsbeslissingen.
  • Een voortdurende dialoog – we luisteren naar de behoeften van klanten en stellen onze expertise en oplossingen beschikbaar om succes te realiseren.
  • Openheid en transparantie – wanneer we toelichten hoe we denken, beleggen en onze inzichten omzetten in portefeuillepositionering.

Richard M. Weil | Janus Henderson InvestorsWij stellen graag alle kennis van onze beleggingsteams ter beschikking. Dit kan op veel verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een snelle reactie op gebeurtenissen die de markt in beweging brengen en openhartige visies op belangrijke drijfveren voor de markt. Zo willen we onze klanten meer inzicht geven, en daarmee ook een voordeel. Kennis heeft de meeste waarde als het wordt gedeeld."

Dick Weil, Chief Executive Officer

about-us_knowledge-shared-310319

Klantrelaties

Bij Janus Henderson staan onze klanten centraal in alles wat we doen. Dit hoor je vaak in onze sector, maar voor ons is het echt een filosofie waar we sterk van overtuigd zijn. De relaties met onze klanten hebben onze geschiedenis vormgegeven. Daarom kunnen klanten het volgende van ons verwachten:

Samenwerking
Wij meten ons succes af aan de resultaten voor onze klanten. We werken als een team om dit doel te realiseren, waardoor een klimaat van dynamische en productieve samenwerking is ontstaan. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met onze partners. We zien graag een wisselwerking, combineren de visies van experts en willen samen tot een oplossing komen.

Diversiteit en sterkte
Waar de meeste bedrijven een voorkeur hebben voor hun thuismarkt, hebben wij echt een wereldwijde focus. Ons hoofdkantoor staat in de UK, maar we hebben ook een notering in de US en Australië. Bovendien hebben we evenveel vermogen in de US als daarbuiten en hebben we beleggingsteams in de US, Europa en Azië-Pacific. Onze beleggingsteams beheren voor onze tussenpersonen en institutionele en particuliere klanten vermogen in alle belangrijke beleggingscategorieën. Wereldwijd bieden we meer dan 220 strategieën*. Deze diversiteit is enorm belangrijk voor de relatie met onze klanten. Hieruit blijkt namelijk dat we goed zijn uitgerust in de markten waarin we actief zijn, dat we onze ervaringen wereldwijd kunnen delen, dat we strategieën op een innovatieve manier kunnen combineren, en dat we kunnen samenwerken met grote klanten voor een gecoördineerde wereldwijde

*Bron: Janus Henderson Investors, per 30 juni 2020.

Afstemming

De verantwoordelijkheid die wij op ons nemen als klanten hun beleggingsbeslissingen aan ons uitbesteden, is iets wat we niet licht opvatten. We begrijpen dat de toekomstplannen en zekerheid van mensen afhankelijk zijn van wat wij leveren. Daarom komt er veel meer bij kijken dan alleen een transactie. Er is een samenwerking voor nodig op basis van vertrouwen. Wij zijn niet simpelweg een leverancier van beleggingsproducten, maar meer een partner die zijn aanbod wil blijven ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de inzichten die we aandragen tijdens het gehele beleggingsproces.