Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website JH Explorer in Charleston: Stroomkabels in de energietransitie - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

JH Explorer in Charleston: Stroomkabels in de energietransitie

Tijdens een onderzoeksreis naar de VS gaat Portfolio Manager Tal Lomnitzer op bezoek bij een fabrikant van hoogwaardige bekabeling: een bedrijf dat van vitaal belang is voor de transmissie van schone energie van productie- naar verbruikspunten.

Tal Lomnitzer, CFA

Tal Lomnitzer, CFA

Senior beleggingsbeheerder


23 apr 2024
3 beknopt artikel

Kernpunten

 • De elektriciteitskabelindustrie profiteert van de ongekende vraag naar windmolenparken op zee en infrastructuur voor het elektriciteitsnet, maar ook van knelpunten in toeleveringsketens.
 • De markt voor hoogwaardige kabels is bijzonder gespecialiseerd en kent ingewikkelde processen voor productie, transport en het leggen van kabels.
 • Kabelfabrikanten zijn slechts één voorbeeld van bedrijven die hun expertise inzetten en technologieën ontwikkelen om de wereldwijde energietransitie mogelijk te maken en ervan te profiteren.
De JH Explorer-serie volgt onze beleggingsteams over de hele wereld en vertelt over hun praktijkonderzoek op land- en bedrijfsniveau.  

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de schone groene elektriciteit die wordt opgewekt door offshore windparken zijn weg vindt naar het land?  Ik heb onlangs het historische en pittoreske Charleston in South Carolina bezocht om de elektriciteitskabelfabriek van Nexans te zien. Mijn bedrijfsbezoeken zijn vaak gericht op de winning en verwerking van koper, maar we beleggen ook in bedrijven die dat koper gebruiken om producten te maken die elektrificatie en decarbonisatie mogelijk maken. In het geval van Nexans wordt dat koper en aluminium gebruikt om hoogspanningskabels te maken om elektriciteit te transporteren van waar het wordt gegenereerd naar waar het nodig is.

De markt voor elektriciteitskabels wordt gedomineerd door bedrijven als Nexans, Prysmian en NKT. Deze industrie profiteert van een ongekende vraag en knelpunten in toeleveringsketens nu ontwikkelaars van offshore windparken en netbeheerders in een race verwikkeld zijn om nieuwe capaciteit op te bouwen en elektriciteitsnetten te versterken.

De fabriek van Nexans is bijzonder indrukwekkend en deed me beseffen hoe moeilijk het is om door te breken in de markt voor hoogwaardige bekabeling. Het is enorm ingewikkeld en complex om deze hoogspanningskabels te maken en nog lastiger om de immens zware kabelspoelen op speciaal gebouwde schepen te laden en ze vervolgens in uitdagende offshore omgevingen te leggen zonder ze te beschadigen.

Nexans liet ons ook toe in hun hypermoderne kabeltestcentrum, waar blikseminslagen kunnen worden gesimuleerd, kabels worden getest op minuscule stroomlekkages en voldoende spanning kan worden opgewekt om kabels tot hun limiet te testen.

Charleston staat bekend om de charmante architectuur en levendige cultuur, de rol die de stad speelde in de Amerikaanse Revolutie en Burgeroorlog en als een knooppunt voor landbouw en handel dankzij de ligging aan twee grote getijdenrivieren. De stad heeft een integrale rol gespeeld in de geschiedenis van de VS. De gewilde kabels van Nexans kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten en elektriciteitsnetwerken, niet alleen in de VS maar ook in Europa.

Toen ik na mijn bezoek aan de locatie ronddwaalde en de geplaveide straten en prachtig bewaard gebleven huizen van de oude Franse wijk in me opnam, kwam ik erachter ik dat Charleston de 'Heilige Stad' werd genoemd vanwege de tolerantie voor alle religies. Ik bedacht hoe elektriciteit aan het einde van de 19e eeuw een bijna mystieke status had. Het lijkt toepasselijk dat de 'Heilige Stad' nu ook de plaats is waar de kabels worden gemaakt die de elektrificatierevolutie mogelijk maken.

Onze benadering van ESG-integratie: Doordacht, praktisch, onderzoeksgedreven en toekomstgericht

Cashflow: Het nettobedrag aan liquide middelen dat in en uit een bedrijf stroomt. Een positieve cashflow of kasstroom betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat, terwijl een negatieve cashflow betekent dat er meer geld uit het bedrijf gaat dan er binnenkomt.

Afbeeldingen gepubliceerd met toestemming van Nexans.

Belangrijke informatie

Industrieën die afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen kunnen aanzienlijk worden beïnvloed door veranderingen in vraag en aanbod van natuurlijke hulpbronnen, energie- en grondstofprijzen, politieke en economische ontwikkelingen, milieu-incidenten, energiebesparingen en exploratieprojecten.

Duurzaam of Environmental, Social and Governance (ESG) beleggen houdt rekening met factoren die verder gaan dan de traditionele financiële analyse. Dat kan ertoe leiden dat er minder mogelijkheden tot beleggen zijn en dat de prestaties en blootstellingen verschillen van de bredere markt en zich mogelijk meer concentreren in bepaalde sectoren.

JHI

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specifieke risico's
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds volgt een verantwoorde beleggingsaanpak, waardoor het onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren (vanwege de gehanteerde vermijdingscriteria) en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare financiële doelstelling hebben, maar die geen vermijdingscriteria toepassen bij de selectie van beleggingen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.