Voor individuele beleggers in Nederland

Junichi Inoue

Hoofd Japanse aandelen | Portefeuillebeheerder
Junichi Inoue | Janus Henderson Investors

Junichi Inoue is sinds hij in 2016 bij Henderson kwam werken hoofd Japanse aandelen. Hij is ook fondsbeheerder bij de International Opportunities-strategie. Voordat hij bij Henderson kwam, werkte hij bij DIAM Asset Management. Daar was hij vanaf 2012 fondsbeheerder voor wereldwijde REIT’s binnen het bredere aandelenteam. Daarvoor werkte hij 14 jaar voor BlackRock. In 1998 werd hij oorspronkelijk aangenomen door Mercury Asset Management in Tokio. (Mercury Asset Management werd in 1997 overgenomen door Merrill Lynch. In 2006 fuseerde hun vermogensbeheertak met BlackRock.) In deze functies hield hij zich als analist en portefeuillemanager bezig met Japanse aandelen en werkte hij samen met de teams wereldwijd/EAFE in Londen. Van 2002 tot 2006 werkte hij in Londen en maakte deel uit van het wereldwijde aandelenteam dat zich bezig hield met de Japanse markten. In 2006 keerde hij terug naar Tokio en beheerde hij tot zijn vertrek in 2012 fundamentele Japanse aandelenportefeuilles gespreid over alle kapitalisaties.

Junichi haalde een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid aan de Hitotsubashi University. Hij heeft 28 jaar ervaring in de financiële sector.