Voor individuele beleggers in Nederland

EU ESG

Hoe duurzaamheidsrisico's onderdeel zijn van het beleggingsproces

De onderliggende beleggingen van dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, hoewel de Beheermaatschappij en de Beleggingsbeheerder een besluitvormingsproces zijn overeengekomen dat van toepassing zal zijn op beleggingsbeslissingen met betrekking tot het Fonds (zoals toegelicht in het Prospectus).

De waarschijnlijke gevolgen van duurzaamheidsrisico's op de fondsrendementen

Hoewel de analyse van ESG-factoren integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder, en een van de gegevensbronnen vormt voor de selectie van beleggingen en voor portefeuillesamenstelling, is het beleggingsproces van de Beleggingsbeheerder primair gericht op maximalisering van risicogecorrigeerde langetermijnrendementen voor beleggers. Het is voor het beheer van het Fonds door de Beleggingsbeheerder dan ook geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement nauwkeurig vast te stellen.

Principal adverse impacts (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ESG: een overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP