Beleg met
een positieve impact

Horizon Global Sustainable Equity Fund

Op basis van drie decennia ervaring vinden we internationale groeibedrijven die toonaangevend zijn voor de aanpak van veranderingen op milieu- en maatschappelijk gebied.

Beleg met
een positieve impact

Horizon Global Sustainable Equity Fund

Op basis van drie decennia ervaring vinden we internationale groeibedrijven die toonaangevend zijn voor de aanpak van veranderingen op milieu- en maatschappelijk gebied.

Water Droplet-Leaf - HERO
Governance_Pillar_StratBond-1

Gevestigde expertise

De strategie, die 30 jaar geleden van start ging, vormt de basis waarmee het Global Sustainable Equity-team de toon zet voor beleggen in internationale bedrijven die de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie bevorderen.

Hands_Globe-1

Positieve impact vinden

Het team belegt in bedrijven met veerkrachtige en gecombineerde groeikenmerken die veranderingen op het gebied van milieu en maatschappij willen aanpakken.

Enrivonment_Heart_Leaf-1

Hoge overtuiging, lage koolstofuitstoot

De 'high-conviction' portefeuille van 50-70 bedrijven heeft een koolstofvoetafdruk die 85% kleiner is dan die van de MSCI World Index.

Bron: Janus Henderson Investors, ISS Climate Impact, meest recente gegevens per 31 januari 2019.

Onze doelstelling is drieledig: we willen onze klanten uitstekende beleggingsrendementen bieden; we willen gezien worden als leiders op het gebied van duurzaam beleggen; en als actieve beleggers willen we onze bijdrage leveren aan een betere wereld."

-     Hamish Chamberlayne

HOE DE BEDRIJVEN WAARIN WE INVESTEREN IMPACT HEBBEN GELEVERD

Impactbeleggen is beleggen met de intentie om een positieve, meetbare sociale en ecologische impact te genereren, naast een financieel rendement”

–     Global Impact Investing Network

Transparantie is van het grootste belang om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Het Global Sustainable Equity-team gebruikt kwalitatieve en kwantitatieve data om de impact van de producten en activiteiten van een bedrijf te beoordelen. Ook maakt het team duidelijk welke positieve bijdrage de portefeuille levert aan het milieu en de maatschappij.

IN 2020 HEEFT DE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY-STRATEGIE:

33 miljoen ton CO2e uitstoot vermeden

dat is het equivalent van de besparing van de uitstoot van 8 kolengestookte elektriciteitscentrales of het jaarlijks energieverbruik van vier miljoen woningen, of zeven miljoen auto's van de weg1

 

de opwekking van 213 GWh aan duurzame energie gesteund

Het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden in de Verenigde Staten is 10.649 kWh, wat betekent dat 213 GWh kan voorzien in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 20.000 Amerikaanse huishoudens 2

 

5.300 uur opleiding aan werknemers gegeven

 

1.700 patiënten geholpen om gezondheidszorg te ontvangen

Bron: Janus Henderson Investors, per 31 december 2020. De gegevens in dit verslag zijn verzameld tussen maart en april 2021 en zijn gebaseerd op de strategie per 31 december 2020. In bepaalde gevallen waar bedrijven nog gegevens uit 2020 moesten rapporteren, hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit het vorige jaar. De gegevens zijn afkomstig uit bedrijfsrapporten, het Carbon Disclosure Project (CDP) en het International Energy Agency (IEA). Bedrijven die geen relevante gegevens hebben
bekendgemaakt, worden niet opgenomen in de analyse. Er werden geen ramingen gebruikt. De berekeningen maken gebruik van de totale gerapporteerde cijfers en worden bruto weergegeven. De totale impact van het bedrijf wordt vermenigvuldigd met de fractie van de beurswaarde van het bedrijf waarin de strategie aan het eind van het kalenderjaar belegd is. Dit levert het positieve effect op van de belegging van de strategie in dat bedrijf. De bijdragen van elke onderneming worden vervolgens bij elkaar opgeteld om het totale effect van de strategie op elke indicator te verkrijgen.
1Onafhankelijke cijfers en analyse: www.eia.gov/tools/faqs/faq.php
2 US Environmental Protection Agency: www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Zo presteerde het fonds

Door bedrijven te selecteren die zich aan de juiste kant van de disruptie bevinden, wil het team klanten van een rendementsbron voorzien, toekomstige samengestelde groei bieden en het neerwaartse risico helpen verkleinen.

Bron: Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 aandelenklasse in USD. Morningstar 2021, data van 29 mei 2019 (oprichtingsdatum fonds) tot 31 juli 2021. Toekomstig rendement is niet gegarandeerd.

Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

GSE chart

Uitgebreide metingen en verslaglegging

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de 'UN SDG's') zijn een handig uitgangspunt om de impact van onze beleggingen te meten. De portefeuille draagt bij aan elk van de 17 doelstellingen.

Bijdragepercentage aan elk UN SDG

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Jaarlijkse duurzaamheidsrapport van de 2020 Global Sustainable Equity-strategie.

Beleggen met een positieve impact

Horizon Global Sustainable Equity Fund

SICAV gelanceerd in juni 2019

Label-ISR-documents-officiels
Finaal_label_duurzaamheid_Transpa_Color
FNG_Nachhaltigkeitssiegel_EN_2021_dreiSterne
Logo_LuxFLAG-ESG

Maak kennis met de experts

 

Hamish Chamberlayne, CFA | Janus Henderson Investors

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd Global Sustainable Equity | Portefeuillebeheerder

  • 18 jaar ervaring in de financiële sector
  • Standplaats Londen
Aaron Scully, CFA | Janus Henderson Investors

Aaron Scully,
CFA

Portefeuillebeheerder

  • 23 jaar ervaring in de financiële sector
  • Standplaats Denver
Headshot-thumbnail_EX_Ama-Seery

Amarachi Seery,
CEnv

Duurzaamheidsanalist

  • 12 jaar ervaring met duurzaam beleggen
  • Standplaats Londen

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

AFZONDERLIJKE PERFORMANCE (%)
Per 31 December 2020
Dec 2019 -
Dec 2020
Dec 2018 -
Dec 2019
Dec 2017 -
Dec 2018
Dec 2016 -
Dec 2017
Dec 2015 -
Dec 2016
Horizon Global Sustainable
Equity A2 USD (Net)
36.57 - - - -
MSCI World NR 15.90 - - - -

Bron: Per 31 December 2020. © Morningstar 2021. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.