EDITION 1

Janus Henderson
Corporate Debt Index

The Corporate Debt Index is the first edition in a long-term study into trends in company indebtedness around the world, the investment opportunities this provides and the risks it presents.

Scales - banner pic - 800

Key findings

VIDEO TRANSCRIPT

In 2019 stegen bedrijfsleningen wereldwijd naar een recordbedrag van 8,3 biljoen dollar, 8,1% meer ten opzichte van een jaar eerder en de snelste stijging in minstens vijf jaar.

De VS en Zwitserland waren de landen waar de bedrijfsschulden het snelst groeiden. Een land als Duitsland staat nu op de tweede plaats, na de VS, qua schuldenlast van bedrijven, voornamelijk door de automobielsector. Volkswagen heeft bijvoorbeeld bijna evenveel schulden als het hele land Zuid-Afrika.

Wat is er in 2020 gebeurd? Welnu, door de coronacrisis is er een enorme vraag naar schulden van bedrijven en tussen januari en mei 2020 is er voor 384 miljard dollar aan schulden uitgegeven. Tegen het einde van het jaar zou dat zelfs tot 1 biljoen kunnen oplopen.

Nu is schuld niet altijd een slechte zaak, en het is echt belangrijk dat die bedrijven aan financiering zijn geraakt in deze periode vol economische schokken. En zolang de bedrijven winst kunnen maken en hun schuld kunnen aflossen, kan dat eigenlijk een interessante opportuniteit zijn, vooral wanneer we zien dat de kredietcyclus wat is omgedraaid en bedrijven nu echt hun balans gaan herstellen en een deel van hun nettoschuld gaan aflossen om hun balans op te schonen.

Wat dan met de opportuniteiten op de kredietmarkt? Wel, ik bedoel dat bedrijfskredieten en bedrijfsschulden als vermogenscategorie een aantrekkelijk rendement opleveren. Bovendien zitten er ook heel wat inefficiënties in de kredietmarkt die actieve beheerders kunnen benutten. De markt voor nieuwe emissies, waar nieuwe obligaties worden aangeboden met een korting op bestaande obligaties, biedt echt mooie kansen. En met al die nieuwe emissies biedt die in 2020 duidelijk echt grote kansen.

Er zijn ook een aantal inefficiënties rond verschillende ratingspectra in de kredietmarkt tussen kredietwaardig en hoogrentend, en de obligaties die zich ergens ophouden tussen de gevallen engelen en de herlevende rijzende sterren die weer op het kredietwaardige niveau komen, kunnen echt mooie opportuniteiten bieden die actieve beheerders kunnen benutten.

CLOSE TRANSCRIPT

Glossary

Term Definition
Bond A bond is parcel of debt. By buying a bond, investors give money to a borrower, usually for a fixed term and for a fixed rate of interest. Bonds can be bought and sold on financial markets, and the value changes over time with varying market conditions.
Cyclical Industry The revenues and profits of an industry rise and fall over the course of an economic cycle.
EBIT Earnings before interest and tax, commonly called operating profit.
Equity The amount of money left over for shareholders if all a company’s assets were liquidated and its assets sold off.
Gearing The ratio of debt to equity finance on the balance sheet – not to the market value of the shares; also called leverage.
Leverage The ratio of debt to equity finance on the balance sheet – not to the market value of the shares; also called gearing.
Net Debt All borrowings minus any cash or cash equivalents.
Running Yield The interest paid on a bond divided by its current market value.
Volatility Rapid, unpredictable, changeability.
Yield to Maturity The interest paid on a bond divided by its current market value, taking account of the capital gain or loss that will occur when the bond matures and is repaid.

Janus Henderson Corporate Debt Index, Edition 1