Na de grote financiële crisis hebben wereldwijde centrale banken aanbevolen om de LIBOR te wijzigen, vanwege de manipulatie van het tarief door sommige banken. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de LIBOR de komende maanden geleidelijk door andere rentetarieven vervangen zal worden.

LIBOR staat voor de London Inter-Bank Offered Rate, de rentevoet waartegen banken schatten dat ze voor een korte periode geld van een andere bank kunnen lenen. Dit rentetarief speelt een centrale rol bij de prijsbepaling van obligaties, derivaten en leningen, evenals bij de beoordeling van de prestaties van bepaalde fondsen.

Onze Q&A geeft informatie over de veranderingen in de LIBOR en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw beleggingen bij Janus Henderson.

Q&A over de wijzigingen in de LIBOR