Voor individuele beleggers in Nederland

Notices

Q&A over de wijzigingen in de LIBOR

Na de grote financiële crisis hebben wereldwijde centrale banken aanbevolen om de LIBOR te wijzigen, vanwege de manipulatie van het tarief door sommige banken. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de LIBOR de komende maanden geleidelijk door andere rentetarieven vervangen zal worden. LIBOR staat voor de London Inter-Bank Offered Rate, de rentevoet waartegen banken schatten

29 April 2020

Beleggingsdoelstellingen en -beleid van Britse Fondsen verder toegelicht

Wij kunnen u tot ons genoegen laten weten dat wij in navolging van onze berichten van juli 2019 de beleggingsdoelstellingen, prestatiedoelstellingen, het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën in de documentatie van onze Britse fondsen verder hebben verbeterd.

6 March 2020

Janus Henderson KIIDs

In het kader van onze voortdurende inspanningen om onze fondsdocumentatie te verbeteren, informeren wij u over wijzigingen die wij hebben doorgevoerd in de KIID’s van Janus Henderson. Deze updates zijn ook doorgevoerd naar aanleiding van de bijgewerkte lijst met vragen en antwoorden van de European Securities and Markets Authority (ESMA) over de toepassing van de

11 Februari 2020

Wijziging van het beleggingsbeleid – Janus Henderson Capital Funds

Wij informeren u over voorstellen om de informatie van Janus Henderson Capital Funds te wijzigen. In het kader van onze voortdurende inspanningen om onze fondsdocumentatie te verbeteren, veranderen we de manier waarop wij het beleggingsbeleid beschrijven. Het risicoprofiel en de manier waarop de fondsen worden beheerd zullen niet wijzigen als gevolg van deze updates. Afhankelijk

5 Februari 2020