Volgens de meest recente Global Dividend Index van Janus Henderson stegen de wereldwijde dividenden in het eerste kwartaal naar USD 218,7 miljard, wat een onderliggende stijging is van 5,4% op jaarbasis. Dit was de snelste onderliggende stijging sinds eind 2015. Dit was ook duidelijk geworden doordat de aantrekkende wereldwijde groei zich direct vertaalde in bedrijfswinsten. In de meeste sectoren was er sprake van een sterke dividendgroei. En in elke regio, behalve Europa, waren er te weinig bedrijven die in het eerste kwartaal dividend uitkeerden om te kunnen spreken van een trend. Hoewel de onderliggende groei sterk was, waren de eenmalige speciale dividenden aanmerkelijk lager – na bijna een hoogterecord te hebben gehaald in 2016. Dus het totale wereldwijd uitgekeerde dividend in het eerste kwartaal kwam op jaarbasis 0,3% lager uit.

Belangrijke punten

  • In het eerste kwartaal stegen de wereldwijde dividenden onderliggend 5,4%, wat de snelste onderliggende stijging is sinds eind 2015, er werd USD 218,7 miljard uitgekeerd
  • In de meeste sectoren was er sprake van een sterke dividendgroei. En in elke regio, behalve Europa
  • De aanmerkelijk lagere speciale dividenden die eenmalig werden uitgekeerd hadden gevolgen voor de totale dividenden. Het totale uitgekeerde dividend over de hele wereld was namelijk 0,3% lager
  • De wereldwijde economische groei trekt aan wat zal leiden tot hogere bedrijfswinsten en hogere dividenden
  • De lichte verzwakking van de dollar betekent dat de groei over de hele wereld wat minder wordt verbloemd door de wisselkoers
  • Janus Henderson stelt de dividendgroei voor het gehele jaar naar boven bij en verwacht nu een onderliggende groei van 3,9% en een totale groei van 1,5%. De wereldwijde verwachting komt hiermee uit op USD 1,176 biljoen

Bron: Henderson Global Investors

Vooral in de VS viel op dat de eenmalig uitgekeerde speciale dividenden lager waren. Op jaarbasis vielen deze daar namelijk USD 7,0 miljard lager uit, waardoor de totale dividenden die werden uitgekeerd 0,7% lager uitvielen en resulteerden in USD 106,9 miljard. Dit verbloemde echter dat de onderliggende groei in de VS naar 5,3% steeg. De flinke vertraging waar in heel 2016 sprake van was, werd hierdoor gecompenseerd. In de Amerikaanse bankensector, waar voor de financiële crisis de meeste dividenden werden uitgekeerd, wordt er opnieuw aanzienlijk meer dividend uitgekeerd. De sector loopt niet ver meer achter op de oliesector, waar de laatste twee jaar de olieprijs zijn invloed heeft gehad. In de VS zijn de dividenduitkeringen veel gelijkmatiger verspreid dan in andere delen van de wereld, dus in het eerste kwartaal hebben Amerikaanse bedrijven disproportioneel veel bijgedragen als het gaat om wereldwijde aandeleninkomsten.

In het eerste kwartaal van vorig jaar zagen we ook in Hongkong, Singapore en Australië veel speciale dividenden. Dit jaar waren de bedragen veel kleiner, waardoor de dividenden in Azië-Pacific ex-Japan op jaarbasis in totaal 2,8% daalden. Wanneer we de speciale dividenden en andere minder bepalende factoren buiten beschouwing laten, stegen de uitgekeerde bedragen onderliggend met maar liefst 14,6%. Vooral in Australië, want daar bleven de uitgekeerde dividendbedragen van elk bedrijf in de index van Janus Henderson gelijk of hoger. Het totale dividend in het land steeg op jaarbasis 30,6%, voornamelijk door BHP Billiton. In Hongkong, als we verder kijken dan alleen de wisselvalligheid van de speciale dividenden, stegen de reguliere dividenden 2,9%. In Singapore bedroeg de onderliggende groei 20,0%, voornamelijk dankzij de halfgeleiderfabrikant Broadcom, die op jaarbasis twee keer zoveel uitkeerde.

Het eerste kwartaal is seizoensmatig relatief niet bepalend in Europa, aangezien de meeste Europese bedrijven slechts één keer per jaar dividend uitkeren, namelijk in het tweede kwartaal. In het VK daalden de dividenden op jaarbasis in totaal 5,3% in Amerikaanse dollars. Dit kwam door het zwakke pond. Gecorrigeerd voor de waardedaling van het pond en voor andere factoren, was de onderliggende groei echter 7,1%. De helft van deze stijging was te danken aan de onverwacht sterke stijging van het aandeel van mijnbouwbedrijf BHP Billiton. Het bedrijf profiteert nu van de betere grondstoffenprijzen, maar in 2016 verlaagde het bedrijf haar dividenduitkeringen nog drastisch.

In de opkomende markten loopt de dividendgroei, ondanks de stijgende grondstoffenprijzen en tekenen van stabilisatie als het gaat om de economieën, uiteen. De groei is dan ook erg afhankelijk van Rusland, waar de uitgekeerde bedragen uiteen lopen en niet te voorspellen zijn. Onderliggend was het uitgekeerde dividend verder lager in India, Brazilië en Zuid-Afrika. In het eerste kwartaal keerde bijna geen enkel Chinees bedrijf uit.

Door het steeds positiever wordende wereldwijde economische plaatje voor 2017 stelt Janus Henderson haar dividendvooruitzichten naar boven bij. Het Global Equity Income-team verwacht nu een onderliggende groei van 3,9% voor 2017 (in januari was dit nog 3,2%) en een totale groei van 1,5% (dit was 0,3%). De verbeterde totale groei wijst op een bescheiden omslag in de kracht van de Amerikaanse dollar. De wereldwijde prognose gaat hierdoor omhoog met USD 18 miljard naar USD 1,176 biljoen.

Alex Crooke, hoofd Global Equity Income bij Janus Henderson: “Voor inkomstenbeleggers is 2017 goed begonnen, als je tenminste verder kijkt dan de eenmalige speciale dividenden. In veel sectoren en landen was er ook sprake van groei.”

“De vooruitzichten voor de wereldeconomie zien er nu beter uit dan in de afgelopen paar jaren. Dat betekent dat bedrijven sneller winst kunnen maken en dus ook eerder dividend kunnen uitkeren. Op dit moment ligt het tempo hoger dan we verwacht hadden, en gaat het ook om grotere bedragen. We zijn onze prognose voor het jaar dan ook iets aan het bijstellen, ondanks de enorme daling wat betreft de speciale dividenden in het eerste kwartaal. Bovendien betekent een iets zwakkere dollar dat de positieve onderliggende dividendgroei over de hele wereld niet heel erg wordt verbloemd door de wisselkoersen wanneer de dividenden weer worden omgerekend naar Amerikaanse dollars.”

Bron: Janus Henderson Investors

Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Internationaal beleggen houdt bepaalde risico’s en meer volatiliteit in, waarmee u niet te maken hebt wanneer u alleen in het VK belegt. Deze risico’s omvatten wisselkoersschommelingen, economische of financiële instabiliteit, gebrek aan tijdige of betrouwbare financiële informatie of ongunstige politieke of juridische ontwikkelingen.