• Dividenden herstellen zich sterk – dividenden wereldwijd stegen jaar-op-jaar met 26,3% naar 471,7 miljard dollar, slechts 6,8% lager dan het niveau in het tweede kwartaal van 2019.
  • Bedrijven die geannuleerde uitkeringen hervatten waren goed voor drie kwart van de onderliggende stijging.
  • 84% van de bedrijven verhoogden hun dividend of hielden dit stabiel vergeleken met het tweede kwartaal van 2020.
  • Uitkeringen in het VK stegen met 60,9% en in het hoofdseizoen voor dividenden op het continent eindigden de Europese uitkeringen 66,4% hoger.
  • Janus Henderson verhoogt de prognoses voor 2021 van 1,36 biljoen dollar naar 1,39 biljoen dollar; deze nieuwe prognose ligt slechts 3% onder de piek voor de pandemie.
  • De groei voor 2021 bedraagt nu naar verwachting bruto 10,7%, overeenkomend met een onderliggend herstel van 8,5%.

Het dividendherstel begon in het tweede kwartaal van 2021 serieuze vormen aan te nemen volgens de nieuwste editie van de Janus Henderson Global Dividend Index. Wereldwijd stegen de dividenden jaar-op-jaar bruto met 26,3% en deze herstelden naar 471,7 miljard dollar, slechts 6,8% onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019. Janus Henderson Investors voorspelt dat de dividenduitkeringen in de komende twaalf maanden terugkeren naar de niveaus van voor de pandemie.

Dividenden van bedrijven die hun uitkeringen hervatten bedroegen 33,3 miljard dollar en waren goed voor drie kwart van de onderliggende groei in het tweede kwartaal.

De onderliggende dividendgroei in het tweede kwartaal bedroeg een bescheidener 11,2%. Het bruto cijfer werd geflatteerd door de normalisatie van de dividendkalenders, grote speciale dividenden en de omrekening van niet dollar dividenden tegen gunstigere wisselkoersen. Het onderliggende jaar-op-jaar beeld overtreft onze verwachtingen en is zeer bemoedigend.

Wereldwijd verhoogden meer dan acht van de tien bedrijven (84%) hun dividend of hielden dit stabiel. De bedrijven die hun uitkering verlaagden bevinden zich vooral in opkomende markten en weerspiegelden de vertraagde impact van de lagere over 2020 gepubliceerde resultaten. Veel van de dividendverlagingen die we begin 2020 in ontwikkelde markten zagen waren daarentegen preventief en ingegeven door voorzichtigheid.

Verhoogde prognose

Voor 2021 verhoogt Janus Henderson zijn prognose naar 1,39 biljoen dollar, een verhoging van 2,2 procentpunten ten opzichte van de editie van mei. Dit komt neer op een bruto dividendgroei van 10,7% en brengt het totaal van de uitkeringen tot binnen 3% van het niveau van voor de pandemie in 2019, hoewel dit wordt opgestuwd door de zwakkere Amerikaanse dollar en hogere speciale dividenden. De onderliggende groei in 2021 bedraagt waarschijnlijk 8,5%.

Jane Shoemake, client portfolio manager van het Global Equity Income Team bij Janus Henderson: “Net zoals de impact van de pandemie op de bedrijfsdividenden overeenkwam met een conventionele maar ernstige recessie, zo is het herstel nu ook in verhouding met het snelle economische herstel dat we zien in die delen van de wereld waar vaccinatieprogramma’s het mogelijk maken om de economie weer van het slot af te halen. Huishoudens hebben recordbedragen bij elkaar gespaard en er is een inhaalvraag die goed kan uitpakken voor de bedrijfswinsten.

“De liquiditeit in het bedrijfsleven is overvloedig en het financiële systeem is robuust. De banken hebben over het algemeen ruim voldoende kapitaal en beleidsmakers leveren nog altijd monetaire- en begrotingssteun voor de economie. Dit herstel wordt dus niet gehinderd door een zwak bankensysteem zoals het geval was na de wereldwijde financiële crisis in het vorige decennium. Bovendien worden de wettelijke beperkingen op bankdividenden nu opgeheven. Dit draagt de komende maanden fors bij aan het dividendherstel omdat deze debet waren aan de helft van de wereldwijde daling in 2020.

“Over de hele wereld wordt het herstel tot nu toe aangedreven door de hervatting van geannuleerde dividenden, maar we zien ook een dividendgroei die sterker is dan we hadden verwacht. Ondanks de ernstige recessie vorig jaar komen dividenden wereldwijd in totaal de komende twaalf maanden waarschijnlijk terug op het niveau van voor de pandemie.”

Grote onderlinge verschillen tussen uitkeringen in diverse markten in het tweede kwartaal van 2021

De onderlinge verschillen tussen de markten zijn enorm. De uitkeringen stegen in Europa met 66,4% en in het VK met 60,9%, maar in Japan slechts met 0,4% en in Noord-Amerika met 5%. Deze grote verschillen weerspiegelen de omvang, timing en diepte van de verlagingen die in 2020 in het licht van de pandemie plaatsvonden.

VK: De dividenden in het VK veerden in het tweede kwartaal sterk op en stegen meer dan drie vijfde (60,9%), sterk in lijn met de rest van Europa, dat in dezelfde periode van het vorig jaar een soortgelijke daling doormaakte. De onderliggende groei bedroeg 42,2%. Het totaal was echter nog altijd 27% lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Europa ex-VK: Het tweede kwartaal is het belangrijkste Europese dividendseizoen. De helft van de bruto-groei van 66,4% was te danken aan bedrijven die terugkeerden naar hun normale dividendkalender. De onderliggende groei van 20,1% werd vrijwel geheel veroorzaakt door geannuleerde uitkeringen die werden hervat – deze uitkeringen waren doorgaans echter lager dan voor de pandemie. Frankrijk en Spanje waren de koplopers en Zwitserland bleef achter, het tegenovergestelde van 2020. Het totaal voor de regio ligt een vijfde lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

Noord-Amerika: Dividenden op recordniveaus in het tweede kwartaal, vooral dankzij Canada. De dividenden bleven in 2020 redelijk overeind, dus het hersteleffect blijft beperkt.

Azië-Pacific – ex Japan: De bruto-groei van 45% werd opgestuwd door het eenmalige speciale dividend van Samsung Electronics. De onderliggende groei bedroeg 13%. Zuid-Korea en Australië gingen voorop in de regio, maar de dividenden in Singapore werden beperkt door de geldende beperkingen voor uitkeringen van banken. Het dividend in Hongkong was in 2020 veerkrachtig en dus was er weinig ruimte voor herstel.

Japan: Na een beperkte daling in 2020 was de onderliggende groei van 11,9% sterk. Meer dan acht van de tien Japanse bedrijven verhoogden hun dividend vergeleken met vorig jaar of hielden het stabiel.

Opkomende markten: Onderliggend daalden de dividenden met 3,2% jaar-op-jaar omdat de verlagingen de lagere winsten over 2020 vertraagd weerspiegelen. Slechts 56% van de bedrijven in opkomende markten verhoogden hun dividend of hielden het ongewijzigd in het tweede kwartaal.

Implicaties voor de portefeuilleallocatie

Op onderliggende basis stegen de Nederlandse uitkeringen met een derde – dit komt overeen met de trend in de rest van de regio. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft echter scripdividenden gedeclareerd, waarbij zij hun aandeelhouders aandelen in plaats van cash aanboden. Dit betekent dat de werkelijke waarde van de uitbetalingen niet zo veel zou zijn gestegen. Al met al is er sprake van een krachtig herstel, maar zitten de dividenden nog steeds aanzienlijk onder de niveaus van voor de pandemie.”

Implicaties voor de portefeuilleallocatie

Zo positioneren fondsbeheerders van Janus Henderson de wereldwijde opbrengstenportefeuilles:

Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bij Janus Henderson: “Nu de wereldeconomie weer opveert, maakt het brede herstel van de dividenden het beleggers opnieuw mogelijk om een goede spreiding van opbrengstgenererende sectoren aan te brengen. Hiermee diversifiëren zij de risico’s van specifieke sectoren en aandelen. Dit is ook hoe onze fondsen te werk gaan. Wat de sectoren met de hoogste uitkeringen betreft zijn de dividendperspectieven voor de financiële dienstverlening en grondstoffen sinds vorig jaar het sterkst verbeterd. Vooruitlopend op deze verbetering hebben wij de afgelopen 12 maanden selectief kansen benut om toe te voegen aan posities in deze sectoren. De reis- en vrijetijdssector blijft het sterkst getroffen wat betreft corona en hoewel veel bedrijven hun activiteiten hebben aangepast om te kunnen overleven, keert deze sector waarschijnlijk pas weer dividend uit als de balansen zich hebben hersteld. Voorlopig mijden wij deze dus nog.”

–einde–

Persvoorlichting
Stark Narrative
T: +31 20 79 44 731
E: JanusHenderson@StarkNarrative.com

Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens afkomstig van Janus Henderson Investors per 30 juni 2021.

Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Internationaal beleggen houdt bepaalde risico’s en meer volatiliteit in, waarmee u niet te maken hebt wanneer u alleen in het VK belegt. Deze risico’s omvatten wisselkoersschommelingen, economische of financiële instabiliteit, gebrek aan tijdige of betrouwbare financiële informatie of ongunstige politieke of juridische ontwikkelingen.

Opmerkingen voor redacteuren

Janus Henderson Group (JHG) is een wereldwijd actieve vermogensbeheerder. Wij helpen onze beleggers hun financiële langetermijndoelen te bereiken met een breed spectrum aan beleggingsoplossingen zoals aandelen, obligaties, kwantitatieve effecten, multi-asset- en alternatieve strategieën.

Janus Henderson heeft per 30 juni 2021 een vermogen onder beheer van ongeveer 428 miljard USD, meer dan 2000 medewerkers in dienst en kantoren in 25 steden overal ter wereld. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Londen, en we staan genoteerd aan de aandelenbeurs van New York en de Australische effectenbeurs (ASX).

Methodologie

Jaarlijks analyseert Janus Henderson dividenden die worden uitbetaald door bedrijven die op basis van hun marktkapitalisatie (per 31 december voorafgaand aan het begin van elk jaar) tot de 1200 grootste ter wereld behoren. Dividenden worden op de uitbetalingsdatum in het model opgenomen. De dividenden worden bruto berekend, gebruikmakend van het aantal aandelen op de uitkeringsdatum (dit is een benadering, omdat bedrijven de wisselkoers in de praktijk iets voor de uitkeringsdatum vaststellen), en aan de hand van de geldende wisselkoers omgerekend naar US$. Als er een scripdividend wordt aangeboden, wordt aangenomen dat beleggers altijd kiezen voor cash. Hierdoor worden uitbetalingen weliswaar licht overschat, maar wij menen dat dit de proactiefste benadering is voor het verwerken van scripdividenden. In de meeste markten levert dit geen grote verschillen op. Maar in sommige markten, met name in Europese markten, is het effect groter. Dat geldt vooral voor bijvoorbeeld Spanje. Het model houdt geen rekening met free-floats, omdat het doel is uitdrukking te geven aan de uitbetalingscapaciteit van de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, zonder rekening te houden met hun aandeelhoudersbestand. Voor aandelen buiten de top 1200 schatten we de dividenden in op basis van de gemiddelde waarde van deze uitbetalingen ten opzichte van de large-capdividenden over de periode van vijf jaar (op basis van genoteerde rendementsgegevens). Dit betekent dat deze dividenden in ons model een geschat vast deel van 12,7% van de totale wereldwijde dividenden van de top 1200 vertegenwoordigen en daarom in hetzelfde tempo groeien. Dit houdt in dat wij geen ongefundeerde aannamen hoeven te maken over de dividendgroei van kleinere bedrijven. Alle ruwe gegevens zijn verstrekt door Exchange Data International. De analyses zijn uitgevoerd door Janus Henderson Investors.