Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Dividenden wereldwijd naar recordhoogte - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

Media Centre

Persberichten

Press releases

Dividenden wereldwijd naar recordhoogte

De wereldwijde dividenden schoten in het tweede kwartaal omhoog met 12,9% op jaarbasis naar USD 497,4 miljard en zetten daarmee royaal een nieuw record neer, volgens de Janus Henderson Global Dividend Index. De uitkeringen stegen in vrijwel elke regio ter wereld. In 12 landen werd het record verbroken, onder andere in Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten, landen die een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde inkomsten. De Janus Henderson Global Dividend Index sloot het kwartaal op een recordniveau van 182,0. Dit betekent dat wereldwijd het dividend met meer dan vier vijfde is gestegen sinds 2009.

Belangrijke punten

  • Wereldwijde dividenden stegen in Q2 met 12,9% naar een record van USD 497,4 mld
  • 12 landen met recorduitkeringen onder andere Nederland, Japan en de VS
  • Onderliggend was de groei 9,5%, het hoogste groeicijfer in drie jaar tijd
  • Stijgende winstgevendheid overal ter wereld motor achter hogere dividenduitkeringen
  • Voorspelling voor onderliggende groei verhoogd van 6,0% naar 7,4%

Bron: Janus Henderson Investors

Hoewel valuta-effecten het resultaat versterkten, stegen de wereldwijde uitkeringen onderliggend, volgens de maatstaf die Janus Henderson hanteert voor de belangrijkste trends, met 9,5%, het hoogste groeicijfer in drie jaar tijd. Het tweede kwartaal wordt gedomineerd door Europa ex het VK, aangezien twee derde van het dividend in deze regio in die periode wordt uitgekeerd. De onderliggende groei was hier het sterkste sinds het tweede kwartaal van 2015. Europese bedrijven keerden een recordbedrag van USD 176,5 mld uit, een toename van 18,7% jaar op jaar, omdat de hogere bedrijfswinsten uit 2017 hun weg vonden naar het dividend. Rekening houdend met de kracht van de Europese valuta’s ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar plus een aantal minder belangrijke factoren, bedroeg de groei onderliggend 7,5%. Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, België, Denemarken en Ierland bereikten stuk voor stuk een nieuw record. Slechts een handjevol bedrijven verlaagde de uitkering, onder andere Deutsche Bank, EDF en Credit Suisse.

Nederland heeft weer een record gebroken, met $9.4 miljard – een stijging van 14.2% (11.0% alsonderliggende basis). ABN Amro, die de marktverwachtingen overtrof met uitstekende winstcijfers voor 2017, verdubbelde bijna de uitkering op jaarbasis wat een derde van de Nederlandse stijging vertegenwoordigt. Akzo Nobel leverde ook een aanzienlijke bijdrage, waardoor de eigen uitkering met de helft toenam. Buurland België sluit nauw aan met recorduitbetalingen, hoewel het slechts een toename van 1,5% in onderliggende waarde wist te realiseren, voornamelijk omdat Anheuser-Busch, dat goed is voor twee derde van alle Belgische dividenden, niet is gestegen. In de VS stegen de uitkeringen met 4,5% naar een recordhoogte van USD 117,1 miljard. Onderliggend bedroeg de groei 7,8%, rekening houdend met lagere speciale dividenden en wijzigingen in de index. Dit was de snelste groei sinds twee jaar. Hoewel de groei net iets lager was dan gemiddeld in het tweede kwartaal, is de stijging van Amerikaanse dividend wel stabieler dan elders.

Het tweede kwartaal is het seizoen waarin het dividend in Japan een hoogtepunt bereikt. De hoge 14,2% groei (12,3% onderliggend) leverde dan ook een aanzienlijke bijdrage aan het wereldwijde totaal. Het bedrag van USD 35,9 miljard betekende een record voor de Japanse uitkeringen. Grote namen zoals NTT DoCoMo en Mitsubishi Corp verhoogden hun dividend met bijna 25%.

Elders in Azië werd de sterke groei weliswaar gestimuleerd door hoge speciale dividenden, maar ook onderliggend was hij indrukwekkend: in Hongkong 13,5% en in Singapore 46,9%. Bankgroep DBS uit Singapore gebruikte de hogere winst en een overschot aan kapitaal om het dividend aanzienlijk te verhogen en nam daarmee de helft van de groei in dit land voor zijn rekening. In Hongkong droeg China Mobile het meeste bij aan de groei. In de opkomende markten, ten slotte, zagen we dat het Chinese Sinopec, de grootste olieraffinaderij ter wereld, het dividend bijna verdrievoudigde dankzij hogere raffinagemarges en een betere verkoopmix.

De sterke groei wereldwijd heeft ertoe geleid dat Janus Henderson de voorspelling voor de stijging van het onderliggende dividend voor 2018 heeft verhoogd van 6,0% naar 7,4%. De opleving van de dollar zet echter een rem op de stijging. In de tweede helft van het jaar wordt het dividend omgezet tegen een minder gunstige wisselkoers en daarom handhaaft Janus Henderson de voorspelling van USD 1,358 biljoen, een toename van 8,6% jaar op jaar.

Bron: Janus Henderson Investors

Ben Lofthouse, hoofd van Global Equity Income bij Janus Henderson: “Het tweede kwartaal heeft in elke regio ter wereld onze verwachtingen overtroffen. Inkomensbeleggers juichen de recorduitkeringen en de sterke groei toe en maken kans op nog meer. Zelfs in minder populaire regio’s, zoals Europa, blijft het dividend stijgen dankzij de aanhoudende economische expansie en winstgroei.

Kijkend naar de toekomst, kan het effect op de wereldhandel van de escalerende tarievenoorlog met de VS negatief uitwerken op de bedrijfswinsten. Hoe groot dat effect zal zijn, is echter nog zeer onzeker op dit moment. Niettemin zijn we nog steeds optimistisch. We denken dat de totale bedrijfswinsten komend jaar kunnen blijven groeien en dat ook de uitkeringen in belangrijke delen van de wereld zoals Japan nog voldoende ruimte hebben om te stijgen. In ieder geval is dividend minder volatiel dan winst en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat onderliggend het totaal wereldwijd zal blijven stijgen in 2019. Het verloop van de dollar kan komend jaar wel van invloed zijn op de groei van het feitelijke dividend, maar over de langere termijn is de impact van wisselkoersfluctuaties gering.”