6 september: London & Denver – Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG, ASX: JHG) kondigt de lancering aan van het Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, dat zich richt op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in duurzame technologiegerelateerde bedrijven. Het fonds, een SICAV, richt zich in de eerste plaats tot zowel particuliere als institutionele beleggers in de EMEA- en Aziatische markten. Het wordt een artikel 9 ‘donkergroen’ fonds (in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector) met een duurzame beleggingsdoelstelling dat klanten een unieke technologiegerichte oplossing biedt voor de groeiende marktvraag naar fondsen gericht op duurzaamheid.

Het beleggingsteam van het fonds, bestaande uit Alison Porter, Richard Clode en Graeme Clark is gevestigd in Londen en Edinburgh; samen hebben zij meer dan 70 jaar beleggingservaring. Ze zullen worden bijgestaan door een nieuw en groeiend wereldwijd team van ESG-specialisten, onder leiding van Paul LaCoursiere, hoofd ESG Investments van Janus Henderson. Het fonds zal worden ondersteund door een speciaal analistenteam (waaronder een duurzaamheidsanalist) en het wereldwijde team van specialisten binnen het bredere Governance & Responsible Investor (GRI) team, met toegang tot een speciaal ESG-dataplatform.

Het fondsbeheerteam heeft een solide reputatie op het gebied van milieu en duurzaamheid; dit nieuwe fonds bouwt voort op het succes van het Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund, met hetzelfde beleggingsteam dat een sterke, consistente staat van dienst heeft; het genereerde een rendement van 13,1% versus 11,2%[1] voor de sectorgroep[2], sinds de start van het fonds in 2005[3]. Het Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund is een artikel 8- of ‘lichtgroen’ fonds (in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector).

De beleggingsbenadering van het fonds zal gebruikmaken van een positief thematisch kader om beleggingen te selecteren; die zullen aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en ten minste 50% van hun inkomsten halen uit de duurzame technologiethema’s van het fonds[4]. De duurzaamheidsdoelstelling van het Sustainable Future Technologies Fund staat garant voor een zinvolle diversificatie en differentiatie van traditionele technologie door blootstelling te bieden aan opkomende technologiebedrijven die zijn afgestemd op de SDG’s van de VN; dit vergroot het aanbod aan duurzame beleggingsoplossingen die beschikbaar zijn voor klanten.

Richard Clode, fondsmanager bij Janus Henderson Investors zegt hierover: “Klanten verwachten en eisen in toenemende mate dat vermogensbeheerders positieve sociale, ecologische en financiële resultaten leveren. We zijn echt enthousiast over het potentieel van dit fonds: we stappen af van de traditionele technologie en gaan op zoek naar opkomende en over het hoofd geziene bedrijven die aan een streng duurzaamheidscriterium voldoen. Technologie heeft het vermogen om op alle onderdelen van ESG goed te presteren. Hoewel milieuduurzaamheid eerst centraal stond in de wereldwijde regelgeving en classificatie wil dit fonds veel verder gaan en uitbreiden naar veel bredere sociale thema’s. De reikwijdte van technologie is grenzeloos en de sector heeft een unieke en cruciale rol te spelen bij het verwezenlijken van sociale doelstellingen: de toegang tot diensten helpen democratiseren, ongelijkheid verminderen en de levenskwaliteit verbeteren.”

Ignacio de la Maza, Head of EMEA Intermediary & LatAm licht toe: “De groei in zowel technologiefondsen als fondsen met een duurzame beleggingsfocus is de afgelopen jaren onverbiddelijk geweest; dit fonds combineert de deskundige technologische capaciteiten van Alison, Richard en Graeme met een product dat directer gericht is op positieve ESG-impact. De lancering van dit fonds laat zien dat Janus Henderson zich inzet om aan de vraag van klanten te voldoen en te werken aan een duurzamere wereld.”

EINDE

[1] Global Tech Leaders Fund, I ACC factsheet, onder Discrete year performance
[2] Morningstar Sector Equity Technology
[3] Horizon Global Tech Leaders Fund, A1 USD factsheet, 31 July 2021
[4] Digitale democratisering, technologische gezondheid, koolstofarme infrastructuur, gegevensbeveiliging, slimme steden, duurzaam vervoer, optimalisatie van hulpbronnen en productiviteit en schone energietechnologie.

Contactgegevens

Stark Narrative
T: +31 20 79 44 731
E: JanusHenderson@StarkNarrative.com

Opmerkingen voor redacteuren: tarievenstructuur

Klasse ID   Klasse A Klasse H Klasse IU Klasse GU
Beheervergoeding % 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Totaal niet afgetopte OCF 1.89% 1.19% 0.95% 0.80%

Janus Henderson Horizon Global Tech Leaders Fund Performance: (I ACC)

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor de pers en niet bedoeld voor particuliere beleggers, financiële adviseurs en institutionele beleggers. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie.

Beleggingsbesluiten worden uitsluitend genomen op basis van de informatie in het prospectus van het Fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten), met vermelding van de beleggingsbeperkingen. Deze publicatie is opgesteld voor promotiedoeleinden en uitsluitend als overzicht bedoeld. Voordat potentiële beleggers overgaan tot een belegging, moeten zij het prospectus van het Fonds en het document met essentiële beleggersinformatie lezen. Deze informatie over het Fonds wordt nadrukkelijk alleen verspreid onder de voorwaarde dat deze alleen gericht is aan of bedoeld is voor cliënten buiten de Verenigde Staten. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Niets in deze publicatie is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Deze publicatie is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van een effectenaankoop- of verkoopcontract. Resultaten uit het verleden zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. Inhoudingen voor vergoedingen en kosten zijn niet uniform gedurende de levensduur van de belegging maar kunnen onevenredig plaatsvinden bij de inschrijving. Indien u binnen 90 dagen na de inschrijving besluit uw belegging in te trekken, kan een handelsvergoeding in rekening worden gebracht conform de bepalingen van het prospectus. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag dat u ontvangt en de kans bestaat dat u het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel aanzienlijk dalen als aanzienlijk stijgen. Sommige subfondsen van het Fonds kunnen gevoelig zijn voor hogere volatiliteit vanwege de samenstelling van hun portefeuilles. Belastingaannames en -verminderingen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe leverancier, raden wij u aan daar rechtstreeks contact mee op te nemen, omdat de kosten, de resultaten en de algemene voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsfonds, bedoeld voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk worden erover geïnformeerd dat de meeste beschermingsmaatregelen die de Britse regelgeving biedt niet van toepassing zijn op een belegging in het Fonds en dat het Britse ‘Financial Services Compensation Scheme’ geen vergoedingen biedt. Het Fonds is een buitenlandse instelling voor collectieve belegging geregistreerd in Nederland bij de Autoriteit Financiële Markten en ingeschreven bij de CNMV onder nummer 353. Een lijst van distributeurs kan geraadpleegd worden op www.cnmv.es. De bewaarder in Spanje is BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het “Fonds”) is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Een exemplaar van het prospectus van het Fonds en het document met essentiële beleggersinformatie zijn verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur. Gepubliceerd door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden geleverd door Janus Capital International Limited (reg. nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. nr. 2606646), (alle ingeschreven in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (reg. nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). Henderson Secretarial Services Limited (opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales, registratienummer 1471624, met als statutaire zetel 201 Bishopsgate, Londen EC2M 3AE) is de naam waaronder de diensten als company secretary worden verleend. Al deze maatschappijen zijn volledige dochtermaatschappijen van Janus Henderson Group plc. (opgericht en gevestigd in Jersey, reg.nr. 101484 met als statutaire zetel 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD). U kunt een gratis exemplaar van het prospectus van het Fonds, de essentiële beleggersinformatie, de statuten, jaar- en halfjaarverslagen opvragen bij lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, 20121 Milaan, Italië, voor Italiaanse beleggers en J.W. Brouwersstraat 12, Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers; en de volgende fondsvertegenwoordigers: het betaalkantoor in Oostenrijk, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen; het betaalkantoor in Frankrijk, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, F-75002 Parijs; de informatieagent in Duitsland, Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; de Financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brussel; de vertegenwoordiger in Spanje, Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; Singapore: de vertegenwoordiger in Singapore, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited,138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946; of de vertegenwoordiger in Zwitserland BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, die ook fungeert als betaalkantoor in Zwitserland. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochteronderneming van de joint venture UK holding company RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel: +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs] zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson Group plc.