​Groeiende bedrijfswinsten stuwen het totale wereldwijde dividend in het eerste kwartaal 10,2% hoger naar USD 244,7 mld, aldus de Janus Henderson Global Dividend Index. Dit is een record voor het eerste kwartaal. Canada en de VS doorbraken het absolute kwartaalrecord, terwijl een op de vier landen uit de index een nieuw record neerzette over het eerste kwartaal. Asia Pacific ex Japan was de enige regio die geen stijging noteerde, wat te wijten was aan scherp lagere bijzondere dividenden in Hongkong en dividendverlagingen in Australië. De Janus Henderson Global Dividend Index sloot het kwartaal op een recordniveau van 174,2. Daarmee waren de wereldwijde uitkeringen vorig jaar bijna 75% hoger dan in 2009.

Belangrijke punten

  • • Het totale wereldwijde dividend stijgt in eerste kwartaal met 10,2% scherp naar USD 244,7 mld, een record voor uitkeringen over het eerste kwartaal
  • • Het eerste kwartaal overtreft de verwachtingen dankzij de zwakkere dollar; de onderliggende groei van 5,9% komt overeen met voorspelling Janus Henderson
  • • Canada en de VS doorbreken het absolute kwartaalrecord; een op de vier landen zet nieuw record neer over het eerste kwartaal
  • • Asia Pacific ex Japan enige regio met daling van dividend door lagere bijzondere dividenden in Hongkong en dividendverlagingen in Australië
  • • Voor 2018 wordt onderliggend een wereldwijde dividendgroei van 6,0% verwacht
  • • Totale groei omhoog bijgesteld naar 8,5%, mede op een zwakkere dollar; uitkeringen bereiken naar verwachting een record van USD 1,358 biljoen

Bron: Janus Henderson Investors

De totale dividendgroei over het eerste kwartaal overtrof de voorspelling van Janus Henderson, hoofdzakelijk omdat de Amerikaanse dollar over het kwartaal gestaag verzwakte, waardoor uitkeringen in andere valuta werden geconverteerd tegen een gunstiger wisselkoers.

Onderliggend was de groei met 5,9% jaar-op-jaar exact in lijn met de verwachtingen van Janus Henderson en een voortzetting van het groeitempo uit 2017.

Seizoensmatig maken de dividenden in Noord-Amerika in het eerste kwartaal het leeuwendeel uit van de wereldwijde uitkeringen, omdat vrijwel elk bedrijf hier standaard een kwartaalbetaling doet aan beleggers. De onderliggende groei in de VS bedroeg 7,6%, waarbij het totale uitgekeerde bedrag een absoluut kwartaalrecord bereikte van USD 113,0 mld.

Over de hele linie keerden acht van de tien Amerikaanse bedrijven jaar-op-jaar meer dividend uit, met technologie, financiële dienstverlening en gezondheidszorg voorop. Canada kende een onderliggende groei van 13,8%, het hoogste in de ontwikkelde wereld. Het totaal van USD 10,1 mld was ook hier een absoluut hoogterecord, waarbij elk bedrijf in de dividendindex de uitkering verhoogde of handhaafde.

In Europa vinden over het algemeen relatief weinig dividenduitkeringen plaats in het eerste kwartaal en deze werden bovendien gedrukt door seizoensmatige invloeden van een tragere groei in Zwitserse farmaceutische bedrijven en oliemaatschappijen. Onderliggend was de groei 3,9%, hoewel de sterke Europese valuta het totale dividend opstuwden naar een groei van 13,7%. De Japanse uitkeringen schoten onderliggend 8,2% omhoog, waarbij het totaal een record voor het eerste kwartaal bereikte, terwijl uitkeringen in opkomende markten profiteerden van bijzondere dividenden.

Asia Pacific ex Japan bleef achter in het eerste kwartaal. De uitkeringen daalden onderliggend met 3,1%, hoewel die dip vermoedelijk tijdelijk is. De meeste bedrijven in Hongkong handhaafden hun dividend of verhoogden het bescheiden. Het totaal werd echter nadelig beïnvloed door scherp lagere bijzondere dividenden, terwijl in Singapore de uitkeringen onderliggend vlak waren. In Australië daalde het dividend doordat twee grote spelers in het eerste kwartaal hun dividend verlaagden, maar de groei achter het totaal was breed gedragen.

Janus Henderson handhaaft de voorspelling van 6,0% onderliggende dividendgroei voor dit jaar, waarbij de groei vanuit elke regio ter wereld zal komen. De daling van de dollar van de afgelopen maanden draagt bij aan de voorspelde totale groei en Janus Henderson verwacht nu dat het dividend voor het hele jaar met 8,5% zal stijgen naar een totaal van USD 1,358 biljoen, USD 10 mld meer dan de aanvankelijke verwachtingen in januari.

Bron: Janus Henderson Investors

Ben Lofthouse, directeur van Global Equity Income bij Janus Henderson: “2018 is goed begonnen voor de dividenden. De economische groei is krachtig en de winstgevendheid van bedrijven neemt toe. De contanten die daardoor ontstaan kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De versnelling in dividendgroei in de VS in het eerste kwartaal kan een eerste teken zijn dat bedrijven erop vertrouwen dat ze wat van die contanten kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. De recente belastinghervormingen in de VS zijn een stimulans hiervoor. Het tweede kwartaal is voor de Europese dividenduitkeringen een belangrijk seizoen en veel meer bedrijven en landen dan in het eerste kwartaal zullen een bijdrage gaan leveren. Het economische herstel in Europa zal waarschijnlijk leiden tot krachtige groei door de hele regio heen. Het effect van aandeelspecifieke kwesties was in Australië in het eerste kwartaal groter dan het over het hele jaar zal zijn. We zijn dan ook optimistisch voor opkomende markten en Azië als geheel.

Wij denken dat beleggers in 2018 kunnen rekenen op een nieuw record voor dividenden wereldwijd.”