Beoordelingen en prijzen

Best Ethical Investment Fund
Label ISR
Morningstar 5 Star-Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund

Beleggingsdoelstelling

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

belangrijke documenten

Alle documenten
Prestatie

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

Variabele prestatie

Cumulatieve prestatie

Top 10 belangen
Geografische indeling
Sector-indeling
Dividenden
Belangrijke feiten

Peer Group Benchmark - IA Global | Peer group benchmark usage - Comparator

Peer group description: The Investment Association (IA) groups funds with similar geographic and/or investment remit into sectors. The fund's ranking within the sector (as calculated by a number of data providers) can be a useful performance comparison against other funds with similar aims.

Index Benchmark - MSCI World Index | Index usage - Comparator

Index description: The MSCI World Index is a measure of the combined performance of large and medium sized companies from developed stock markets around the world. It provides a useful comparison against which the Fund's performance can be assessed over time.


Risicoklasse
SRRI 5
Algemene risico's
 • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
Specifieke risico's
 • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • ​Het fonds kan derivaten gebruiken om het risico te verminderen of de portefeuille efficiënter te beheren. Dit brengt echter andere risico's met zich mee, met name dat een tegenpartij van een derivaat mogelijk niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet.
 • Aandelen kunnen snel waarde verliezen en hebben meestal een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten. De waarde van uw investering kan als gevolg kelderen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta dan de basisvaluta van het fonds of u belegt in een aandelenklasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij 'afgedekt'), kan de waarde van uw belegging beïnvloed worden door wisselkoersschommelingen.
 • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
 • Effecten binnen het fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op een gewenst tijdstip en op een bepaalde prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, waardoor het risico van beleggingsverliezen toeneemt.
 • ​Het fonds volgt een duurzame beleggingsaanpak, waardoor het overwogen en / of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders presteert dan fondsen met een vergelijkbaar doel, maar die geen duurzame beleggingscriteria integreren bij het selecteren van effecten.

[##Heading.Fund.RNS]

Attentie