Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Facilities - Janus Henderson Investors
For individual investors in Denmark

Faciliteter

Tabellen nedenfor indeholder oplysninger om de faciliteter, der stilles til rådighed for Janus Henderson Fund, Janus Henderson Horizon Fund og Janus Henderson Capital Funds plc.

Krav Opgave Relevant kontakt Hyperlink eller henvisning til relevant kilde
(a) Behandle tegnings-, genkøbs- og indløsningsordrer og foretage betalinger til andelshavere vedrørende deres UCITS-andele Hvad angår Janus Henderson Horizon Fund og Janus Henderson Fund, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. som overførselsagent

Hvad angår Janus Henderson Capital Funds plc, International Financial Data Services (Ireland) Limited som overførselsagent

IFDS, information om overførselsagent
(b) Give investorer information om, hvordan ordrer nævnt i punkt (a) kan udføres og hvordan genkøbsog indløsningsprovenu udbetales FE fundinfo Limited Kontakt FE fundinfo Limited for nærmere information om, hvordan ordrer kan udføres og hvordan genkøbs- og indløsningsprovenu udbetales.

 

Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

Visse investorer, som ikke kan investere direkte hos os og som investerer via lokale mellemled (afhænger af retsområdet), skal kontakte deres lokale fondsudbyder for nærmere information om, hvordan ordrer kan udføres og hvordan genkøbsog indløsningsprovenu kan udbetales.

(c) Facilitere behandling af information og adgang til relevante procedurer samt håndtering af klager og investorrettigheder. FE fundinfo Limited Kontakt FE fundinfo Limited for procedurer samt håndtering af klager og investorrettigheder.

 

Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

(d) Sikre information og dokumentation til investorer er tilgængeligt for gennemsyn og/eller kan udleveres i kopi. FE fundinfo Limited Kontakt FE fundinfo Limited for information og dokumentation tilgængeligt for investorer.

 
Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

(e) Give investorer information, som er relevant for de udførte opgaver, på et varigt medie. FE fundinfo Limited Kontakt FE fundinfo Limited for information, som er relevant for de udførte opgaver.
 
Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

Faciliteter

(f) Fungerer som kontaktpunkt for kommunikation med de kompetente myndigheder Hvad angår Janus Henderson Horizon Fund, Janus Henderson Fund og Janus Henderson Capital Funds plc:

Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
og fa_gfr@fefundinfo.com

Ikke relevant
TOP