ESG overzicht / ESG op bedrijfsniveau / ESG op beleggingsniveau / Bronnen

ESG overzicht / ESG op beleggingsniveau

Environment_MagnifyingGlass_Research_L1_100px

Investment ESG

Onze klanten vertegenwoordigen, hun belangen behartigen en ons gedachtengoed delen.

ESG_Letters_Transparent

Als beleggingsprofessionals is het laten groeien en slim beheren van het kapitaal van onze klanten en het vervullen van onze fiduciaire plichten onze grootste verantwoordelijkheid. In iedere markt vragen onze klanten ons daarnaast steeds vaker om te beleggen via processen waarin ESG en duurzaamheid een rol spelen.

Waar ESG en risico elkaar ontmoeten

ESG-factoren maken integraal deel uit van hoe wij over risico's denken. In de breedste zin loopt dit van traditionele governance-kwesties tot grote existentiële vraagstukken. De standpunten van onze klanten ten opzichte van ESG en duurzaamheid zijn net zo divers als risicoprofielen. We waarderen deze diversiteit aan waarden en bieden strategieën en producten aan die daarop aansluiten.

Wij streven ernaar een beleggingsplatform te beheren met de instrumenten en de flexibiliteit om uitsluitingen toe te passen om aan het spectrum van eisen van onze cliënten te voldoen. Uitsluitingen voor het hele bedrijf betreffen de huidige productie van clustermunitie, antipersoneelmijnen, chemische wapens en biologische wapens.

Wij geloven dat we als actieve beheerders de meeste impact kunnen hebben door betrokken te zijn bij de bedrijven waarin we beleggen. Van beleggingsteams wordt niet alleen verwacht dat zij bij hun engagement ten aanzien van ondernemingen rekening houden met ESG-overwegingen, afhankelijk van de individuele omstandigheden, maar ook dat zij zich proactief inzetten voor de volgende kernthema's inzake duurzaamheid:

  • Klimaatverandering
  • Diversity & Inclusion
  • Goed ondernemingsbestuur
ESG binnen ons beleggingsproces

ESG-overwegingen zijn een kernonderdeel van de actieve beleggingsprocessen van onze beleggingsteams. Deze teams maken gebruik van hun gedifferentieerde invalshoeken, inzichten en expertise om duurzame bedrijfspraktijken te herkennen die langetermijnwaarde voor beleggers kunnen creëren.

Onze ESG-beleggingsprincipes voor succesvolle beleggingsresultaten op de lange termijn zijn:

  1. Beleggingsportefeuilles worden opgebouwd met het doel de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen voor onze klanten te maximaliseren.
  2. De evaluatie van ESG-factoren is een wezenlijk onderdeel van onze beleggingsprocessen.
  3. Engagement met bedrijven is essentieel om duurzame bedrijfspraktijken te doorgronden en te stimuleren.
  4. Beleggingsteams moeten de vrijheid hebben om ESG-factoren te interpreteren en toe te passen op de manier die het beste past bij hun beleggingsklassen en beleggingsdoelstellingen.

Klimaatverandering

Wij geloven in de geest en de doelstellingen van een koolstofvrije economie en in de noodzaak van een overgang naar een koolstofarme wereld. Hoewel wij de bezorgdheid over klimaatrisico's delen en de expertise hebben om klimaatinzet te ondersteunen, beseffen wij dat verschillende klanten verschillende prioriteiten hebben. Zelfs degenen die zich inzetten om klimaatdoelstellingen te halen, hebben niet allemaal dezelfde aanpak. Sommigen kiezen voor uitsluitingen, sommige voor scenario-analyse en andere zullen de portefeuille-uitstoot in vergelijking met de benchmark evalueren. Onze huidige focus ligt dan ook op het ontwikkelen van de tools en rapportages die klanten helpen om samen met ons hun eigen klimaatdoelstellingen te realiseren.

Engagement
In 2021 registreerden wij meer dan 1.000 contacten met ondernemingen waar ESG-onderwerpen deel uitmaakten van de interactie. Tot de belangrijkste ESG-kwesties die aan bod kwamen, behoorden de strategie inzake klimaatverandering, diversiteit, gelijkheid en inclusie, en ESG-rapportage en openbaarmaking.
Engagement
In 2021 registreerden wij meer dan 1.000 contacten met ondernemingen waar ESG-onderwerpen deel uitmaakten van de interactie. Tot de belangrijkste ESG-kwesties die aan bod kwamen, behoorden de strategie inzake klimaatverandering, diversiteit, gelijkheid en inclusie, en ESG-rapportage en openbaarmaking.

Engagement

Onze beleggingsteams zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin ze beleggen. Ons Governance and Stewardship Team bestaat al sinds 2010 en biedt gecentraliseerde ondersteuning aan investeringsteams op het gebied van stemmen, zakelijke betrokkenheid en ESG-onderzoek.

Duurzaam beleggen

Ons Global Sustainable Equities-team bestaat al meer dan 30 jaar en is daarmee een van de pioniers op het gebied van duurzaam beleggen. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.

Quote

"Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'"

Hamish Chamberlayne, CFA, Portefeuillebeheerder, Global Sustainable Equities

Beleggen met impact

Ons Global Sustainable Equities-team bestaat al meer dan 30 jaar en is daarmee een van de pioniers op het gebied van duurzaam beleggen. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.

Quote

"Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'"

Hamish Chamberlayne, CFA, Portefeuillebeheerder, Global Sustainable Equities

Uitbreiding van ons aanbod

Hoewel ESG-overwegingen deel uitmaken van de processen van al onze beleggingsteams, bieden we ook gerichte strategieën aan. Deze variëren per regio en zijn aangepast aan de klantbehoefte. Het is onze bedoeling dit aanbod verder uit te bouwen zodat klanten via elke beleggingscategorie toegang tot deze strategieën kunnen krijgen.

Gespecialiseerde hulpbronnen

Onze huidige infrastructuur omvat een vaste kern van ESG-experts. Onder leiding van ons hoofd ESG-beleggingen Paul LaCoursiere en ons Product Strategy & ESG Team binnen de divisie Distributie hebben we dit kader aanzienlijk versterkt.

ESG-klantoplossingen: binnen Distributie hebben we een team van ESG-specialisten, dat bestaat uit een directeur Productstrategie & ESG, een ESG-onderzoeksanalist, een specialist op het gebied van ESG-wetgeving en algemene ESG-distributiemedewerkers.

ESG-beleggingsondersteuning: dit zijn specialisten met vaardigheden die onder de drie pijlers vallen, naast:

Governance & Stewardship
Governance & Stewardship - ons ervaren Governance & Stewardship-team ondersteunt beleggingsteams met advies over governance, proxy-voting en ESG-betrokkenheid bij bedrijven, en leidt nu ook thematische betrokkenheid.
Governance & Stewardship
Governance & Stewardship - ons ervaren Governance & Stewardship-team ondersteunt beleggingsteams met advies over governance, proxy-voting en ESG-betrokkenheid bij bedrijven, en leidt nu ook thematische betrokkenheid.
ESG-beleggingsonderzoek
ESG-beleggingsonderzoek – dit gespecialiseerde team implementeert een consistente methode voor de beoordeling van de ESG-prestaties van emittenten op basis van kansensets met de nadruk op financiële relevantie.
ESG-beleggingsonderzoek
ESG-beleggingsonderzoek – dit gespecialiseerde team implementeert een consistente methode voor de beoordeling van de ESG-prestaties van emittenten op basis van kansensets met de nadruk op financiële relevantie.
ESG-strategie en -ontwikkeling
ESG-strategie en -ontwikkeling – een team dat is samengesteld uit specialisten die zich richten op data, content, productontwerp en beleggingsdesksupport voor alle beleggingscategorieën.
ESG-strategie en -ontwikkeling
ESG-strategie en -ontwikkeling – een team dat is samengesteld uit specialisten die zich richten op data, content, productontwerp en beleggingsdesksupport voor alle beleggingscategorieën.
Quote

"Als onderdeel van onze Knowledge Shared-benadering, delen we onze kennis en analyses van de ESG-thema’s die van invloed zijn op onze wereld en de portefeuilles van onze klanten."

Transparant gedachtengoed

Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.

Transparant gedachtengoed

Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.

Quote

"Als onderdeel van onze Knowledge Shared-benadering, delen we onze kennis en analyses van de ESG-thema’s die van invloed zijn op onze wereld en de portefeuilles van onze klanten."

Bij duurzaam of ESG-beleggen (beleggen met oog voor milieu, maatschappij en governance) wordt rekening gehouden met factoren die verder reiken dan de gebruikelijke financiële analyse. Dat kan ertoe leiden dat er minder mogelijkheden tot beleggen zijn en dat de prestaties en blootstellingen verschillen van de bredere markt en zich mogelijk meer concentreren in bepaalde sectoren.