ESG: als belegger

ESG bevorderen met actief beheer

HandShake_London_HongKong_660x440

Onze inzet voor duurzaam beleggen

Janus Henderson Investors richt zich voor zijn klanten op het leveren van toonaangevende, risico gecorrigeerde rendementen voor de lange termijn.

We zetten ons in voor duurzaam beleggen en zijn ervan overtuigd dat de integratie van ESG-factoren bij onze beleggingsbeslissingen en ons eigenaarschap fundamenteel zijn om onze klanten hun doelen te laten bereiken.

Een geschiedenis van actief beheer en ESG

Lees meer over hoe ESG-overwegingen een kernonderdeel zijn van
de beleggingsprocessen van onze actieve beleggingsteams.

Duurzaamheidsrisico's

In dit document wordt het beleid van de firma uiteengezet ten aanzien van de opname van duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbesluitvormingsproces, zoals vereist door artikel 3 van de EU Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (‘SFDR’).

Een geschiedenis van actief beheer en ESG

Als actieve vermogensbeheerder is het altijd onze verantwoordelijkheid geweest risico's te onderkennen en te kwantificeren, en ESG-factoren spelen dan ook een belangrijke rol bij onze besluitvorming.

Omdat ESG-informatie niet uniform is, analyseren we uiteenlopende gegevens en maatstaven om onze conclusies op te baseren. Onze eigen onderzoeksteams gebruiken ESG-scoremodellen en onderzoek op maat om verwante bedrijven uit de sector op ESG-factoren te beoordelen. Daarnaast weken onze beleggingsteams nauw samen met ons wereldwijde Governance & Responsible Investment Team aan relevante beleggingsstrategieën. ESG-overwegingen zouden echter meer moeten behelzen dan alleen het beoordelen van cijfers. Bedrijfsbezoeken en gesprekken met medewerkers en het management zijn slechts een paar voorbeelden van de manier waarop we de ESG-gegevens van een bedrijf beoordelen.

Knowledge Shared: ESG

Onze organisatie begrijpt dat ESG-vraagstukken zich blijven ontwikkelen. We willen daarom een open dialoog onderhouden met onze klanten, aandeelhouders, werknemers en sectorgroepen om er zeker van te zijn dat we aan hun verwachtingen kunnen voldoen en dat we kunnen vasthouden aan onze waarden als beheerder van het vermogen van onze klanten.

Duurzaam beleggen in een nieuw tijdperk

Er kan in 30 jaar veel gebeuren. In de afgelopen drie decennia maakten wetenschap, technologie en communicatie gigantische sprongen voorwaarts. Tegelijkertijd nam de behoefte aan duurzaamheid enorm toe. Op de 30e verjaardag van ons Global Sustainable Equity-team kijken we terug op de ontwikkelingen die vormgaven aan duurzaam beleggen en de wereld waarin we nu leven.

Lees meer

Meer zicht op ‘verborgen’ ESG in Europese kleinbedrijven

Managers Europese kleinbedrijven Ollie Becket en Rory Stokes bespreken de impact die de opkomst van ESG op de markt heeft en waarom het belangrijk is om verder te kijken dan ESG-beoordelingen.

Lees meer

De betrokkenheid van bedrijven stimuleren en stemmen bij volmacht

Verantwoordelijk beheer maakt integraal en op natuurlijke wijze deel uit van Janus Henderson's op de lange termijn gerichte, actieve aanpak van beleggingsbeheer. Een doordachte benadering van eigenaarschap, zoals het bevorderen van de betrokkenheid van het management en stemmen bij volmacht, kan de waarde voor aandeelhouders langdurig beschermen en verbeteren. Entiteiten van Janus Henderson steunen een aantal codes voor bedrijfsbestuur zoals de Britse en Japanse Stewardship Codes, en bredere, wereldwijde initiatieven zoals de Beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties.

We passen onze stem- en betrokkenheidsactiviteiten aan de markt aan en besteden bijzondere aandacht aan de best practices op lokale markten. We zijn echter van mening dat een aantal kernprincipes universeel toepasbaar is:

  • Informatieverstrekking en transparantie
  • Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
  • Aandeelhoudersrechten
  • Audits en interne controles

Een belangrijk onderdeel van onze benadering van stemmen bij volmacht is het handhaven van deze principes en het respecteren van de langetermijnbelangen van onze klanten.

ESG: overzicht

Leer hier meer over onze ESG benadering en filosofie.

ESG: als bedrijf

Lees hier meer over hoe we de ESG-principes integreren op bedrijfsniveau om de bedrijfsvoering te verbeteren en bij te dragen aan een betere wereld.