EDITIE 3

Janus Henderson
Corporate Debt Index

De Corporate Debt Index is een langetermijnstudie naar trends in bedrijfsschulden over de hele wereld, de beleggingskansen die dit biedt en de risico's die dit met zich meebrengt.

JHSDI_magnifying-glass_header-image

De wereldwijde nettoschuld van ondernemingen daalde in 2021/22 tegen constante wisselkoersen met 0,2% tot $ 8,15 biljoen en zal blijven dalen

Duurzaamheidsmaatregelen voor schulden zijn sterk en verbeterd in 2021/22

Janus Henderson voorspelt voor 2022/23 een daling met 3,3% van de wereldwijde nettoschuld, tot $ 270 miljard

Begrippenlijst:

Obligatie Een obligatie is een deel van een schuld. Door een obligatie te kopen, geven beleggers geld aan een lener, gewoonlijk voor een vaste termijn en tegen een vaste rentevoet. Obligaties kunnen op financiële markten worden gekocht en verkocht, en de waarde verandert in de loop der tijd door verschillende marktomstandigheden.
Cyclische sectoren De inkomsten en winsten van een bedrijfstak stijgen en dalen in de loop van een economische cyclus.
EBIT Winst vóór rente en belasting, gewoonlijk bedrijfswinst genoemd.
Aandelenvermogen De hoeveelheid geld die voor de aandeelhouders overblijft als alle activa van een bedrijf zouden worden geliquideerd en verkocht.
Gearing De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen op de balans - niet ten opzichte van de marktwaarde van de aandelen; ook wel leverage of hefboomwerking genoemd.
Leverage De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen op de balans - niet ten opzichte van de marktwaarde van de aandelen; ook wel gearing of hefboomwerking genoemd.
Net Debt Alle leningen min geldmiddelen of kasequivalenten.
Running Yield De betaalde rente op een obligatie gedeeld door de huidige marktwaarde.
Volatiliteit Snel, onvoorspelbaar, veranderlijk.
Rendement tot de vervaldag De betaalde rente op een obligatie gedeeld door de huidige marktwaarde, rekening houdend met de kapitaalwinst of het kapitaalverlies dat zal optreden wanneer de obligatie vervalt en wordt terugbetaald.

Janus Henderson Corporate Debt Index, derde editie