Met ingang van 6 april 2021 wordt de Transferagent van Janus Henderson Horizon Fund (‘JHHF’) en Janus Henderson Fund (‘JHF’) gewijzigd. Hierna vindt u een overzicht en nuttige informatie over de contactgegevens en de handel.

Contactgegevens

Gelieve de actuele contactgegevens te gebruiken tot het einde van de werkdag op 1 april 2021. Op dat moment worden de functies gemigreerd naar de nieuwe dienstverlener. Vanaf 6 april 2021 dient u de nieuwe contactgegevens te gebruiken.

Actuele gegevens (tot 1 april 2021) Nieuwe gegevens (vanaf 6 april 2021)
RBC Investor Services Bank S.A. (‘RBC’) International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (‘IFDS’)

Correspondentiegegevens

Correspondentiegegevens
RBC Investor Services
14 Porte de France
L-4360 Esch-Sur-Alzette
Groothertogdom Luxemburg
International Financial Data Services
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
Ierland
Telefoon: +352 2605 9601 Telefoon: +353 1 242 5453
Fax: +352 2460 9937 Fax: +353 1 562 5537
csjanushenderson@rbc.com JanusHendersonTACS@statestreet.com
—————————————————– —————————————————–
State Street Global Services
68/F Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central Hong Kong
Telefoon: +852 2978 9277
Fax: +852 2103 0266
JanusHendersonTACS@statestreet.com

Handel

De wijziging van Transferagent betekent dat de handel wordt overgedragen van RBC naar IFDS. Tot donderdag 1 april 2021 dienen orders te worden geplaatst bij RBC en vanaf 6 april 2021 dienen orders te worden geplaatst bij IFDS.

Wanneer is de laatste werkdag waarop ik een order kan plaatsen bij RBC?

Aangezien vrijdag 2 april en maandag 5 april dagen zijn waarop de fondsen niet worden verhandeld, is de uiterste termijn voor de ontvangst van orders door RBC 13.00 u. CET voor JHHF en 15.00 u. CET voor JHF op donderdag 1 april. Na dit tijdstip zullen wij geen orders via SWIFT of NSCC meer kunnen accepteren. Orders via SWIFT kunnen vanaf 00.01 u. CET (08.01 u. in Japan) op maandag 6 april worden ingediend met behulp van de nieuwe SWIFT-gegevens (SBOSIE2DTAD). Orders via NSCC kunnen vanaf 22.30 u. CET (16.30 u. in New York of NSCC Cycle 20) op vrijdag 2 april worden ingediend.

Orders die per fax, via de post of telefonisch worden ontvangen na de betreffende uiterste termijn voor de fondsen op 1 april, zullen worden bewaard en op dinsdag 6 april door de nieuwe administrateur, IFDS, worden verwerkt.

Zal Janus Henderson Investors/IFDS geactualiseerde aanvraagformulieren en transactieformulieren aanbieden?

Ja, Janus Henderson Investors zal de formulieren bijwerken met de relevante informatie.

Kan ik na 6 april 2021 de bestaande aanvraagformulieren blijven gebruiken?

Voor alle instructies die vanaf 6 april 2021 worden doorgegeven, dienen de nieuwe aanvraagformulieren te worden gebruikt. Janus Henderson Investors en IFDS stellen procedures en controlemaatregelen op om ervoor te zorgen dat alle orders tijdens de migratieperiode zorgvuldig worden verwerkt, zodat de migratie geen invloed heeft op de afwikkeling. Dit gedetailleerde controleproces blijft na de migratie nog ten minste twee weken behouden. Orders die na die termijn worden ingediend met behulp van oude aanvraagformulieren, kunnen worden geweigerd en zullen opnieuw moeten worden ingediend met behulp van de nieuwe formulieren.

Welk nummer moet ik gebruiken als ik een order per fax wil doorgeven?

Voor cliënten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) of Noord-Amerika:

Tot 1 april 2021: +352 2460 9937

Vanaf 6 april 2021: +353 1 562 5537

Voor cliënten in Azië-Pacific:

Tot 1 april 2021: +852 2103 0266

Vanaf 6 april 2021: +852 2 103 0266

Gebruik de gegevens in de tabel in de rubriek Contactgegevens hierboven als u via e-mail of telefonisch contact wenst op te nemen met de Transferagent. Gebruik de actuele contactgegevens tot 1 april 2021 en de nieuwe contactgegevens vanaf 6 april 2021.

Ik plaats mijn orders via Calastone/BBH. Beschikt IFDS over de vereiste connectiviteit?

Ja, u kunt uw orders op dezelfde manier blijven plaatsen als vandaag.

Verandert het nummer van mijn beleggersrekening?

Ja, uw rekeningnummer verandert vanaf de ingangsdatum en zal onmiddellijk na de migratie worden doorgegeven aan de contactgegevens in onze administratie.  Beleggers die elektronisch instructies voor transacties doorgeven (zonder NSCC en Clearstream), zullen voor de ingangsdatum over hun nieuwe rekeningnummers worden geïnformeerd, zodat zij hun gegevens indien nodig kunnen bijwerken.  Deelnemers aan Clearstream hoeven hun Clearstream-rekeningnummer niet te wijzigen.

Verandert er iets voor cliënten die handelen via NSCC?

We zullen de ID’s van NSCC-deelnemers bundelen in één ID voor JHHF, JHF en Janus Henderson Capital Funds (‘JHCF’).  Makelaars dienen vanaf 6 april 2021 deelnemers-ID 5467 te gebruiken om transacties te verrichten in de drie fondsassortimenten.

Hoe werkt het transactiebevestigingsproces van IFDS?

Voor orders die per fax worden ontvangen, ontvangt u onmiddellijk een automatische bevestiging met het aantal ontvangen pagina’s.  Voor orders verzonden via SWIFT worden net zoals vandaag standaard SWIFT-bevestigingsberichten gegenereerd.  Voor orders die via de post worden ontvangen, worden er binnen 24 uur na de uitvoering van de transactie transactienota’s uitgegeven als de instructie in goede orde is ontvangen.

Verandert er iets aan de uiterste termijnen voor de handel?

Er verandert niets aan de uiterste termijnen voor de handel. Die blijven hetzelfde zoals beschreven in het prospectus.  Zie hoger voor de uiterste termijnen voor de handel tijdens de migratieperiode.

 

Afwikkeling

Wordt de afwikkeling van inschrijvingen en terugkopen na 1 april 2021 gesaldeerd?

We zullen terugkoopbetalingen blijven bundelen in overeenstemming met het mandaat dat u ons hebt gegeven. Indien u dat wenst, mag u de afwikkeling van inschrijvingen blijven bundelen.

Verandert er iets aan de manier waarop mijn terugkoop- en dividendbetalingen worden gebundeld?

Terugkoop- en dividendbetalingen in dezelfde valuta worden nog steeds gebundeld. U hebt de mogelijkheid om de betalingen te bundelen volgens rekeningnummer of makelaarscode. Opgelet: als er aan meerdere rekeningen eenzelfde makelaarscode is toegewezen, kunnen betalingen niet zowel volgens rekeningnummer als volgens makelaarscode worden gebundeld.

Verandert mijn makelaarscode?

Er verandert vanaf 6 april 2021 niets aan niet-NSCC-makelaarscodes.

Verandert er iets aan de dividendprocedures?

De dividendbetalingsdatums blijven ongewijzigd.  We hanteren niet langer minimumregelingen voor dividendbetalingen in contanten.  Na de migratie zal er op verzoek aan IFDS op JanusHendersonTACS@statestreet.com een dividendkalender ter beschikking worden gesteld.

Verandert er iets aan de handelskalender?

Nee. Beleggers die na de migratie de handelskalender wensen te ontvangen, kunnen contact opnemen met IFDS via JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Beleggersdocumenten

Verandert er iets aan de timing van mijn beleggersdocumenten?

De indeling van transactienota’s en overzichten verandert enigszins en de documenten van de JHHF- en JHF-fondsen worden iets meer afgestemd op die van de andere fondsassortimenten van Janus Henderson.

Hoe ontvang ik mijn beleggersdocumenten van IFDS?

Voor beleggers die hun documenten op dit moment ontvangen via de post, via e-mail of per fax verandert er niets.  Voor cliënten die momenteel bevestigingen ontvangen op verschillende manieren (bijv. SWIFT plus e-mail, fax of post) verandert er niets.

Wie geeft de transactienota uit voor mijn orders geplaatst op 1 april 2021?

Transactienota’s voor orders ontvangen tot de uiterste termijn voor het betreffende fonds op 1 april 2021 worden op de gewone manier uitgegeven door RBC.

 

Rapportering

Verandert er iets aan de bestaande regelingen voor de ontvangst van bestanden met de netto-inventariswaarde (NIW)?

Prijzen voor JHHF en JHF blijven beschikbaar op de website www.janushenderson.com. Er verandert niets aan de distributie van prijsbestanden.

 

Vergoedingen en commissies

Is er een minimale betalingsdrempel voor retrocessies?

Er geldt een minimale betalingsdrempel van USD 50 (of het equivalent daarvan in een andere valuta) voor alle valutabetalingen. Bedragen onder dat niveau groeien aan tot het moment waarop ze in aanmerking komen voor betaling. Bedragen onder het minimum zullen op verzoek eveneens worden betaald.

Wanneer worden initiële commissies betaald?

De betalingsdatum van initiële commissies verschuift van het einde van de maand + 8 werkdagen naar het einde van de maand + 10 werkdagen, zoals voor de andere fondsassortimenten van Janus Henderson.

Neem contact op met uw Janus Henderson-vertegenwoordiger of, al naargelang het geval, met uw beleggingsconsultant, belastingadviseur en/of juridisch adviseur indien u verder nog vragen hebt.