Met ingang van 6 april 2021 wordt de Transferagent van Janus Henderson Horizon Fund (‘JHHF’) en Janus Henderson Fund (‘JHF’) gewijzigd.  Hierna vindt u een overzicht en nuttige informatie over de contactgegevens en de handel.

Contactpersonen

Gelieve de actuele contactgegevens te gebruiken tot het einde van de werkdag op 1 april 2021.  Op dat moment worden de functies gemigreerd naar de nieuwe dienstverlener. Vanaf 6 april 2021 dient u de nieuwe contactgegevens te gebruiken.

Actuele gegevens (tot 1 april 2021) Nieuwe gegevens (vanaf 6 april 2021)
RBC Investor Services Bank S.A. (‘RBC’) International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. (‘IFDS’)
Contactgegevens Contactgegevens
RBC Investor Services
14 Porte de France
L-4360 Esch-Sur-Alzette
Groothertogdom Luxemburg
International Financial Data Services
Bishops Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
Ierland
Telefoon: +352 2605 9601 Telefoon: +353 1 242 5453
Fax: +352 2460 9937 Fax: +353 1 562 5537
csjanushenderson@rbc.com JanusHendersonTACS@statestreet.com
—————————————————– —————————————————–
State Street Global Services
68/F Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central Hong Kong
Telefoon: +852 2978 9277
Fax: +852 2103 0266
JanusHendersonTACS@statestreet.com

Dealing

De wijziging van Transferagent betekent dat de handel wordt overgedragen van RBC naar IFDS. Tot donderdag 1 april 2021 dienen orders te worden geplaatst bij RBC en vanaf 6 april 2021 dienen orders te worden geplaatst bij IFDS.

Wanneer is de laatste werkdag waarop ik een order kan plaatsen bij RBC?

Aangezien vrijdag 2 april en maandag 5 april dagen zijn waarop de fondsen niet worden verhandeld, is de uiterste termijn voor de ontvangst van orders door RBC 13.00 u. CET voor JHHF en 15.00 u. CET voor JHF op donderdag 1 april.  Na dit tijdstip zullen wij geen orders via SWIFT of NSCC meer kunnen accepteren. Orders via SWIFT kunnen vanaf 00.01 u. CET (08.01 u. in Japan) op maandag 6 april worden ingediend met behulp van de nieuwe SWIFT-gegevens (SBOSIE2DTAD). Orders via NSCC kunnen vanaf 22.30 u. CET (16.30 u. in New York of NSCC Cycle 20) op vrijdag 2 april worden ingediend.

Orders die per fax, via de post of telefonisch worden ontvangen na de betreffende uiterste termijn voor de fondsen op 1 april, zullen worden bewaard en op dinsdag 6 april door de nieuwe administrateur, IFDS, worden verwerkt.

Zal Janus Henderson Investors/IFDS geactualiseerde aanvraagformulieren en transactieformulieren aanbieden?

Ja, Janus Henderson Investors zal de formulieren bijwerken met de relevante informatie.

Kan ik na 6 april 2021 de bestaande aanvraagformulieren blijven gebruiken?

Voor alle instructies die vanaf 6 april 2021 worden doorgegeven, dienen de nieuwe aanvraagformulieren te worden gebruikt.  Janus Henderson Investors en IFDS stellen procedures en controlemaatregelen op om ervoor te zorgen dat alle orders tijdens de migratieperiode zorgvuldig worden verwerkt, zodat de migratie geen invloed heeft op de afwikkeling. Dit gedetailleerde controleproces blijft na de migratie nog ten minste twee weken behouden. Orders die na die termijn worden ingediend met behulp van oude aanvraagformulieren, kunnen worden geweigerd en zullen opnieuw moeten worden ingediend met behulp van de nieuwe formulieren.

If I want to place an order by fax, what number should I use?

For clients in Europe, Middle East and Africa (EMEA) or North America:

Tot 1 april 2021: +352 2460 9937

Vanaf 6 april 2021: +353 1 562 5537

Voor cliënten in Azië-Pacific:

Tot 1 april 2021: +852 2103 0266

Vanaf 6 april 2021: +852 2103 0266

Gebruik de gegevens in de tabel in de rubriek Contactgegevens hierboven als u via e-mail of telefonisch contact wenst op te nemen met de Transferagent. Gebruik de actuele contactgegevens tot 1 april 2021 en de nieuwe contactgegevens vanaf 6 april 2021.

Ik plaats mijn orders via Calastone/BBH. Beschikt IFDS over de vereiste connectiviteit?

Yes, you can continue to place your orders as you do today.

Verandert het nummer van mijn beleggersrekening?

Ja, uw rekeningnummer verandert vanaf de ingangsdatum en zal onmiddellijk na de migratie worden doorgegeven aan de contactgegevens in onze administratie.  Beleggers die elektronisch instructies voor transacties doorgeven (zonder NSCC en Clearstream), zullen voor de ingangsdatum over hun nieuwe rekeningnummers worden geïnformeerd, zodat zij hun gegevens indien nodig kunnen bijwerken.  Deelnemers aan Clearstream hoeven hun Clearstream-rekeningnummer niet te wijzigen.

Verandert er iets voor cliënten die handelen via NSCC?

We zullen de ID’s van NSCC-deelnemers bundelen in één ID voor JHHF, JHF en Janus Henderson Capital Funds (‘JHCF’).  Makelaars dienen vanaf 6 april 2021 deelnemers-ID 5467 te gebruiken om transacties te verrichten in de drie fondsassortimenten.

Can you explain the IFDS trade acknowledgement process?

For orders received by fax, you will receive an immediate automated acknowledgment specifying the number of pages received.  Orders sent by SWIFT will continue to generate standard SWIFT acknowledgement letters in the same way as they do today.  For orders received by post, contract notes will be issued within 24 hours of trade placement if the instruction is received in good order.

Verandert er niets aan de uiterste termijnen voor de handel?

Er verandert niets aan de uiterste termijnen voor de handel. Die blijven hetzelfde zoals beschreven in het prospectus.  Zie hoger voor de uiterste termijnen voor de handel tijdens de migratieperiode.

 

Settlement

Wordt de afwikkeling van inschrijvingen en terugkopen na 1 april 2021 gesaldeerd?

We will continue to bulk redemption payments in accordance with the mandate you have supplied to us. You may continue to bulk settlement of subscriptions if you choose to.

Verandert er iets aan de manier waarop mijn aflossingen en dividenduitkeringen worden opgesplitst?

Redemption and dividend payments of the same currency will continue to be bulked. You will have the option to bulk the payments by the account number or the broker code. Note that where multiple accounts are tagged under a single broker code, bulking cannot be set up at both account number and broker code level.

Verandert mijn makelaarscode?

Er verandert vanaf 6 april 2021 niets aan niet-NSCC-makelaarscodes.

Verandert er iets aan de dividendprocedures?

De dividendbetalingsdatums blijven ongewijzigd.  We hanteren niet langer minimumregelingen voor dividendbetalingen in contanten.  Na de migratie zal er op verzoek aan IFDS op JanusHendersonTACS@statestreet.com een dividendkalender ter beschikking worden gesteld.

Will there be any changes to the dealing calendar?

No. Should investors wish to receive the dealing calendar post-migration, they may contact IFDS at JanusHendersonTACS@statestreet.com.

 

Investor Media

Will there be changes to the timings of my investor media

De indeling van transactienota’s en overzichten verandert enigszins en de documenten van de JHHF- en JHF-fondsen worden iets meer afgestemd op die van de andere fondsassortimenten van Janus Henderson.

How will I receive my investor media from IFDS?

Voor beleggers die hun documenten op dit moment ontvangen via de post, via e-mail of per fax verandert er niets.  Voor cliënten die momenteel bevestigingen ontvangen op verschillende manieren (bijv. SWIFT plus e-mail, fax of post) verandert er niets.

Wie geeft de transactienota uit voor mijn orders geplaatst op 1 april 2021?

Transactienota’s voor orders ontvangen tot de uiterste termijn voor het betreffende fonds op 1 april 2021 worden op de gewone manier uitgegeven door RBC.

 

Reporting

Will existing arrangements for receipt of net asset value (NAV) files be changing?

Prijzen voor JHHF en JHF blijven beschikbaar op de websitewww.janushenderson.com.  Er verandert niets aan de distributie van prijsbestanden.

 

Fees and commissions

Is there a minimum payment threshold for trailer fees?

There is a minimum payment threshold of USD50 (or equivalent value per currency) for all currency payments. Any amounts below this level will accrue until such time as they become ineligible for payment. Payment of below minimum amounts will also be paid on request.

Wanneer worden initiële commissies betaald?

De betalingsdatum van initiële commissies verschuift van het einde van de maand + 8 werkdagen naar het einde van de maand + 10 werkdagen, zoals voor de andere fondsassortimenten van Janus Henderson.

If you have any other queries please contact your Janus Henderson representative or alternatively your investment consultant, tax adviser and/or legal adviser as appropriate.