De wereldwijde dividenden negeerden de zorgen over de wereldeconomie en stegen in het eerste kwartaal met 7,8%. Daarmee bereikten ze een nieuw record over het eerste kwartaal van USD 263,3 miljard, volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index. De onderliggende groei van 7,5% volgde dezelfde trend, omdat hogere speciale dividenden werden tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten.

  • Wereldwijde dividenden negeerden zorgen over groei wereldeconomie en  stegen 7,8% naar een record over het eerste kwartaal van USD 263,3 miljard
  • Onderliggende groei bedroeg 7,5%, waarbij de impact van hoge speciale dividenden werd tenietgedaan door wisselkoersschommelingen
  • De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar een record van 190,1
  • Geen veranderingen in de prognose voor 2019, omdat hogere speciale dividenden worden tenietgedaan door de kracht van de Amerikaanse dollar
  • Janus Henderson verwacht een record van USD 1,43 biljoen aan uitkeringen dit jaar, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%

De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar een recordstand van 190,1, wat betekent dat de dividenden nu bijna twee keer zo hoog zijn als tien jaar geleden toen de index eind 2009 werd gelanceerd.

Canada en de VS doorbraken het absolute kwartaalrecord (deze landen zijn minder gevoelig voor seizoensmatige schommelingen). Noord-Amerika liet onderliggend de snelste groei ter wereld zien en door de grote weging in het eerste kwartaal droeg deze regio sterk bij aan de algemene wereldwijde dividendgroei. In de VS kwamen de dividenden uit op een record van USD 122,5 miljard, wat een totale stijging van 8,3% betekent. De onderliggende groei was met 9,6% zelfs nog hoger. De groei in de VS overtrof de afgelopen vijf jaar in 70% van de gevallen het wereldwijde gemiddelde, omdat de bedrijfswinsten  profiteerden van een robuuste economie en gunstige belastingverlagingen. Bijna negen op de tien Amerikaanse bedrijven in onze index verhoogden hun dividend, waarbij de grootste verhogingen afkomstig waren van de bankensector.

In het eerste kwartaal worden relatief weinig dividenden uitgekeerd in Europa. Door dit seizoenspatroon zijn Zwitserland en Spanje oververtegenwoordigd, terwijl Frankrijk en Duitsland maar een kleine bijdrage leveren. De totale groei van 9,2% in Europa was vooral te danken aan de speciale dividenden. De onderliggende groei van 5,3% was in lijn met de performance in 2018. In het VK bleef de onderliggende groei van 4,4% in het eerste kwartaal achter bij het wereldwijde gemiddelde, maar dit percentage was wel in lijn met de langere trend in het land.

Azië-Pacific ex-Japan laat sinds 2009 de sterkste dividendgroei zien, dankzij stijgende winsten en hogere payout-ratio’s. Het totaal over het eerste kwartaal van USD 18,1 miljard was een stijging van 14,7% jaar-op-jaar, waarmee het record over het eerste kwartaal werd gebroken. Dat was echter vooral te danken aan eenmalige uitkeringen in een seizoensmatig rustig eerste kwartaal voor dividenden. De onderliggende groei kwam uit op een iets bescheidener 3,8%. Hongkong was de koploper, terwijl Australië achterbleef.

Op inkomsten gerichte beleggers in Japan hebben de afgelopen vijf jaar geprofiteerd van een groei ver boven het wereldwijde gemiddelde. Steeds meer Japanse bedrijven kiezen er namelijk voor om dividend uit te keren. De dividenden zijn nu 70% hoger dan in 2014, tegenover een stijging van 25% voor de rest voor wereld. Deze sterke performance hield aan in het eerste kwartaal, met een onderliggende groei van 8,7%.

Opkomende markten presteerden zwakker dan hun ontwikkelde tegenhangers. Die voelden als eerste de effecten van het krappere monetaire beleid in de VS en de zorgen over de wereldhandel, zowel in hun wisselkoers als in de winstgevendheid van bedrijven. De onderliggende groei van 2,2% was hoofdzakelijk te danken aan de sterke performance in India.

Op sectorniveau gingen farmaceutische aandelen aan de leiding. Deze namen een achtste van de wereldwijd uitgekeerde dividenden voor hun rekening. De sector bereikte een nieuw record van USD 30,1 miljard, hoewel de onderliggende groei lager was dan het wereldwijde gemiddelde. De uitkeringen in de veel kleinere vrijetijdssector bereikten ook een record, gestimuleerd door een grote speciale uitkering van het Britse Intercontinental Hotels. Onderliggend groeiden de dividenden in de financiële sector het snelst, vooral dankzij Amerikaanse banken en vastgoedbedrijven. In de oliesector lieten de dividenden een herstel zien van 10% jaar-op-jaar, dankzij de hogere olieprijs.

Voor het gehele jaar verwacht Janus Henderson dat de wereldwijde dividenden uitkomen op een record van USD 1,43 biljoen, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%. De hogere speciale dividenden dan aanvankelijk verwacht (het basisscenario van Janus Henderson is dat deze elk jaar terugkeren naar het langetermijngemiddelde) worden waarschijnlijk grotendeels tenietgedaan door een negatievere impact van wisselkoersen (op basis van de huidige waarde van de dollar).

Body Image: Annual dividends by region in USD table

Ben Lofthouse, hoofd van Global Equity Income bij Janus Henderson:  “De dividendgroei is het jaar 2019 goed begonnen. Dit wijst op een voortzetting van de robuuste groei in 2018 en zet nog niet per se de toon voor opnieuw een bovengemiddeld jaar. De marktverwachtingen voor de bedrijfswinsten zijn de afgelopen maanden gematigder geworden, omdat het wereldwijde economische momentum is vertraagd. Mogelijk worden de prognoses nog wel wat verder naar beneden bijgesteld. Dividenden zijn een achterlopende indicator van de gezondheid van een bedrijf, dus een lager stijgingspercentage is een normaal gevolg van tragere winstgroei. Toch is het in onze ogen nog te vroeg om onze verwachtingen voor 2019 aan te passen. We zijn al uitgegaan van een tragere groei dit jaar en benadrukken dat dividenden veel minder volatiel zijn dan winsten. Dat is een van de grootste voordelen van beleggers die zich richten op inkomsten – een gespreide aandelenportefeuille biedt een stabiele stroom dividenden die op de lange termijn een groei laat zien, ook al laten de winstcijfers en financiële markten de nodige volatiliteit zien. Beleggers kunnen daarom uitgaan van een dividendgroei van ongeveer 4-5% in 2019 en opnieuw een recordjaar voor dividenduitkeringen.”

– Einde van het persbericht –