De wereldwijde dividenden negeerden de zorgen over de wereldeconomie en stegen in het eerste kwartaal met 7,8%. Daarmee bereikten ze een nieuw record over het eerste kwartaal van USD 263,3 miljard, volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index. De onderliggende groei van 7,5% volgde dezelfde trend, omdat hogere speciale dividenden werden tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten.

  • Wereldwijde dividenden negeerden zorgen over groei wereldeconomie en stegen 7,8% naar een record over het eerste kwartaal van USD 263,3 miljard
  • Onderliggende groei bedroeg 7,5%, waarbij de impact van hoge speciale dividenden werd tenietgedaan door wisselkoersschommelingen
  • De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar een record van 190,1
  • Geen veranderingen in de prognose voor 2019, omdat hogere speciale dividenden worden tenietgedaan door de kracht van de Amerikaanse dollar
  • Janus Henderson verwacht een record van USD 1,43 biljoen aan uitkeringen dit jaar, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%

De Janus Henderson Global Dividend Index steeg naar een recordstand van 190,1, wat betekent dat de dividenden nu bijna twee keer zo hoog zijn als tien jaar geleden toen de index eind 2009 werd gelanceerd.

Canada en de VS doorbraken het absolute kwartaalrecord (deze landen zijn minder gevoelig voor seizoensmatige schommelingen). Noord-Amerika liet onderliggend de snelste groei ter wereld zien en door de grote weging in het eerste kwartaal droeg deze regio sterk bij aan de algemene wereldwijde dividendgroei. In de VS kwamen de dividenden uit op een record van USD 122,5 miljard, wat een totale stijging van 8,3% betekent. De onderliggende groei was met 9,6% zelfs nog hoger. De groei in de VS overtrof de afgelopen vijf jaar in 70% van de gevallen het wereldwijde gemiddelde, omdat de bedrijfswinsten profiteerden van een robuuste economie en gunstige belastingverlagingen. Bijna negen op de tien Amerikaanse bedrijven in onze index verhoogden hun dividend, waarbij de grootste verhogingen afkomstig waren van de bankensector.

In het eerste kwartaal worden relatief weinig dividenden uitgekeerd in Europa. Door dit seizoenspatroon zijn Zwitserland en Spanje oververtegenwoordigd, terwijl Frankrijk en Duitsland maar een kleine bijdrage leveren. De totale groei van 9,2% in Europa was vooral te danken aan de speciale dividenden. De onderliggende groei van 5,3% was in lijn met de performance in 2018. In het VK bleef de onderliggende groei van 4,4% in het eerste kwartaal achter bij het wereldwijde gemiddelde, maar dit percentage was wel in lijn met de langere trend in het land.

Azië-Pacific ex-Japan laat sinds 2009 de sterkste dividendgroei zien, dankzij stijgende winsten en hogere payout-ratio’s. Het totaal over het eerste kwartaal van USD 18,1 miljard was een stijging van 14,7% jaar-op-jaar, waarmee het record over het eerste kwartaal werd gebroken. Dat was echter vooral te danken aan eenmalige uitkeringen in een seizoensmatig rustig eerste kwartaal voor dividenden. De onderliggende groei kwam uit op een iets bescheidener 3,8%. Hongkong was de koploper, terwijl Australië achterbleef.

Op inkomsten gerichte beleggers in Japan hebben de afgelopen vijf jaar geprofiteerd van een groei ver boven het wereldwijde gemiddelde. Steeds meer Japanse bedrijven kiezen er namelijk voor om dividend uit te keren. De dividenden zijn nu 70% hoger dan in 2014, tegenover een stijging van 25% voor de rest voor wereld. Deze sterke performance hield aan in het eerste kwartaal, met een onderliggende groei van 8,7%.

Opkomende markten presteerden zwakker dan hun ontwikkelde tegenhangers. Die voelden als eerste de effecten van het krappere monetaire beleid in de VS en de zorgen over de wereldhandel, zowel in hun wisselkoers als in de winstgevendheid van bedrijven. De onderliggende groei van 2,2% was hoofdzakelijk te danken aan de sterke performance in India.

Op sectorniveau gingen farmaceutische aandelen aan de leiding. Deze namen een achtste van de wereldwijd uitgekeerde dividenden voor hun rekening. De sector bereikte een nieuw record van USD 30,1 miljard, hoewel de onderliggende groei lager was dan het wereldwijde gemiddelde. De uitkeringen in de veel kleinere vrijetijdssector bereikten ook een record, gestimuleerd door een grote speciale uitkering van het Britse Intercontinental Hotels. Onderliggend groeiden de dividenden in de financiële sector het snelst, vooral dankzij Amerikaanse banken en vastgoedbedrijven. In de oliesector lieten de dividenden een herstel zien van 10% jaar-op-jaar, dankzij de hogere olieprijs.

Voor het gehele jaar verwacht Janus Henderson dat de wereldwijde dividenden uitkomen op een record van USD 1,43 biljoen, een totale stijging van 4,2% en een onderliggende stijging van 5,2%. De hogere speciale dividenden dan aanvankelijk verwacht (het basisscenario van Janus Henderson is dat deze elk jaar terugkeren naar het langetermijngemiddelde) worden waarschijnlijk grotendeels tenietgedaan door een negatievere impact van wisselkoersen (op basis van de huidige waarde van de dollar).

Ben Lofthouse, hoofd van Global Equity Income bij Janus Henderson: “De dividendgroei is het jaar 2019 goed begonnen. Dit wijst op een voortzetting van de robuuste groei in 2018 en zet nog niet per se de toon voor opnieuw een bovengemiddeld jaar. De marktverwachtingen voor de bedrijfswinsten zijn de afgelopen maanden gematigder geworden, omdat het wereldwijde economische momentum is vertraagd. Mogelijk worden de prognoses nog wel wat verder naar beneden bijgesteld. Dividenden zijn een achterlopende indicator van de gezondheid van een bedrijf, dus een lager stijgingspercentage is een normaal gevolg van tragere winstgroei. Toch is het in onze ogen nog te vroeg om onze verwachtingen voor 2019 aan te passen. We zijn al uitgegaan van een tragere groei dit jaar en benadrukken dat dividenden veel minder volatiel zijn dan winsten. Dat is een van de grootste voordelen van beleggers die zich richten op inkomsten – een gespreide aandelenportefeuille biedt een stabiele stroom dividenden die op de lange termijn een groei laat zien, ook al laten de winstcijfers en financiële markten de nodige volatiliteit zien. Beleggers kunnen daarom uitgaan van een dividendgroei van ongeveer 4-5% in 2019 en opnieuw een recordjaar voor dividenduitkeringen.”

–einde–

Persberichten

Janus Henderson Investors

Stephen Sobey
Head of Media Relations
T: 44 (0) 2078182523
E: Stephen.soley@janushenderson.com

Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Internationaal beleggen houdt bepaalde risico’s en meer volatiliteit in, waarmee u niet te maken hebt wanneer u alleen in het VK belegt. Deze risico’s omvatten wisselkoersschommelingen, economische of financiële instabiliteit, gebrek aan tijdige of betrouwbare financiële informatie of ongunstige politieke of juridische ontwikkelingen.

Opmerkingen voor redacteuren

Methodologie
Jaarlijks analyseert Janus Henderson dividenden die worden uitbetaald door bedrijven die op basis van hun marktkapitalisatie (per 31 december voorafgaand aan het begin van elk jaar) tot de 1200 grootste ter wereld behoren. Dividenden worden op de uitbetalingsdatum in het model opgenomen. De dividenden worden bruto berekend, gebruikmakend van het aantal aandelen op de uitkeringsdatum (dit is een benadering, omdat bedrijven de wisselkoers in de praktijk iets voor de uitkeringsdatum vaststellen), en aan de hand van de geldende wisselkoers omgerekend naar US$. Als er een scripdividend wordt aangeboden, wordt aangenomen dat beleggers altijd kiezen voor cash. Hierdoor worden uitbetalingen weliswaar licht overschat, maar wij menen dat dit de proactiefste benadering is voor het verwerken van scripdividenden. In de meeste markten levert dit geen grote verschillen op. Maar in sommige markten, met name in Europese markten, is het effect groter. Dat geldt vooral voor bijvoorbeeld Spanje. Het model houdt geen rekening met free-floats, omdat het doel is uitdrukking te geven aan de uitbetalingscapaciteit van de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, zonder rekening te houden met hun aandeelhoudersbestand. Voor aandelen buiten de top 1200 schatten we de dividenden in op basis van de gemiddelde waarde van deze uitbetalingen ten opzichte van de large-capdividenden over de periode van vijf jaar (op basis van genoteerde rendementsgegevens). Dit betekent dat deze dividenden in ons model een geschat vast deel van 12,7% van de totale wereldwijde dividenden van de top 1200 vertegenwoordigen en daarom in hetzelfde tempo groeien. Dit houdt in dat wij geen ongefundeerde aannamen hoeven te maken over de dividendgroei van kleinere bedrijven. Alle ruwe gegevens zijn verstrekt door Exchange Data International. De analyses zijn uitgevoerd door Janus Henderson Investors.

Over Janus Henderson

Janus Henderson Group (JHG) is een wereldwijd actieve vermogensbeheerder. Wij helpen onze beleggers hun financiële langetermijndoelen te bereiken met een breed spectrum aan beleggingsoplossingen zoals aandelen, obligaties, kwantitatieve effecten, multi-asset- en alternatieve strategieën.

Janus Henderson heeft per 31 maart 2019 een vermogen onder beheer van ongeveer 357,3 miljard USD, meer dan 2000 medewerkers in dienst en kantoren in 28 steden overal ter wereld. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Londen, en we staan genoteerd aan de aandelenbeurs van New York en de Australische effectenbeurs (ASX).

Merk op dat dit persbericht uitsluitend bestemd is voor leden van de media in Nederland en dat er niet op mag worden vertrouwd door persoonlijke beleggers, financiële adviseurs of institutionele beleggers.

Issued in the UK by Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is the name under which Janus Capital International Limited (reg no. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. no. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg. no. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg. no. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg. no.2606646), (each incorporated and registered in England and Wales with registered office at 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority to provide investment products and services. Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg no. B22848) is incorporated and registered in Luxembourg with registered office at 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Henderson Secretarial Services Limited (incorporated and registered in England and Wales, registered no. 1471624, registered office 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) is the name under which company secretarial services are provided. All these companies are wholly owned subsidiaries of Janus Henderson Group plc. (incorporated and registered in Jersey, registered no. 101484, registered office 47 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 0BD). © 2018, Janus Henderson Investors. The name Janus Henderson Investors includes HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl and Janus International Holding LLC.