Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2% hoger ligt dan de MSCI Emerging Markets Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in opkomende markten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in een opkomende markt hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in opkomende markten uitvoeren. Opkomende markten kunnen landen zijn die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index, die onder de definitie van ontwikkelende economieën (landen met lage en lagere gemiddelde inkomens) van de Wereldbank vallen of die zich volgens de beleggingsbeheerder aan het ontwikkelen zijn. Het fonds kan beleggen in bedrijven van elke omvang, inclusief bedrijven met een kleinere kapitalisatie, in elke sector.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten opkomende markten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

  • Zeer selectieve, ‘alle opkomende markten’, niet-index aandelenstrategie beheerd door een ervaren team dat gevestigd is in Edinburgh
  • Streeft ernaar om kapitaal te behouden en te laten groeien middels een conservatieve benadering van risico en een bewezen beleggingsproces
  • Belegt op de lange termijn naast eigenaren en beheerders met bewezen integriteit en het vermogen om te leveren
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.