Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan de langetermijnrendementen die gewoonlijk worden behaald op de aandelenmarkten van opkomende landen, door op elk gegeven tijdstip ten minste twee derde van de netto activa te beleggen in:

  • bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in opkomende landen;
  • bedrijven die niet hun hoofdkantoor hebben in opkomende landen, maar (i) een overwegend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren op deze markten of (ii) houdstermaatschappijen zijn die overwegend eigenaar zijn van bedrijven met hoofdkantoor in opkomende landen.

Het rendement bestaat uit een combinatie van kapitaalwinst en lopende opbrengsten.

De term “opkomende landen” betekent in deze context landen met een laag of middelmatig inkomen per hoofd van de bevolking en die door de Wereldbank worden aangeduid als ontwikkelingslanden.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Zeer selectieve, ‘alle opkomende markten’, niet-index aandelenstrategie beheerd door een ervaren team dat gevestigd is in Edinburgh
  • Streeft ernaar om kapitaal te behouden en te laten groeien middels een conservatieve benadering van risico en een bewezen beleggingsproces
  • Belegt op de lange termijn naast eigenaren en beheerders met bewezen integriteit en het vermogen om te leveren
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.