Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Pan European Absolute Return Fund

ISIN
LU0264597450

NAV
EUR 18.37
As of 26/11/2021

1-Day Change
EUR -0.14 (-0.76%)
As of 26/11/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico. Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de Euro Short Term Rate (€STR), na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren. Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft. Doorgaans zal minstens twee derde van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in bedrijven uit Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) van om het even welke grootte en uit om het even sector. De bedrijven kunnen in deze regio gevestigd zijn of het grootste deel van hun activiteiten in deze regio uitvoeren. De rest van de long- en shortposities kan blootgesteld zijn aan bedrijven buiten deze regio. Het Fonds kan beleggen in andere activa, zoals obligaties (waaronder converteerbare obligaties) en preferente aandelen. De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de Euro Short Term Rate (€STR), omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en de berekening van de prestatievergoeding (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijhei

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Robert Schramm-Fuchs

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2005. Joined Firm in 2014.

John Bennett

Director of European Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 1987. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A1 EUR (Net) Euro Short Term Rate
 
Kwartaaleinde
Per 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A1 EUR (Net) 12.96 9.53 -1.96 -2.11 6.47
Euro Short Term Rate -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A1 EUR (Net) Euro Short Term Rate
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
01/12/2006
A1 EUR (Net) 1.18 11.05 14.09 7.80 5.19 5.44 4.43
Euro Short Term Rate -0.05 -0.19 -0.19 -0.06 -0.04 2.08 -1.21
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A1 EUR (Net) Euro Short Term Rate
2016 2017 2018 2019 2020
A1 EUR (Net) -2.67 3.75 -6.19 9.97 5.75
Euro Short Term Rate 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.89%
Performance Fee 20% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% van fonds
HUGO BOSS 3.07
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.02
Pandora 2.87
Lonza Group 2.83
FinecoBank Banca Fineco 2.34
Danone 2.25
Vestas Wind Systems 2.09
JD Sports Fashion 2.06
RELX 2.04
Severn Trent 2.03

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting