Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Smaller Companies Fund is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 75% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven die hun statutaire zetel in de EER hebben of het Verenigd Koninkrijk indien ze geen deel uitmaken van de EER, die in het algemeen in de onderste 25% van de betreffende markt vallen op basis van marktkapitalisatie.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.