Voor individuele beleggers in Nederland

Pan European Small and Mid-Cap Fund

ISIN
LU0995140356

NAV
EUR 10.82
As of 23/05/2022

1-Day Change
EUR 0.10 (0.98%)
As of 23/05/2022

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van small- en midcapbedrijven in Europa (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren. Het Fonds zal beleggen in small- en mid-capbedrijven met een marktkapitalisatie die doorgaans valt in de laagste 50% van de pan-Europese markt.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven van om het even welke grootte, in om het even welke regio, en in contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe Small Cap Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ollie Beckett

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2005.

Rory Stokes, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/04/2022
H2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
24/03/2005
H2 EUR (Net) -1.03 -9.39 -8.09 10.77 7.07 12.29 10.21
MSCI Europe Small Cap NR -1.90 -11.61 -4.19 8.51 6.11 11.03 8.50
Rendement over kalenderjaar (%)
Per 31/12/2021
H2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
H2 EUR (Net) -8.44 22.05 12.55 36.38 -19.48 18.15 5.51 24.62 5.33 34.72 24.18
MSCI Europe Small Cap NR -9.90 22.93 7.32 28.65 -14.46 17.15 2.39 21.69 5.13 32.21 23.96
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar H2 EUR (Net) Index
2021 22.05 22.93
2020 12.55 7.32
2019 36.38 28.65
2018 -19.48 -14.46
2017 18.15 17.15
2016 5.51 2.39
2015 24.62 21.69
2014 from 2014-01-03 5.33 5.13
2013 34.72 32.21
2012 24.18 23.96
2011 -14.40 -18.44
2010 33.90 25.66
2009 68.08 58.60
2008 -49.28 -51.12
2007 -4.57 -5.79
2006 30.46 32.75
2005 15.87 25.85
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 30/09/2021)
0.91%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/04/2022)
% van fonds
Van Lanschot Kempen 4.86
TKH Group 2.84
Tate & Lyle 2.76
Grupo Catalana Occidente 2.44
OSB Group 2.34
DFDS 2.15
Aareal Bank 2.06
IG Group 2.05
Nordnet AB publ 1.91
C&C Group 1.86

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.