Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar op lange termijn een rendement te behalen dat hoger ligt dan de langetermijnrendementen die gewoonlijk worden behaald op de Europese aandelenmarkten voor kleinere bedrijven, door op elk gegeven tijdstip ten minste twee derde van de netto activa te beleggen in:

Meer

- kleinere bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk);
- kleinere bedrijven die niet hun hoofdkantoor hebben in Europa, maar (i) een overwegend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) of (ii) houdstermaatschappijen zijn die overwegend eigenaar zijn van bedrijven met hoofdkantoor in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk).

Het rendement bestaat uit een combinatie van kapitaalwinst en lopende opbrengsten.

De term “kleinere Europese bedrijven” betekent in deze context bedrijven waarvan de marktkapitalisatie, ten tijde van de aankoop, niet hoger is dan EUR 5 miljard. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dit kapitalisatiecijfer van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.