Duurzaam beleggen in 2017: Megatrends overstijgen politieke gebeurtenissen

8-12-2016

Downloaden

Wat heeft 2016 u geleerd?

Net als vorig jaar waren de onderliggende marktomstandigheden bepaald niet stabiel. Zo leidden onverwachte uitslagen van politieke gebeurtenissen tot een abrupte rotatie binnen sectoren en stijlen. In zijn totaliteit blijft kwaliteit dit jaar achter bij waarde en doen basismaterialen, energie, financiële dienstverlening en industrie & dienstverlening het beter dan defensieve sectoren als gezondheidszorg, nutsbedrijven, consument defensief en telecom. Dat was echter nog niet het geval in het eerste halfjaar, toen nutsbedrijven, telecom en consument defensief juist de drie sterkste sectoren waren omdat beleggers door de lage rente en de bezorgdheid over de wereldwijde groei kozen voor aandelen met obligatieachtige eigenschappen.  Door de verrassende Brexit gingen beleggers massaal in de risico-uit stand, terwijl de even verrassende verkiezingsuitslag in de VS juist leidde tot het tegenovergestelde toen de markten reageerden op de reflatoire retoriek van Trump. Als we één belangrijke les hebben geleerd in 2016, is het wel dat op de korte termijn de wispelturigheid van de markten ongekend groot is.

Wat zijn de belangrijkste thema's voor de markt in 2017?

Op korte termijn heeft de beleidskeuze die president-elect Trump en zijn regering maken grote invloed op de richting van de markt. Uit de marktbewegingen na de verkiezingen blijkt wel dat men verwacht dat het Amerikaanse beleid meer reflatoir zal worden. Dat het zal leiden tot een toename van de inflatie en de economische groei. Dit is positief voor veel van onze belangen in industrie & dienstverlening en informatietechnologie, twee sectoren waarin de strategie overwogen is. Trumps uitspraken over handelsverdragen tijdens de campagne waren zorgwekkend, maar we zijn hoopvol dat zijn regering een meer pragmatische benadering zal kiezen.

Een van de vele terreinen waarop we volgend jaar verdere vooruitgang verwachten, is de erkenning van het positieve effect van meer 'intelligente' apparatuur. We leven in een tijdperk waarin machines de kracht van computers steeds beter gaan benutten. Wil dit slagen, dan zijn meer analoge halfgeleiders noodzakelijk, iets wat positieve gevolgen heeft voor Analog Devices, een van onze belangen. Ook in infrastructurele projecten werken slimme bouwuitrustingen naadloos samen met digitale projectplannen. Dat is gunstig voor ons portefeuillebelang Trimble, wereldwijd leider in productietools op basis van GPS*. Een ander voorbeeld is de integratie van hyperefficiënte vezellasers in fabrieksautomatisering, waardoor het industriële productieproces totaal verandert. Wij hebben IPG Photonics in portefeuille, wereldwijd toonaangevend leverancier van dit soort lasers.

We denken nog steeds dat we aan het begin staan van de overgang naar een CO2-arme economie. Wij verwachten niet dat de regering Trump een rem zal zetten op de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor is de overtuiging binnen landen, steden en bedrijven te groot dat er actie moet worden ondernomen. Nog belangrijker is echter dat de kosten van schone technologieën zo laag zijn geworden dat ze op veel plekken in de wereld concurrerend zijn geworden met fossiele brandstoffen, zonder dat daarvoor subsidies noodzakelijk zijn. In de komende jaren verwachten we een doorbraak in accutechnologie. Dit zal een enorme stimulans zijn voor hernieuwbare energie en elektrische auto's. Langetermijnbeleggers moeten alert blijven op de risico's van een te grote CO2-exposure in hun portefeuille. De OPEC (de organisatie van olie-exporterende landen) voorspelde onlangs dat men verwacht dat de vraag naar olie in de komende 15 jaar zijn hoogtepunt bereikt. Wij denken eigenlijk dat dat eerder gaat gebeuren.

*GPS = Global Positioning System, een wereldwijd gebruikt systeem van satellieten en grondstations voor plaatsbepaling en navigatie
 
Verandert de uitslag van de Amerikaanse verkieizngen de samenstelling van de portefeuille voor 2017?

Nee, we hebben de samenstelling van de portefeuille niet veranderd na de uitslag. Onze focus op duurzaamheid leidt automatisch tot een langetermijnbenadering waarbij we ons richten op de gevolgen van megatrends en niet zozeer op die van politieke gebeurtenissen.  Het toenemende populisme verandert niets aan de onverbiddelijke trends van bevolkingsgroei, vergrijzing, grenzen aan hulpbronnen en klimaatverandering. In de aanpak van deze problemen is productiviteit essentieel en bedrijven die oplossingen bieden zullen de vraag naar hun producten en diensten voortdurend zien groeien. Wij hanteren een thematisch kader om de bedrijven te vinden die strategisch passen bij deze megatrends en bieden op die manier het potentieel van duurzame inkomensgroei. Naar onze mening zijn de belangen in onze portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd, zeker gezien het vertrouwen dat wij hebben in hun groeivooruitzichten op de lange termijn.
 
 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Attentie