Wereldwijde technologie: kijk voor rendement op de lange termijn verder dan volatiliteit op de korte termijn

5-6-2018

Downloaden

De Global Technology-portefeuillemanagers Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode, bespreken waarom ze positief zijn over technologieaandelen en delen hun vooruitzichten voor de tweede helft van 2018.

Hoe hebben technologieaandelen het tot nu toe gedaan dit jaar?

In lijn met de algemene wereldwijde aandelenmarkten zijn de koersbewegingen in de technologiesector dit jaar enigszins genormaliseerd. Maar tegen een achtergrond van toenemend protectionisme, onrust rond regelgeving die tot een climax komt, zwakke verkoopcijfers voor de iPhone X en cryptokoorts blijft technologie het beter doen dan aandelen in het algemeen, zowel over langere termijn als 'year-to-date'*. Ondanks de zorgen van beleggers blijven de vooruitzichten voor technologiebedrijven sterk, met groeitrends die voor de lange termijn intact blijven en op de korte termijn een stimulans door de belastinghervormingen in de VS. Dit laatste zet bedrijven ertoe aan om weer meer geld te investeren in IT.

Zijn uw vooruitzichten voor de rest van het jaar veranderd?

Het vermogen van technologiebedrijven om aanzienlijke winsten te genereren en veel geld te investeren in research & development (R&D), te innoveren en industrieën te ontwrichten blijft intact. Recente winstcijfers wijzen op een steeds sneller toenemend gebruik van de cloud (computers en opslag op omvangrijke schaal, wat leidt tot goedkope, snelle rekenkracht en toegang tot 'machine learning') en diensten voor kunstmatige intelligentie, zoals Amazon Alexa. De aantrekkende IT-uitgaven door bedrijven, met de beste voorwaarden in tien jaar, waren ook zichtbaar in de recente bedrijfsbesprekingen. Dit zorgt voor een sterke achtergrond voor technologiebedrijven, aangezien zowel de nieuwe als de oude gebieden van technologie een solide basis hebben en versnellende groei zien.

Het toenemende protectionisme is tot nu toe onder controle gebleven en de wereldwijde toeleveringsketen voor de technologiesector is daardoor niet heel erg verstoord, maar we moeten waakzaam zijn voor verdere escalatie. De zorgen over regelgeving blijven groot, maar deze zijn niet nieuw. Zo is de recente implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie pas tot stand gekomen na vier jaar van beraad. Deze AVG biedt consumenten meer bescherming en transparantie op het gebied van persoonsgegevens en de grotere technologiebedrijven lijken hier goed op voorbereid te zijn.

Waar zijn de aantrekkelijkste kansen te vinden?

Wij denken dat kunstmatige intelligentie de volgende revolutie is binnen technologie. Hoewel het nog een ontluikende markt is en in sommige gebieden overhypt is, kan technologie met kunstmatige intelligentie veel meer industrieën ontwrichten dan grote computerplatforms ervoor, zoals het internet. De cloud zorgt voor een versnelling van de gebruikscurve van kunstmatige intelligentie door het toegankelijk te maken van nieuwe technologie en het aan iedereen aan te bieden als dienst tegen lage kosten. Dit vermogen om marktaandeel te winnen van een groot aantal industrieën, en de technologiebestedingen om de volgende generatie infrastructuur geschikt te maken voor clouddiensten en kunstmatige intelligentie, zorgen voor een ondersteunende achtergrond voor technologiebedrijven voor de lange termijn.

Er wordt veel kapitaal aangetrokken naar de technologiesector, zowel particulier als publiek, en dus moeten we oppassen voor waarderingen en hypes. We moeten niet de fout maken om cyclische groei aan te zien voor langetermijngroei, gezien de aantrekkende wereldeconomie. Dit kan een probleem zijn voor meer thematische nicheportefeuilles. Dankzij ons bredere technologiemandaat en de jarenlange ervaring van de fondsmanagers in ons team kunnen we beter navigeren in de hypecyclus. Zo proberen we te beleggen in de juiste technologieën, op het juiste moment en tegen de juiste waardering.

*Bron: Thomson Reuters Datastream, MSCI ACWI Information Technology Index vs MSCI World Index, 10 jaar en year-to-date tot 30 april 2018. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Begrippenlijst:

Navigeren in de hypecyclus: het identificeren en begrijpen waar een opkomende technologie zich bevindt op de hypecyclus (volwassenheid, gebruik, maatschappelijke toepassing), wat helpt om gebieden van de markt te vermijden die zich in de hypefase bevinden.Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Technology Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Attentie