Marktvooruitzichten: Beleggen in Amerikaanse aandelen en obligaties is beleggen in een veranderend beleggingslandschap

5-6-2018

Downloaden

Portefeuillemanager Marc Pinto is onder de indruk van de veerkracht van de markten en legt uit waarom hij vindt dat beleggers niet moeten schrikken van een hogere volatiliteit – vooral nu de omgeving voor aandelen gunstig is. Darrell Watters, hoofd US Fundamental Fixed Income, verwacht daarentegen een moeilijke omgeving voor de creditmarkten.

Waarom werden begin 2018 vastrentende waarden en aandelen massaal van de hand gedaan?

De belangrijkste reden was de afbouw van de bestaande stimuleringsmaatregelen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verkleinde de balans en verhoogde de rente, de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde een normalisatie van het monetaire beleid aan en de Bank of Japan schroefde het eigen opkoopprogramma een tandje terug. Wanneer er sprake is van onzekerheid, worden de waarderingen van aandelen meestal naar beneden bijgesteld. Dit komt omdat de hoeveelheid geld afneemt dat voor beleggingen wordt gebruikt. Het beeld van een overdreven agressieve Fed wakkerde bovendien de angst aan dat de centrale bank onbedoeld een rem zou zetten op de economische groei.

Wat zorgt ervoor dat de Amerikaanse aandelen dit jaar een boost krijgen?

Een duurzame economische groei en aanhoudend sterke bedrijfswinsten kunnen de aandelenkoersen omhoog blijven duwen. De kans is groot dat de belastinghervormingen voor bedrijven ook zorgen voor een hogere cashflow, waardoor bedrijven agressieve regelingen voor vermogenswinst kunnen invoeren, zoals hogere dividenden en de terugkoop van aandelen. Verder zullen de koersen ook stijgen wanneer de Amerikaanse regering de geopolitieke dreigingen beperkt en de Fed de grenzen niet overschrijdt. Er is opnieuw sprake van volatiliteit op de markten, maar we zijn nog steeds onder de indruk van de veerkracht van de markten.

Is de kans groot dat we in de loop van 2018 een hogere inflatie krijgen?

De inflatie kan nog toenemen, maar we verwachten niet dat deze ineens flink hoger zal worden. Met name de technologische vooruitgang houdt de inflatie wel onder controle, omdat bedrijven door deze ontwikkelingen in staat zijn de tekorten op de arbeidsmarkt (gebrek aan geschikt geschoold personeel) en de hogere personeelskosten op te vangen. Het ziet er bovendien niet naar uit dat andere factoren die mogelijk zorgen voor een hogere inflatie, zoals een stijgende prijs voor ruwe olie of hogere lonen, een enorm effect hebben. Tegenwoordig geven consumenten bijvoorbeeld minder geld uit aan olie dan tien jaar geleden. En toen stond de olieprijs net zo hoog als nu.

Hoe komt het dat er binnen aandelen beleggingskansen worden gecreëerd door de digitalisering en de daaropvolgende ontwrichting van de bedrijfsmodellen?

De disintermediatie van traditionele industrieën leidt tot veel nieuwe kansen. Zo kunnen beleggers dankzij de verschuiving van traditionele fysieke winkels naar e-commerce profiteren van het veranderende gedrag van consumenten. Ook cloudtechnologie wordt steeds meer omarmd. Met behulp van deze technologie worden bedrijven steeds efficiënter gerund – wat ook weer aantrekkelijke kansen biedt.

Waar zien jullie kansen voor vastrentende waarden nu de rente stijgt?

Als we op zoek gaan naar nieuwe beleggingskansen, vragen we onszelf eerst af of een effect in staat is een redelijk positief rendement te realiseren wanneer de rente stijgt. We vermijden dus het durationrisico. We blijven ons richten op bedrijven met, in onze ogen, een sterke vermogenspositie, goed managementteam en een gezonde balans.

-----

Begrippenlijst:

Monetair beleid: de maatregelen van een centrale bank om de kosten voor kortetermijnleningen of de groei/het groeitempo van de geldhoeveelheid te beperken.

Durationrisico: de gevoeligheid van een vastrentend effect (obligatie) voor eventuele renteveranderingen.

Balans: een financieel overzicht van de activa en passiva van een bedrijf (of land) op een bepaald moment.

Volatiliteit: maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit. Als de koers licht en langzaam op en neer beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit.


Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.

Deel

Halfjaarlijkse marktvooruitzichten

Onze beleggingsmanagers geven hun visie op de kansen en risico's voor de rest van 2018.
Gerelateerde fondsen

Classificaties

Attentie