Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Facilities - Janus Henderson Investors
For financial professionals in Sweden

Resurser

I tabellen nedan finns information om de resurser som tillhandahålls för Janus Henderson Fund, Janus Henderson Horizon Fund och Janus Henderson Capital Funds plc.

Krav Uppgift Relevant kontakt Hyperlänk eller dirigering till
relevant källa
(a) Behandla order om teckningar,
återköp eller inlösen och göra
andra betalningar till
andelsinnehavare förknippade
med UCITS-andelar
Med avseende på fonderna
Janus Henderson Horizon Fund
och Janus Henderson Fund,
International Financial Data
Services (Luxemburg) S.A. som
överföringsrepresentantMed avseende på Janus
Henderson Capital Funds plc,
International Financial Data
Services (Irland) Limited som
överföringsrepresentant
IFDS specifikation om överföringsrepresentation 
(b) Ge investerare information om
hur order som hänvisas till
under punkt (a) kan läggas in
och hur vinst av återköp och
inlösen betalas
Janus Henderson Investors Se prospektet eller
dokumentet om fondhandel för
mer information om hur order
kan läggas in och hur vinst av
återköp eller inlösen betalas.Dokument
Vissa investerare som inte har
möjlighet att investera direkt
med oss och som investerar
med lokala metoder med
mellanhänder (detta kan skilja
sig åt mellan olika
jurisdiktioner) ska kontakta den
vanliga lokala förmedlande
fondfinansiären för mer
information om hur order kan
läggas in och hur vinst av
återköp och inlösen kan
betalas.
(c) Göra det lättare att hantera
informationen och få tillgång till
rutiner och förberedelser
beträffande klagomål och
investerares rättigheter.
Janus Henderson Investors Policy

Sammanfattning av investerares rättigheter

(d) Gör viss information och
dokument tillgängliga för
investerare så att du kan
granska dessa och/eller göra
kopior av dem.
Janus Henderson Investors Dokument
(e) Ge investerare information
som gäller uppgifterna som
resurserna genomför i ett
hållbart medium.
Janus Henderson Investors Resurser
(f) Var en kontaktperson för
kommunikation med de
behöriga myndigheterna
Med avseende på fonderna
Janus Henderson Horizon Fund,
Janus Henderson Fund och
Janus Henderson Capital Funds
plc: Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
T: +352 26 15 06 1
N/A
TOP