Hamish Chamberlayne, Hoofd wereldwijde duurzame aandelen, kijkt terug op het laatste kwartaal van 2020 en vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten:

  • Positief nieuws over een werkend Covid-19-vaccin, een langverwachte brexitdeal en een frisse start in het Witte Huis zorgden ervoor dat de markten in het kwartaal stegen.
  • De nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden heeft duurzaamheid hoog op zijn agenda staan, en hij maakt plannen om de VS te laten terugkeren in het Klimaatakkoord van Parijs en voor een ambitieuze Groene New Deal van 2 biljoen Amerikaanse dollar.
  • Als we naar de prognoses voor de markten kijken en beleggingskansen willen vinden, is het verstandig om onderscheid te maken tussen de korte en de lange termijn.

Ondanks het feit dat het aantal besmettingen met Covid-19 de economische bedrijvigheid in veel landen blijft hinderen, droeg het nieuws over geslaagde vaccintests er in ruime mate aan bij dat beleggers zich op een mogelijk breder herstel konden richten. Als gevolg daarvan gingen economisch gevoeligere sectoren de stijging van de markten aanvoeren. Deze procyclische dynamiek werd verder versterkt door de instemming van de Amerikaanse regering met een groot fiscaal stimuleringspakket en de herhaalde toezegging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dat zij hogere groei en inflatie zullen steunen. Bovendien waren de reacties op de overwinning van Joe Biden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen positief, en bereikten het VK en de Europese Unie (EU) na vier lange jaren eindelijk een handelsovereenkomst in het kader van de brexit.

Een vernieuwde benadering van duurzaamheid in de VS

Joe Bidens overwinning op Donald Trump was vanuit duurzaamheidsperspectief de belangrijkste gebeurtenis van het kwartaal en misschien wel van het hele jaar. Hoewel het presidentschap van Trump de koolstofvrije trend niet zoveel schade heeft berokkend als gevreesd, hebben zijn ontkennende houding ten opzichte van klimaatverandering en zijn inspanningen om milieuregels en wereldwijde politieke samenwerking op milieugebied te ondermijnen, ook zeker niet bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Gelukkig hebben innovatie op het gebied van schone technologie en bedrijfsinvesteringen zijn politieke vernielzucht overtroffen.

De nieuwe president Biden daarentegen heeft de klimaatagenda als speerpunt van zijn beleidsdoelstellingen centraal gezet. Zijn klimaatplan is het meest gedurfde dat een presidentskandidaat ooit heeft voorgesteld. Inmiddels heeft hij per presidentieel decreet besloten zich weer aan te sluiten het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. Daarnaast heeft hij een omvangrijk groen investeringsplan aangekondigd om in het hele land de koolstofuitstoot te verminderen en infrastructuur aan te leggen en aan te passen, waarmee hij ook banen creëert en de sociale rechtvaardigheid bevordert.

Zijn Green New Deal behelst een investering van 2 biljoen Amerikaanse dollar in schone energie in de komende vier jaar in de VS, en hij streeft ernaar dat in 2035 100 procent van de elektriciteit afkomstig zal zijn uit schone bronnen. Dat moment kan niet vroeg genoeg komen, want hoewel de afname van de uitstoot in broeikasgassen in 2020 de grootste uit de geschiedenis was, lijkt het ook een van de warmste jaren ooit te worden.

Het is verbazingwekkend om te bedenken dat tegen een achtergrond van een wereldwijde pandemie die extreme maatschappelijke en economische verstoring veroorzaakte (en dat nog steeds doet), veel aandelenmarkten vorig jaar winsten met dubbele cijfers opleverden en de MSCI World Index, de S&P 500 Index en een aantal Chinese indexen hun hoogste stand ooit bereikten. Het moet echter gezegd worden dat veel bedrijven zich succesvol wisten aan te passen en zelfs opbloeiden in deze turbulente situatie. De snelle maatschappelijke veranderingen die de pandemie tot gevolg had, zijn nauwelijks bij te benen, en veel bedrijven bevinden zich aan de goede kant van die veranderingen.

Digitalisering werkt positieve verandering in de hand

Als we een woord moesten kiezen dat alles samenvat, zou dat 'digitalisering' zijn. Deze investeringstrend was al stevig aan de gang, maar werd door de gebeurtenissen in het afgelopen jaar nog versneld, wat volgens ons een positieve invloed heeft op zowel maatschappelijke als milieugerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen.

Digitalisering speelt een positieve rol bij economische ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording, en we zien ook een direct verband tussen digitalisering en een koolstofarme economie. Het is belangrijk om te erkennen dat deze trend van invloed is op alle sectoren en dat de afbakening tussen de verschillende sectoren vervaagt. Veel mensen noemen dit de vierde industriële revolutie.

Maar wat zien we als we naar de toekomst kijken? Als we naar de prognoses voor de markten kijken en beleggingskansen willen vinden, is het verstandig om onderscheid te maken naar de korte en de lange termijn. Op de korte termijn zijn we ons ervan bewust dat de waarderingen in sommige delen van de markt hoog zijn. Door het extreem accomoderende monetaire beleid en centrale banken die zich inzetten voor de ondersteuning van verdere groei, zijn de omstandigheden gunstig voor de aandelenmarkten; we worden echter ook gevoeliger voor de waarderingen op korte termijn, en daarom blijven we onze portefeuillesamenstelling gedisciplineerd handhaven.

Op zoek naar blijvende en rendabele trends

Als we naar de komende paar jaar kijken, zijn we optimistisch. We zien een aantal zeer standvastige, solide en kansrijke beleggingstrends die uitstekend aansluiten bij het duurzaamheidsthema. Met een Amerikaanse president die pro-klimaat is, de EU die klimaatgerelateerde beleggingen centraal stelt in haar economische herstelplan en China dat onlangs opnieuw liet weten zich in te zetten voor groene investeringen en vermindering van koolstofuitstoot, staan alle seinen op groen voor een wereldwijd synchroon verlopende explosie aan investeringen in schone energie en technologie. Naarmate er meer gevaccineerd wordt, verwachten we enige normalisatie en terugkeer naar het gemiddelde, maar we blijven van mening dat deze pandemie een aantal trends versneld en stevig verankerd heeft waardoor veel van de maatschappelijke en economische veranderingen die we hebben meegemaakt, blijvend zullen zijn.

2020 was een jaar vol uitdagingen, maar we zijn optimistisch dat de wereldeconomie veerkrachtiger en duurzamer uit deze pandemie zal komen dan ooit tevoren. In plaats van duurzaam beleggen te ondermijnen, denken we dat deze crisis zal benadrukken hoe aantrekkelijk duurzaam beleggen is en hoe dit tot verbetering leidt, niet alleen voor beleggers maar ook voor het milieu en de maatschappij.

Begrippenlijst

Monetair beleid - het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dit houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden.