Voor individuele beleggers in Nederland

Wereldwijde duurzame aandelen: nieuws en opportuniteiten (januari 2022)

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


22 jan 2021

Hamish Chamberlayne, Hoofd wereldwijde duurzame aandelen kijkt terug op het laatste kwartaal van 2020 en vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten

 • Positief nieuws over een werkend Covid-19-vaccin, een langverwachte brexitdeal en een frisse start in het Witte Huis zorgden ervoor dat de markten in het kwartaal stegen.
 • De nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden heeft duurzaamheid hoog op zijn agenda staan, en hij maakt plannen om de VS te laten terugkeren in het Klimaatakkoord van Parijs en voor een ambitieuze Groene New Deal van 2 biljoen Amerikaanse dollar.
 • Als we naar de prognoses voor de markten kijken en beleggingskansen willen vinden, is het verstandig om onderscheid te maken tussen de korte en de lange termijn.

Ondanks het feit dat het aantal besmettingen met Covid-19 de economische bedrijvigheid in veel landen blijft hinderen, droeg het nieuws over geslaagde vaccintests er in ruime mate aan bij dat beleggers zich op een mogelijk breder herstel konden richten. Als gevolg daarvan gingen economisch gevoeligere sectoren de stijging van de markten aanvoeren. Deze procyclische dynamiek werd verder versterkt door de instemming van de Amerikaanse regering met een groot fiscaal stimuleringspakket en de herhaalde toezegging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dat zij hogere groei en inflatie zullen steunen. Bovendien waren de reacties op de overwinning van Joe Biden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen positief, en bereikten het VK en de Europese Unie (EU) na vier lange jaren eindelijk een handelsovereenkomst in het kader van de brexit.

Als we een woord moesten kiezen dat alles samenvat, zou dat 'digitalisering' zijn.

Een vernieuwde benadering van duurzaamheid in de VS

Joe Bidens overwinning op Donald Trump was vanuit duurzaamheidsperspectief de belangrijkste gebeurtenis van het kwartaal en misschien wel van het hele jaar. Hoewel het presidentschap van Trump de koolstofvrije trend niet zoveel schade heeft berokkend als gevreesd, hebben zijn ontkennende houding ten opzichte van klimaatverandering en zijn inspanningen om milieuregels en wereldwijde politieke samenwerking op milieugebied te ondermijnen, ook zeker niet bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Gelukkig hebben innovatie op het gebied van schone technologie en bedrijfsinvesteringen zijn politieke vernielzucht overtroffen.

Witte Huis VS

De nieuwe president Biden daarentegen heeft de klimaatagenda als speerpunt van zijn beleidsdoelstellingen centraal gezet. Zijn klimaatplan is het meest gedurfde dat een presidentskandidaat ooit heeft voorgesteld. Inmiddels heeft hij per presidentieel decreet besloten zich weer aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. Daarnaast heeft hij een omvangrijk groen investeringsplan aangekondigd om in het hele land de koolstofuitstoot te verminderen en infrastructuur aan te leggen en aan te passen, waarmee hij ook banen creëert en de sociale rechtvaardigheid bevordert.

Zijn Green New Deal behelst een investering van 2 biljoen Amerikaanse dollar in schone energie in de komende vier jaar in de VS, en hij streeft ernaar dat in 2035 100 procent van de elektriciteit afkomstig zal zijn uit schone bronnen. Dat moment kan niet vroeg genoeg komen, want hoewel de afname van de uitstoot in broeikasgassen in 2020 de grootste uit de geschiedenis was, lijkt het ook een van de warmste jaren ooit te worden.

Het is verbazingwekkend om te bedenken dat tegen een achtergrond van een wereldwijde pandemie die extreme maatschappelijke en economische verstoring veroorzaakte (en dat nog steeds doet), veel aandelenmarkten vorig jaar winsten met dubbele cijfers opleverden en de MSCI World Index, de S&P 500 Index en een aantal Chinese indexen hun hoogste stand ooit bereikten. Het moet echter gezegd worden dat veel bedrijven zich succesvol wisten aan te passen en zelfs opbloeiden in deze turbulente situatie. De snelle maatschappelijke veranderingen die de pandemie tot gevolg had, zijn nauwelijks bij te benen, en veel bedrijven bevinden zich aan de goede kant van die veranderingen.

Digitalisering werkt positieve verandering in de hand

Als we een woord moesten kiezen dat alles samenvat, zou dat 'digitalisering' zijn. Deze investeringstrend was al stevig aan de gang, maar werd door de gebeurtenissen in het afgelopen jaar nog versneld, wat volgens ons een positieve invloed heeft op zowel maatschappelijke als milieugerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen.

Digitalisering speelt een positieve rol bij economische ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording, en we zien ook een direct verband tussen digitalisering en een koolstofarme economie. Het is belangrijk om te erkennen dat deze trend van invloed is op alle sectoren en dat de afbakening tussen de verschillende sectoren vervaagt. Veel mensen noemen dit de vierde industriële revolutie.

Digitale technologie

Maar wat zien we als we naar de toekomst kijken? Als we naar de prognoses voor de markten kijken en beleggingskansen willen vinden, is het verstandig om onderscheid te maken naar de korte en de lange termijn. Op de korte termijn zijn we ons ervan bewust dat de waarderingen in sommige delen van de markt hoog zijn. Door het extreem accomoderende monetaire beleid en centrale banken die zich inzetten voor de ondersteuning van verdere groei, zijn de omstandigheden gunstig voor de aandelenmarkten; we worden echter ook gevoeliger voor de waarderingen op korte termijn, en daarom blijven we onze portefeuillesamenstelling gedisciplineerd handhaven.

Op zoek naar blijvende en rendabele trends

Als we naar de komende paar jaar kijken, zijn we optimistisch. We zien een aantal zeer standvastige, solide en kansrijke beleggingstrends die uitstekend aansluiten bij het duurzaamheidsthema. Met een Amerikaanse president die pro-klimaat is, de EU die klimaatgerelateerde beleggingen centraal stelt in haar economische herstelplan en China dat onlangs opnieuw liet weten zich in te zetten voor groene investeringen en vermindering van koolstofuitstoot, staan alle seinen op groen voor een wereldwijd synchroon verlopende explosie aan investeringen in schone energie en technologie. Naarmate er meer gevaccineerd wordt, verwachten we enige normalisatie en terugkeer naar het gemiddelde, maar we blijven van mening dat deze pandemie een aantal trends versneld en stevig verankerd heeft waardoor veel van de maatschappelijke en economische veranderingen die we hebben meegemaakt, blijvend zullen zijn.

2020 was een jaar vol uitdagingen, maar we zijn optimistisch dat de wereldeconomie veerkrachtiger en duurzamer uit deze pandemie zal komen dan ooit tevoren. In plaats van duurzaam beleggen te ondermijnen, denken we dat deze crisis zal benadrukken hoe aantrekkelijk duurzaam beleggen is en hoe dit tot verbetering leidt, niet alleen voor beleggers maar ook voor het milieu en de maatschappij.

 

Begrippenlijst:

Monetair beleid — het beleid van een centrale bank dat erop gericht is de inflatie en de groei van een economie te beïnvloeden. Dat houdt onder meer in dat de rentevoeten en de geldtoevoer onder controle worden gehouden.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.