Voor individuele beleggers in Nederland

Wereldwijde duurzame aandelen: nieuws en opportuniteiten (januari 2022)

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


21 jan 2022

Hamish Chamberlayne, CFA | Hoofd wereldwijde duurzame aandelen kijkt terug op het laatste kwartaal van 2021 en vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten

 • Wereldwijd blijven landen zich inzetten voor meer en snellere uitstootvermindering, wat de transitie naar een koolstofvrije economie in een stroomversnelling brengt.
 • Technologie ging voorop in het laatste kwartaal van 2021. Veel grote tech-namen noteerden een uitstekend rendement. Een aantal softwarebedrijven had echter te lijden van lager dan verwachte resultaten, wat zijn weerslag had op de fondsprestaties.
 • We verwachten dat 2022 zich zal kenmerken door het aanhoudend spanningsveld tussen bedrijven die zich richten op langjarige groei en de heropening van de wereldeconomie na de pandemie. We adviseren beleggers echter dringend zich niet te laten afleiden door deze kortetermijn ruis.

Aanhoudende fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen en solide bedrijfswinsten zorgden voor een fraai einde van 2021, het jaar waarin aandelenmarkten overal ter wereld een recordaantal koersstijgingen noteerden. Toch bleef er ook enige onzekerheid bestaan, zoals over mogelijke renteverhogingen en inflatoire druk, die het enthousiasme van beleggers beteugelde. Andere factoren betroffen de volatiliteit in Azië, veroorzaakt door de onzekerheid op de Chinese vastgoedmarkt, waar vooral Evergrande debet aan was. Het vastgoedbedrijf zit zwaar in de schulden en kon een aantal van zijn betalingsverplichtingen niet nakomen. Ook COVID-19 wierp een schaduw over het laatste kwartaal doordat de omikronvariant van het virus wereldwijd een stijging van het aantal besmettingen veroorzaakte. Hoewel dit in november tot een aanzienlijke uitverkoop op de aandelenmarkten leidde, bleek uit de eerste cijfers dat deze variant minder ziekmakend is dan zijn voorgangers. In reactie daarop herstelden de markten zich om het jaar sterk te eindigen.

Op de lange termijn ziet COP26 er veelbelovend uit

In november vond de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) plaats in Glasgow. De meeste landen die de conferentie bijwoonden, erkenden dat de stappen die er werden voorgesteld niet groot genoeg waren om de doelstelling om de opwarming van het klimaat tot 1,5 graad Celsius te beperken, wat van essentieel belang is om natuurrampen in de komende jaren te voorkomen. Toch werd er aanzienlijke vooruitgang geboekt, en we zijn dan ook positief over de resultaten. Belangrijke punten waren de ambitieuzere doelstellingen voor wat betreft emissieverlagingen van grote spelers als China en India, een akkoord dat alle landen hun op nationaal niveau vastgestelde bijdragen elk jaar zullen herzien in plaats van elke vijf jaar, en meer duidelijkheid over koolstofcompensatie.

Koolstofuitstoot

Deze factoren zijn belangrijk voor de aandelen in de portefeuille. Wij richten ons op de langere termijn en zijn ervan overtuigd dat de richting en het tempo van het traject belangrijker zijn dan een momentopname die samenvalt met een internationale conferentie. Het belangrijkste resultaat is dat door COP26 alle neuzen dezelfde kant op gingen staan voor wat betreft een snellere reductie van de CO2-uitstoot.

In heel 2021 werd er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de transitie naar een koolstofvrije economie. Zo werden er aanzienlijk meer elektrische auto's verkocht dan vorig jaar. Door de hogere olieprijs en overheidsinitiatieven die de vraag naar elektrische auto's stimuleren, verwachten we dat deze trend zal aanhouden. De resultaten die er tijdens de COP26 werden geboekt op het gebied van de emissiehandel en de transparantie van de administratie en verslaglegging over doelstellingen en emissies zouden de verandering ook flink moeten stimuleren.

Tech zet de toon, maar dat geldt niet voor alle technologiebedrijven

De technologiesector zette in het laatste kwartaal van 2021 de toon met een stijging van meer dan tien procent in Amerikaanse dollar. Gezien de sterke prestaties van de sector in dit kwartaal en de zware weging van het fonds in die sector, hadden we een sterker totaal fondsresultaat kunnen verwachten. De resultaten van een aantal van onze posities in softwarebedrijven stelden echter teleur. Veel van deze bedrijven hoorden in de afgelopen paar jaar tot onze sterkere presteerders, dus nadat ze operationele resultaten meldden die achterbleven bij de verwachtingen zagen we ruimte voor winstneming, ondanks dat ze nog steeds snel groeien en hun fundamentals aantrekkelijk blijven.

Een gemengd mandje toppresteerders

De grootste bijdrage aan de performance in het afgelopen kwartaal was afkomstig van Nvidia, dat dit jaar goed presteerde voor de portefeuille. Het bedrijf profiteerde ervan dat de vraag van beleggers werd aangewakkerd door aanwijzingen dat de technologische voorsprong het mogelijk maakt het potentieel dat de 'metaverse' in diverse sectoren biedt optimaal te benutten, waardoor er een hele nieuwe markt kan worden aangeboord.

Grafische verwerkingseenheden en chips

De aandelen kregen nog een zet toen het bedrijf in november solide winsten aankondigde en toen het tijdens de GPU Technology Conference zijn 'Omniverse' platform presenteerde, dat ontwikkeld is voor betere 3D-simulaties en samenwerking op de werkplek. We blijven vertrouwen hebben in de langetermijnvooruitzichten voor Nvidia, dat zichzelf succesvol positioneert als het platform voor de nieuwe generatie computersystemen en dat op een aantrekkelijk niveau is blootgesteld aan de langjarige digitaliseringstrend. Daarnaast waarderen we het duurzaamheidsaspect van het bedrijf. Nvidia maakt flinke efficiencywinst mogelijk voor de datacentermarkt en de entertainment- en gamingindustrie.

Ook Walker & Dunlop droeg aanzienlijk bij aan de performance. De koers van het aandeel wist zijn recente stijgende lijn voort te zetten. In eerste instantie werd die aangestuurd door de overname van Alliant Capital, een vermogensbeheerder die zich richt op de sector voor betaalbare woningen. Vervolgens werd er een nieuw hoogtepunt bereikt nadat de kwartaalresultaten voor winst en omzet de verwachtingen overtroffen als gevolg van de toenemende transactievolumes. Een deel van de sterkte was het gevolg van het verbeterde gebruik van technologie, stijgende verkopen van meergezinswoningen en de groei van de digitale sector. We zijn onder de indruk van de manier waarop Walker & Dunlop zich positioneert als marktleider op het gebied van meergezinswoningen, groene gebouwen en betaalbare huurwoningen, en van zijn focus op de langere termijn die werd toegelicht in het ESG-verslag over 2020 (over de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance) van het bedrijf.

Evoqua Water Technologies

Ook Evoqua Water Technologies leverde solide kwartaalresultaten op. Het bedrijf noteerde een stevige omzetgroei voor de divisies 'services' en 'aftermarket', naast een voller orderboek. Evoqua is een toonaangevende leverancier van technologie voor de behandeling en zuivering van water, en haakt in op trends op het gebied van de circulaire economie en het hergebruik en de recirculatie van water. Het bedrijf zal waarschijnlijk profiteren van de recent aangenomen Amerikaanse infrastructuurwet. In het kader hiervan wordt in de komende vijf jaar 55 miljard dollar uitgetrokken voor waterinfrastructuur, onder meer voor projecten waarmee Evoqua veel ervaring heeft. Ook is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de focus van bedrijven op duurzaamheid en het minimaliseren van waterverbruik bij hun activiteiten.

Software stelt teleur

Apple zit niet in onze portefeuille, en gezien de sterke prestaties van het aandeel in dit kwartaal drukte dat de resultaten. We hielden geen van de aandelen FAANG aan, ofwel omdat we er niet noodzakelijkerwijs van uitgaan dat ze de wereld momenteel beter maken, of omdat we vinden dat hun operationele ESG-beheer nog steeds tekortschiet. We houden echter altijd in de gaten of er verbeteringen worden doorgevoerd, en zo zagen we dat vooral Apple met zijn productontwerpen de energiezuinigheid van zijn apparaten verbetert.

Avalara daalde ondanks een solide derde kwartaal waarin de omzet en bruto marges sterk stegen. De cijfers kwamen iets onder die van het voorgaande kwartaal uit, een vertraging die direct zijn weerslag had op de koers van het aandeel. We zien deze daling echter als een kortetermijnreactie. Ons standpunt over het aandeel voor de lange termijn blijft ongewijzigd. Bedrijven digitaliseren hun activiteiten steeds meer en met de producten van Avalara kunnen klanten hun fiscale en compliance-activiteiten accuraat beheren. Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van het toenemende belang van e-commerce, waardoor fiscale regels en wetgeving steeds ingewikkelder worden, en cloud computing.

De aandelen van Encompass Health daalden na lager dan verwachte resultaten, die vooral het gevolg waren van verstoringen door de coronapandemie en stijgende loonkosten. Het bedrijf bood meer helderheid over zijn strategische koerswijziging en het besluit de thuiszorgactiviteiten af te splitsen. Wij beschouwen de huidige problemen als tijdelijk. Encompass is blootgesteld aan de vergrijzing, waardoor revalidatie- en zorginstellingen steeds belangrijker worden. Daarnaast zorgt de manier waarop het bedrijf technologie inzet voor betere resultaten voor patiënten en een stijgende winstgevendheid.

De vooruitzichten voor 2022

Warehouse

In 2021 hadden veel sectoren last van aanvoerproblemen, waaronder de halfgeleiderindustrie, de energiesector en consumentengoederen. Deze problemen legden niet alleen de kwetsbaarheid bloot van het wereldwijd gangbare 'just-in-time' bevoorradingsbeleid, maar ook de blinde vlekken vanuit het perspectief van milieu, maatschappij en governance (ESG) op gebieden als mensenrechten en vervuiling. Dit zal in 2022 waarschijnlijk een belangrijk thema blijven, met gevolgen voor de inflatie, geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld China en Taiwan, mensenrechten en energiezekerheid.

Net als in een groot deel van de afgelopen 12 maanden verwachten we dat de marktsituatie in 2022 gekenmerkt zal worden door aanhoudende spanningen tussen langjarige-groeibedrijven en de hervatting van de handel na de pandemie. De krachtige langjarige groeitrends van digitalisering, elektrificatie en verlaging van de koolstofuitstoot zullen een enorm grote rolspelen in de ontwikkeling van een duurzamere wereldeconomie, en talloze beleggingskansen met zich meebrengen. Hoewel de volatiliteit kan toenemen nu de wereldeconomie te maken heeft met stijgende inflatoire druk als gevolg van de huidige economische en aanvoerverstoringen, drukken we beleggers op het hart zich niet te laten afleiden door de onvermijdelijke voorkeurswisseling tussen groei- en waardeaandelen. Een periode van inflatie kan uiteindelijk gunstig uitpakken voor de groei van veel van de bedrijven waarin we beleggen. Het dwingt ze tot duurzaam ondernemen en versnelt investeringen in de transitie naar een koolstofvrije economie.

We blijven zoeken naar bedrijven die als gevolg hiervan aantrekkelijke groeikansen bieden. Daarnaast letten we ook op bedrijven met een innovatiecultuur en voldoende financiële veerkracht. We zijn nog altijd even enthousiast over de beleggingskansen die we in 2022 en daarna zien.

 

Begrippenlijst:

Groeiaandelen – aandelen van een onderneming die over het algemeen bovengemiddelde winsten laat zien en die naar verwachting harder zal groeien dan het gemiddelde op de markt.

Waardeaandelen – aandelen van een onderneming die tegen een lagere koers lijken te worden verhandeld dan de kerncijfers van het bedrijf (zoals dividend, winst of omzet) billijken.

Volatiliteit – maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat wordt gelopen.

Conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation, wordt het fonds aangemerkt als een artikel 9-fonds dat duurzaamheid als doelstelling heeft.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.