Voor individuele beleggers in Nederland

Emerging Markets Fund

Een gedisciplineerde, risicobewuste benadering voor toegang tot het langetermijngroeipotentieel van hoogwaardige bedrijven die actief zijn in opkomende markten

ISIN
LU0113993801

NAV
EUR 13.74
As of 20/05/2022

1-Day Change
EUR 0.11 (0.83%)
As of 20/05/2022

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2% hoger ligt dan de MSCI Emerging Markets Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in opkomende markten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in een opkomende markt hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in opkomende markten uitvoeren. Opkomende markten kunnen landen zijn die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index, die onder de definitie van ontwikkelende economieën (landen met lage en lagere gemiddelde inkomens) van de Wereldbank vallen of die zich volgens de beleggingsbeheerder aan het ontwikkelen zijn.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten opkomende markten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

Over dit fonds

 • Zeer selectieve, ‘alle opkomende markten’, niet-index aandelenstrategie beheerd door een ervaren team dat gevestigd is in Edinburgh
 • Streeft ernaar om kapitaal te behouden en te laten groeien middels een conservatieve benadering van risico en een bewezen beleggingsproces
 • Belegt op de lange termijn naast eigenaren en beheerders met bewezen integriteit en het vermogen om te leveren
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Daniel J. Graña, CFA

Portefeuillebeheerder, Emerging Market Equity

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2019.

Matthew Culley

Portefeuillebeheerder | Onderzoeksanalist

Industrie sinds 2008. Joined Firm in 2019.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/04/2022
A2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
29/09/2000
A2 EUR (Net) -1.24 -11.42 -11.79 2.38 0.91 3.40 4.32
MSCI Emerging Markets NR -0.40 -5.30 -6.81 4.32 4.98 5.39 6.70
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
29/09/2000
A2 EUR (Gross) - 2.67 5.24 6.13
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - 7.08 7.50 8.84
Rendement over kalenderjaar (%)
Per 31/12/2021
A2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
A2 EUR (Net) -10.31 8.03 11.37 9.70 -13.66 13.39 13.80 -1.92 10.87 -5.75 16.54
MSCI Emerging Markets NR -4.92 4.86 8.53 20.62 -10.27 20.58 14.51 -4.94 11.80 -6.49 16.80
 
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
A2 EUR (Gross) -9.93 9.89 13.39 11.67 -12.20 15.37 15.84 -0.20 12.93 -3.97 18.58
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% -4.46 6.96 10.71 23.03 -8.46 22.99 16.80 -3.04 14.04 -4.62 19.15
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar A2 EUR (Net) Index
2021 8.03 4.86
2020 11.37 8.53
2019 9.70 20.62
2018 -13.66 -10.27
2017 13.39 20.58
2016 13.80 14.51
2015 -1.92 -4.94
2014 10.87 11.80
2013 -5.75 -6.49
2012 16.54 16.80
2011 -21.00 -15.44
2010 28.09 27.48
2009 58.73 73.43
2008 -56.60 -50.76
2007 30.11 26.11
2006 22.08 18.57
2005 53.19 55.03
2004 11.08 16.88
2003 39.51 30.01
2002 -21.43 -20.24
2001 1.11 2.94
2000 from 2000-09-29 -23.24 -18.53
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 30/09/2021)
1.72%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/04/2022)
% van fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8.76
Samsung Electronics 6.75
Tencent 5.11
Housing Development Finance 3.54
Hon Hai Precision Industry 2.98
ICICI Bank 2.80
JD.com 2.45
China Merchants Bank 2.18
Accton Technology 2.11
Bank BTPN Syariah 2.10

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.