Voor individuele beleggers in Nederland

Global Equity Fund

Een benchmarkonafhankelijk aandelenfonds dat belegt in hoogwaardige, groeiende bedrijven van over de hele wereld die profiteren van seculiere langetermijntrends

ISIN
LU1678960227

NAV
USD 13.69
As of 28/03/2023

1-daagse verandering
USD 0.03 (0.20%)
Per 28/03/2023

Morningstar-rating
Per 28/02/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de MSCI All Countries World Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit om het even welke sector en om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI All Countries World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

 • Een beleggingsproces dat zich richt op meer voorspelbare beleggingen in bedrijven die profiteren van seculiere langetermijntrends en beslissingen niet baseert op onvoorspelbare economische en politieke factoren
 • Het team maakt gebruik van een ‘hold forever’-mentaliteit, waarbij bedrijven worden beoordeeld met oog voor de lange termijn
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

George P. Maris, CFA

Co-Hoofd Aandelen - Amerika | Portefeuille Manager

Actief in de sector sinds 1998. Bij ons sinds 2011.

Julian McManus

Portefeuillebeheerder | Onderszoeksanalist

Actief in de sector sinds 1994. Bij ons sinds 2004.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 28/02/2023
H2 USD (Net) MSCI AC World NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
24/03/2005
H2 USD (Net) -3.85 1.69 -10.80 7.50 5.65 10.21 7.35
MSCI AC World NR -2.87 4.10 -8.26 8.81 5.82 8.30 6.98
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
24/03/2005
H2 USD (Gross) - 6.59 11.68 8.88
MSCI AC World NR + 2.50% - 8.47 11.01 9.65
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2022
H2 USD (Net) MSCI AC World NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
H2 USD (Net) -22.96 -22.96 20.22 24.40 25.71 -6.79 30.01 3.34 4.82 5.61 37.76
MSCI AC World NR -18.36 -18.36 18.54 16.25 26.60 -9.41 23.97 7.86 -1.95 4.71 26.87
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar H2 USD (Net) Index
2022 -22.96 -18.36
2021 20.22 18.54
2020 24.40 16.25
2019 25.71 26.60
2018 -6.79 -9.41
2017 30.01 23.97
2016 3.34 7.86
2015 4.82 -1.95
2014 5.61 4.71
2013 37.76 26.87
2012 17.27 16.54
2011 -16.42 -5.02
2010 10.12 12.34
2009 25.33 30.79
2008 -46.07 -40.33
2007 19.13 9.57
2006 23.78 20.65
2005 from 24/03/2005 17.97 11.70
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 0.75%
Lopende kosten
(Per 31/03/2022)
0.89%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 28/02/2023)
% van fonds
Marathon Petroleum 5.85
Microsoft 4.37
Freeport-McMoRan 4.23
AstraZeneca 3.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.14
Ferguson 3.05
Deere 2.83
PulteGroup 2.79
Monster Beverage 2.79
Humana 2.78

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.