Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Natural Resources Fund

Een high-convictionfonds voor natuurlijke hulpbronnen gericht op hoogwaardige wereldwijde aandelenkansen

ISIN
LU1073139583

NAV
EUR 127.42
As of 17/06/2021

1-Day Change
EUR -1.41 (-1.09%)
As of 17/06/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde effecten van bedrijven waarvan de inkomsten voor het grootste deel afkomstig zijn uit de mijnbouw-, energie- en landbouwsectoren, in welk land dan ook.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de S&P Global Natural Resources Accumulation Index NR, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Belegt in mijnbouw-, energie- en landbouwbedrijven die zullen profiteren van de aanhoudende vraag naar natuurlijke hulpbronnen
 • Flexibiliteit om te investeren in de hele toeleveringsketen, daarbij gebruikmakend van prijsverschuivingen tussen stroomopwaartse en stroomafwaartse sectoren en tussen bedrijfstakken
 • Een zeer ervaren team van specialisten gebruikt hun expertise om ‘sweet spots’ te identificeren voorafgaand aan de koersstijging
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Daniel Sullivan

Portfolio Manager

Industrie sinds 1989. Joined Firm in 2013.

Darko Kuzmanovic

Portfolio Manager

Industrie sinds 1985. Joined Firm in 2015.

Tal Lomnitzer, CFA

Senior beleggingsbeheerder

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2019.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/03/2021
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
  
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 EUR (Net) 56.67 -25.34 3.99 -4.94 28.44
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 55.40 -28.86 8.77 1.39 31.91
 
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 EUR (Gross) 59.75 -23.87 6.18 -2.88 31.27
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% 59.28 -27.07 11.48 3.91 35.20
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/05/2021
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
A2 EUR (Net) 3.64 17.81 45.91 6.36 8.09 - 4.05
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 3.58 22.32 40.77 4.13 9.60 - 4.92
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Since Inception
02/07/2014
A2 EUR (Gross) - 10.34 - 6.21
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% - 12.34 - 7.54
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 35.04 6.80 -18.28 17.68 5.54
S&P Global Natural Resources Accumulation NR 35.38 7.15 -8.69 18.55 -8.30
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Gross) 38.04 9.12 -16.52 19.99 7.62
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% 38.76 9.82 -6.40 21.52 -6.01
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
1.97%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/05/2021)
% van fonds
Smurfit Kappa Group 4.94
Anglo American 4.93
Archer-Daniels-Midland 4.90
Mosaic 3.51
Ivanhoe Mines 3.14
Freeport-McMoRan 2.77
Subsea 7 2.61
Linde 2.38
Nucor 2.37
Valero Energy 2.34

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP