Voor individuele beleggers in Nederland

United Kingdom Absolute Return Fund

Een aandelenfonds dat is ontworpen om een positief (‘absoluut’) rendement te behalen in alle marktomstandigheden met een lagere volatiliteit dan de aandelenmarkt

ISIN
LU0995139341

NAV
USD 6.41
As of 19/01/2021

1-Day Change
USD -0.00 (-0.07%)
As of 19/01/2021

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Bronze

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te bieden, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of enige andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente van de Bank of England, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft.
Doorgaans zal minstens 60% van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in Britse bedrijven van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Deze bedrijven kunnen opgericht zijn in het Verenigd Koninkrijk of daar hun zetel hebben, aanzienlijke inkomsten in het Verenigd Koninkrijk genereren of opgenomen zijn in de FTSE All Share Index. In totaal kan tot 40% van de long- en shortposities blootgesteld zijn aan niet-Britse bedrijven.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de basisrente van de Bank of England, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffende valuta van de aandelenklasse gebruikt als basis voor de rendementsvergelijking en voor de berekening van de prestatievergoeding. De beleggingsbeheerder heeft de volledige vrijheid om beleggingen voor

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Richt zich op een absoluut rendement ongeacht de richting van de markt met een zorgvuldig gemonitorde exposure naar de aandelenmarkt
 • Een ervaren team met een beproefde benadering door middel van marktcycli; ondersteund door het bredere pan-Europese aandelenteam
 • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, met een belangrijke focus op het behoud van kapitaal
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ben Wallace

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1997. Joined Firm in 2011.

Luke Newman

Portfolio Manager

Industrie sinds 2000. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
H$ Acc (hedged) (Net) US Federal Funds Rate
 
Kwartaaleinde
Per 31/12/2020
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H$ Acc (hedged) (Net) 3.05% 5.89% -1.38% 4.26% 2.02%
US Federal Funds Rate 0.35% 2.03% 1.72% 0.94% 0.37%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
H$ Acc (hedged) (Net) US Federal Funds Rate
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
30/01/2014
H$ Acc (hedged) (Net) 0.56% 3.05% 3.05% 2.47% 2.74% - 3.64%
US Federal Funds Rate 0.01% 0.35% 0.35% 1.36% 1.08% - 0.78%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H$ Acc (hedged) (Net) US Federal Funds Rate
2016 2017 2018 2019 2020
H$ Acc (hedged) (Net) 2.02 4.26 -1.38 5.89 3.05
US Federal Funds Rate 0.37 0.94 1.72 2.03 0.35
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.90%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
1.01%
Performance Fee 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)
Hurdle Rate US Federal Funds Rate

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Legal & General Group 1.53
Land Securities Group 1.31
Lancashire 1.28
Oracle 1.25
DSV PANALPINA 1.16
Prosus 1.16
CRH 1.15
Persimmon 1.10
Trian Investors 1 Ltd GBP 1.03
Sanofi 1.00

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het fonds kan tot 40% beleggen in aandelen of aandelenderivaten van bedrijven buiten het Verenigd Koninkrijk.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.

TOP