Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund

A2 Acc EUR ISIN-code: LU0046217351

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 3 Star-Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Smaller Companies Fund is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 75% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven die hun statutaire zetel in de EER hebben of het Verenigd Koninkrijk indien ze geen deel uitmaken van de EER, die in het algemeen in de onderste 25% van de betreffende markt vallen op basis van marktkapitalisatie.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0046217351A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 48,4000 Verandering 0,0000% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1611731263A1 EUR Valuta EUR NAV 47,6500 Verandering 0,0000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1169991020A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 38,5800 Verandering 0,0300% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678964211H1 EUR Valuta EUR NAV 46,1800 Verandering 0,0000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0892273995H2 EUR Valuta EUR NAV 17,8500 Verandering 0,0000% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678964302H2 HUSD Valuta USD NAV 49,8900 Verandering 0,0200% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0247697633X2 Acc EUR Valuta EUR NAV 45,1100 Verandering 0,0000% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A1 EUR9,12%2,32%---
  A2 Acc EUR-6,53%4,23%36,99%-7,95%14,71%
  A2 Acc HUSD-3,62%6,31%38,56%-8,16%-
  H1 EUR-5,77%----
  H2 EUR-5,77%4,83%37,74%-7,49%15,51%
  H2 HUSD-2,39%----
  X2 Acc EUR-7,10%3,58%36,55%-8,50%14,03%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A1 EUR2.0213,54%9,26%-13,55%
  A2 Acc EUR7.2719,15%-4,31%20,34%964,00%
  A2 Acc HUSD7.5021,71%-1,38%28,10%28,57%
  H1 EUR7.3519,83%-3,55%--5,39%
  H2 EUR7.3419,80%-3,57%22,76%1.007,78%
  H2 HUSD7.5722,40%-0,10%--0,24%
  X2 Acc EUR7.2018,62%-4,91%18,49%108,26%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Equities
  Lanceringsdatum 1-8-1993
  Basisvaluta EUR
  Sector Morningstar Europe OE Europe Small-Cap Equity
  Benchmark Euromoney Smaller Companies Pan European Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0046217351
  Lipper code 60002861
  WKN-Nummer 989229
  Valoren-nummer 148664
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 2-8-1993
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A1 EUR

  ISIN-code LU1611731263
  WKN-Nummer A2DSQV
  Valoren-nummer 37053114
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 6-6-2017
  Betaaldata dividend 20 -Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU1169991020
  WKN-Nummer A14N48
  Valoren-nummer 27210766
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 16-4-2015
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  H1 EUR

  ISIN-code LU1678964211
  WKN-Nummer A2JDA2
  Valoren-nummer 39590380
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU0892273995
  Lipper code 68236038
  WKN-Nummer A2DYHK
  Valoren-nummer 22196002
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 28-8-2013
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 HUSD

  ISIN-code LU1678964302
  WKN-Nummer A2JDA3
  Valoren-nummer 39590423
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  X2 Acc EUR

  ISIN-code LU0247697633
  Lipper code 65022284
  WKN-Nummer A0PBHV
  Valoren-nummer 3012547
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-3-2006
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00
  Risicoklasse
  SRRI 6
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie