Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te bieden en tegelijk de kapitaalverliezen te beperken (hoewel dit niet wordt gegarandeerd) op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1,25% hoger ligt dan de Bloomberg US Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 67% (maar doorgaans meer dan 80%) van zijn vermogen in Amerikaanse obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, uitgegeven door overheden, bedrijven of om het even welk ander type emittent.
Het Fonds kan ook andere activa houden, waaronder andere soorten obligaties van om het even welke emittent, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Bloomberg US Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de obligaties waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

  • Een bedrijfscultuur waarin samenwerking, internationale integratie en onderzoek vooropstaan, vormt de hoeksteen van ons teamproces.
  • We streven naar het bereiken van herhaalbare prestaties met een structureel fundament van meerdere optimale allocaties, die als een beter startpunt fungeren dan traditionele benchmarks.
  • We spreiden risico's dynamisch over economische cycli en beleggen op basis van overtuiging, waarbij we onze bottom-up research inzetten voor het aanjagen van overrendement.
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.