Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar een positief (absoluut) rendement te behalen, ongeacht de marktomstandigheden en over om het even welke periode van 12 maanden. Voor deze of een andere periode is een positief rendement niet gegarandeerd, en vooral op kortere termijn kan het Fonds perioden van negatieve rendementen doormaken. Uw kapitaal loopt dan ook risico.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de basisrente van de Bank of England, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 3 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen en maakt uitgebreid gebruik van derivaten (complexe financiële instrumenten) om zowel long- als shortposities te nemen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder in waarde zullen stijgen (longposities) of dalen (shortposities), wat betekent dat het Fonds van elk van beide scenario's kan profiteren.
Het Fonds zal een aanzienlijk deel van zijn vermogen in contanten en geldmarktinstrumenten houden als gevolg van participaties in derivaten en voor het geval de beleggingsbeheerder een defensieve positie wenst in te nemen. Omgekeerd kan het Fonds ook gebruik maken van 'hefboomwerking' (waarbij het Fonds een groter bedrag dan zijn werkelijke waarde kan beleggen) wanneer de beleggingsbeheerder meer vertrouwen in de beschikbare kansen heeft.
Doorgaans zal minstens 60% van de blootstelling aan long- en shortposities (samengeteld) afkomstig zijn van beleggingen in bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Deze bedrijven kunnen opgericht zijn in het Verenigd Koninkrijk of daar hun zetel hebben, aanzienlijke inkomsten in het Verenigd Koninkrijk genereren of zijn genoteerd aan de beurs van Londen. In totaal kan tot 40% van de long- en shortposities blootgesteld zijn aan bedrijven die niet uit het Verenigd Koninkrijk komen. Het Fonds kan naar goeddunken van de beleggingsbeheerder ook beleggen in andere overdraagbare effecten, derivaten en collectieve beleggingsinstellingen.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de basisrente van de Bank of England, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). Voor aandelenklassen met valuta-afdekking wordt de rentevoet van de centrale bank die overeenstemt met de betreffen

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

  • Richt zich op een absoluut rendement ongeacht de richting van de markt met een zorgvuldig gemonitorde exposure naar de aandelenmarkt
  • Een ervaren team met een beproefde benadering door middel van marktcycli; ondersteund door het bredere pan-Europese aandelenteam
  • Het fonds streeft ernaar de algemene risico-rendementskenmerken van een gebalanceerde portefeuille te verbeteren, met een belangrijke focus op het behoud van kapitaal
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.