Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund

Een actief beheerd fonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s in de regio Azië-Pacific voor het behalen van langetermijnkapitaalgroei

ISIN
LU0572942307

NAV
EUR 17.44
As of 01/12/2021

1-Day Change
EUR 0.08 (0.46%)
As of 01/12/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is een duurzaam niveau van inkomsten te bieden, met een dividendopbrengst die hoger is dan de FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index en bovendien met de mogelijkheid van kapitaalgroei op de lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en bedrijven die in vastgoed beleggen uit de regio Azië-Pacific. De effecten waarin wordt belegd zullen het grootste deel van hun inkomsten halen uit het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en de Beleggingsbeheerder is van mening dat deze effecten het vooruitzicht bieden op bovengemiddelde dividenden.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals staatsobligaties van beleggingskwaliteit, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, die in ruime mate representatief is voor de effecten waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het inkomstendoel van het Fonds en het niveau is waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Dankzij een breed universum en een selectieve benadering kan het team aandelen identificeren met een aantrekkelijk dividendrendement en aantrekkelijke groeikenmerken
 • Beheerd door een gespecialiseerd team in Singapore, ondersteund door de bredere wereldwijde vastgoedaandelenteams in het VK en de VS
 • Biedt een liquide manier om te spreiden naar onroerend goed en te profiteren van krachtige seculiere thema’s die van invloed zijn op de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2011.

Xin Yan Low

Portfolio Manager

Industrie sinds 2007. Joined Firm in 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR
 
Kwartaaleinde
Per 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 EUR (Net) 12.26 -13.08 24.23 4.72 -6.80
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR 18.85 -22.96 21.43 6.61 -2.97
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
25/04/2006
A2 EUR (Net) 1.30 10.78 17.12 8.51 4.02 7.46 3.78
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR 2.15 13.47 25.56 5.38 3.35 8.15 4.53
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 4.03 1.73 -0.61 23.26 -9.88
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus NR 9.72 1.66 4.03 19.08 -16.65
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.96%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% van fonds
New World Development 6.29
Japan Metropolitan Fund Invest 5.49
Nomura Real Estate Master Fund 4.56
Swire Properties 4.54
Vicinity Centres 4.50
Japan Hotel REIT Investment 4.35
CapitaLand Integrated Commercial Trust 4.34
Industrial & Infrastructure Fund Investment 3.99
Goodman Group 3.92
Hang Lung Properties 3.89

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting