Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Asian Dividend Income Fund is het streven naar een bovengemiddelde dividenduitkering uit een portefeuille met Aziatische aandelen met een focus op waarde en lange-termijn kapitaalgroei. Tenminste tweederde van het totale vermogen van het fonds (na aftrek van contanten) zal worden belegd in Aziatische aandelen en aandeelbewijzen die naar de mening van de beleggingsbeheerder vooruitzichten bieden voor bovengemiddelde dividenden of dergelijke vooruitzichten weergeven. De Beleggingsbeheerder kan binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in het hoofdstuk 'Beleggingsbeperkingen' selectief gebruikmaken van derivaten om het rendement te verhogen.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke, structurele groeikansen in de regio en van de verschuiving naar een progressievere dividendcultuur
  • Gedisciplineerd, waardegedreven beleggingsproces met een focus op dividendgroei en bedrijven met een hoog dividendrendement
  • Streeft naar een gestaag groeiende inkomstenstroom en vermogensaanwas op de lange termijn
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.