Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Asian Dividend Income Fund

Probeert het potentieel voor inkomsten en vermogensaanwas te benutten van bedrijven in Azië, een van de snelst groeiende regio’s ter wereld

ISIN
LU0572939261

NAV
EUR 19.39
As of 17/06/2021

1-Day Change
EUR 0.11 (0.57%)
As of 17/06/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit de regio Azië-Pacific (exclusief Japan) van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten deze regio, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het inkomstendoel van het Fonds en het niveau is waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke, structurele groeikansen in de regio en van de verschuiving naar een progressievere dividendcultuur
 • Gedisciplineerd, waardegedreven beleggingsproces met een focus op dividendgroei en bedrijven met een hoog dividendrendement
 • Streeft naar een gestaag groeiende inkomstenstroom en vermogensaanwas op de lange termijn
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Mike Kerley

Portefeuillemanager

Industrie sinds 1985. Joined Firm in 2004.

Sat Duhra

Portfolio Manager

Industrie sinds 2000. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/03/2021
A2 EUR (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR
 
Kwartaaleinde
Per 31/03/2021
Mar-2020 - Mar-2021 Mar-2019 - Mar-2020 Mar-2018 - Mar-2019 Mar-2017 - Mar-2018 Mar-2016 - Mar-2017
A2 EUR (Net) 27.51 -19.04 7.48 1.59 17.51
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR 29.89 -16.40 7.23 4.96 25.93
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/05/2021
A2 EUR (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
03/03/2008
A2 EUR (Net) -0.31 7.57 17.23 2.04 5.49 5.78 5.58
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR 0.19 10.83 23.03 3.14 8.74 6.65 6.63
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 EUR (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) 4.63 13.15 -7.60 21.60 -9.99
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR 9.95 20.32 -6.53 16.71 -7.02
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
1.93%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/05/2021)
% van fonds
Rio Tinto 3.92
BHP Group 3.78
Samsung Electronics 3.74
Bank of China 3.69
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.55
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3.17
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3.15
SK Telecom 3.14
Sun Hung Kai Properties 2.72
KB Financial Group 2.67

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP