Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de MSCI Zhong Hua 10/40 Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in China of Hongkong van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren. Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen in Chinese A-aandelen beleggen.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten deze regio, obligaties van beleggingskwaliteit (inclusief converteerbare obligaties), contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Zhong Hua 10/40 Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Een belegger in het fonds verwerft participaties/ aandelen in het fonds zelf en niet in de onderliggende activa van het fonds.

OVER DIT FONDS

  • Een gediversifieerde portefeuille, ontwikkeld om beleggingskansen te benutten die de door politieke, economische, sociale en technologische krachten aangejaagde rijping van de Chinese economie schept
  • Fundamenteel onderzoek vindt plaats door middel van een solide, bewezen beleggingsproces dat de nadruk legt op bedrijfsspecifieke analyse
  • Meer dan 30 jaar gezamenlijk beleggingservaring en diepgaande kennis over Chinese aandelen stellen het team in staat onjuist geprijsde kansen te herkennen
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.