Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Pan European Property Equities Fund

Een actief beheerd fonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s voor het behalen van langetermijnkapitaalgroei

ISIN
LU0088927925

NAV
EUR 55.73
As of 15/01/2021

1-Day Change
EUR -0.16 (-0.29%)
As of 15/01/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en bedrijven die in vastgoed beleggen uit de EER of uit het Verenigd Koninkrijk als dat land niet langer deel uitmaakt van de EER. De effecten waarin wordt belegd zullen het grootste deel van hun inkomsten halen uit het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index, die in ruime mate representatief is voor de effecten waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Dankzij een breed universum en een selectieve benadering kan het team aandelen identificeren met een aantrekkelijk dividendrendement en aantrekkelijke groeikenmerken
 • Beheerd door een gespecialiseerd team dat gevestigd is in het VK, ondersteund door de bredere wereldwijde vastgoedaandelenteams in de VS en Singapore
 • Biedt een liquide manier om te spreiden naar onroerend goed en te profiteren van krachtige seculiere thema’s die van invloed zijn op de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2006.

Nicolas Scherf

Portfolio Manager

Industrie sinds 2007. Joined Firm in 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
 
Kwartaaleinde
Per 31/12/2020
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 EUR (Net) -3.93% 35.60% -5.62% 19.77% -7.86%
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR -10.74% 28.52% -8.40% 12.55% -5.29%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
01/07/1998
A2 EUR (Net) 2.46% -3.93% -3.93% 7.13% 6.29% 11.22% 7.91%
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR 3.76% -10.74% -10.74% 1.67% 2.29% 7.66% 7.89%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 EUR (Net) FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 EUR (Net) -7.86 19.77 -5.62 35.60 -3.93
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR -5.29 12.55 -8.40 28.52 -10.74
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
1.90%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Deutsche Wohnen 9.52
Vonovia 7.88
Segro 7.27
LEG Immobilien 5.55
Fastighets AB Balder 5.20
Gecina 4.46
UNITE Group 4.01
CA Immobilien Anlagen 3.87
Aroundtown 3.66
Wihlborgs Fastigheter 3.62

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.

TOP