Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Property Equities Fund is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 75% van het totale vermogen te beleggen in beursgenoteerde aandelen van bedrijven of vastgoedfondsen (REIT's) (of equivalenten daarvan) met hun statutaire zetel in de EER of het Verenigd Koninkrijk indien ze geen deel uitmaken van de EER en genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een gereguleerde markt, die het grootste deel van hun inkomsten halen uit bezit, beheer en/of ontwikkeling van vastgoed in Europa.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Dankzij een breed universum en een selectieve benadering kan het team aandelen identificeren met een aantrekkelijk dividendrendement en aantrekkelijke groeikenmerken
  • Beheerd door een gespecialiseerd team dat gevestigd is in het VK, ondersteund door de bredere wereldwijde vastgoedaandelenteams in de VS en Singapore
  • Biedt een liquide manier om te spreiden naar onroerend goed en te profiteren van krachtige seculiere thema’s die van invloed zijn op de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.