Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in Europa (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de portefeuille van het Fonds wisselen tussen 'sterke overtuigingen' (waarbij de beheerder een aanzienlijk risico in vergelijking met de index zal nemen) en een voorzichtiger standpunt. Dit houdt in dat het rendement van het Fonds soms sterk kan verschillen van de index, terwijl het er op andere momenten nauwer bij kan aansluiten.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • De portefeuilleopbouw is een combinatie van thema’s en aantrekkelijke aandeelspecifieke verhalen om toegang te bieden tot de duurzame groeitrends voor de lange termijn
  • De managers proberen onder alle marktomstandigheden kansen te benutten met behulp van fundamenteel onderzoek en thought leadership
  • Actieve portefeuille met een goede balans tussen largecapbedrijven en een selectie midcapkansen voor aanvullend rendement
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.