Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Europese aandelen: Onze takeaways van het cijferseizoen - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

Europese aandelen: Onze takeaways van het cijferseizoen

Richard Brown, European Equities Client Portfolio Manager, werpt een blik op het afgelopen Europese cijferseizoen en kijkt vooruit naar de belangrijkste beleggingsthema's die de Europese markten in 2024 zullen vormgeven.

Richard Brown, CFA

Richard Brown, CFA

Klantportefeuillebeheerder


21 februari 2024
7 minuten kijken

Kernpunten

  • De winsten in Europa voldoen tot nu toe grotendeels aan de verwachtingen. Veel bedrijven rapporteerden tegenvallende resultaten, deels als gevolg van een tragere reactie op de behoudende retoriek van de centrale banken en aanhoudende voorraadafbouw. Bepaalde sectoren in technologie en lucht- en ruimtevaart meldden daarentegen positieve resultaten.
  • Er zijn nog steeds tekenen van nervositeit op de aandelenmarkten, met extremere reacties op bedrijfsnieuws, veel sectorrotatie en large-caps die in 2024 vooralsnog beter presteren dan small-caps.
  • Kijken we vooruit, dan is ons uitgangspunt dat de inflatie stabieler zal blijven dan in het recente verleden, en waarschuwen we voor al te agressieve consensusprognoses over de afnemende inflatie.

Hallo en welkom bij de eerste van een reeks korte video's van het Janus Henderson European Equities-team. Vandaag bespreek ik hier wat we in het eerste deel van 2024 hebben gezien wat betreft het cijferseizoen, maar de komende dagen, weken en maanden zult u van onze analisten en portefeuillebeheerders meer horen over de belangrijkste beleggingsthema's die de markten in 2024 zullen vormgeven. Deze thema's omvatten wat we zien van AI-gerichte beleggingen en wat we zien van de gevolgen van afslankmiddelen die de wereld veroveren. Ook duiken we dieper in kleinere nichesectoren waarvan wij denken dat de markt ze heeft genegeerd, maar er vanuit beleggingsoogpunt hele interessante kansen liggen.

Vandaag gaat het echter over het cijferseizoen. Wat hebben we dit jaar tot nu toe gezien en met welke verwachtingen gingen we het cijferseizoen in? We hadden in het vierde kwartaal van vorig jaar natuurlijk een duizelingwekkende risicorally. In oktober werd duidelijk dat de inflatie lager uitkwam dan verwacht, waarop centrale banken over de hele wereld behoudend reageerden. Een reactie van aandelen en vastrentende waarden kon dan ook niet uitblijven. We hebben daarentegen niet echt gezien dat dit de winstverwachtingen voor het afgelopen kwartaal heeft veranderd. Dat heeft eigenlijk twee oorzaken.

Ten eerste verwacht niemand dat die lagere rentes nu al een effect hebben gehad op de reële economie of bedrijfswinsten. De voordelen van die lagere rentes zijn dus nog niet zichtbaar. Ik denk dit in de loop van de komende twee kwartalen zal veranderen.

Ten tweede was er sprake van een voorraadafbouwcyclus. Als gevolg van verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens door de COVID-pandemie, zagen we dat veel bedrijven in Europa en ook andere delen van de wereld met behoorlijk grote voorraden opgescheept werden. In de afgelopen kwartalen heeft dit zich enigszins uit het systeem gewerkt, en de algemene verwachting was dat dit nog steeds duidelijk naar voren zou komen in de winstcijfers van bedrijven.

Dat verankerde dus eigenlijk de verwachtingen voor dit seizoen. Het betekende ook dat de markt in 2024 tot op zekere hoogte nog geen richting had. Wat ik daarmee bedoel is dat we veel sectorale rotatie hebben gezien. De winnaars van vorig jaar werden veel gekocht of verkocht en hetzelfde gold voor de verliezers. De reactie op winstaankondigingen is extremer dan normaal. Dat betekent dat we omhoog schieten op goed nieuws, maar kelderen op slecht nieuws. Ook hebben we gezien dat kleinere bedrijven nog steeds slechter presteren dan grotere bedrijven. Hoewel de aandelenrendementen in 2024 vooralsnog positief zijn, is er duidelijk nog veel nervositeit in de onderliggende waarden over de richting die de economie op zal gaan en wat dat zal betekent voor de bedrijfswinsten en uiteindelijk de aandelenwaarderingen.

Kijken we specifiek naar het bedrijfsnieuws: op dit moment heeft iets meer dan 50 procent van de Europese corporates hun resultaten over het vierde kwartaal bekendgemaakt. Hoewel de verwachtingen laag waren, vielen veel resultaten tegen. De eerste paar weken van dit cijferseizoen behoorden zelfs tot de slechtste die we in meer dan tien jaar hebben gezien. Welke sectoren zijn daar verantwoordelijk voor? Laten we eerst eens kijken naar de meer positieve sectoren. Het goede nieuws eerst. De technologiesector in Europa heeft relatief goede resultaten geboekt. Hoe AI zich in Europa manifesteert is via de halfgeleiderbedrijven. We noemen deze bedrijven wel eens de pikhouwelen en scheppen van AI. Zij hebben over het algemeen heel sterke cijfers geleverd. Elke dag lezen we over nieuwe manieren waarop AI kan integreren in ons dagelijks leven. Dat vertaalt zich inmiddels ook in de cijfers. De enige verrassing die we zagen die naast dat AI-verhaal, is dat de verkoop van smartphones wereldwijd na een moeilijke periode weer aan het herstellen is.

De tweede bron van goed nieuws is de lucht- en ruimtevaartsector. Hier zien we dat veel Europese bedrijven in deze sector erg afhankelijk zijn van de groei van het luchtverkeer. Daarbij gaat het vooral om de servicecontracten die ze bij hun vliegtuigen verkopen. Wat we nu zien is dat de groei van het luchtverkeer na de COVID-pandemie heel mooi doorzet.

Dat is nog zonder Chinese toeristen die weer op reis gaan. Daar blijven we de komende kwartalen met interesse naar kijken, naar hoe dit zich zal ontwikkelen. Al met al waren de winstcijfers van deze sector indrukwekkend. Aan de negatieve kant zagen we de farmaceutische large-caps, exclusief Novo Nordisk - de producent van Wegovy, het populaire afslankmiddel. Breed genomen zou ik zeggen dat farmaceuticals nog steeds worstelen met innovatie en groei. Nogmaals, dat kwam heel duidelijk naar voren in de rapporten die we dit cijferseizoen hebben gezien.

Daarbovenop kwamen de consumentenbestedingen, zowel in discretionaire als de niet-duurzame consumentengoederen, die volgens mij duidelijk maken dat de crisis rond de kosten van levensonderhoud nog steeds niet voorbij is voor Europese consumenten. Hier en daar zagen we echter wel lichtpuntjes. Zo hebben we recentelijk gezien dat de voor inflatie gecorrigeerde loonstijging, dat wil zeggen dat de lonen van de mensen de inflatie meer in het algemeen inhalen, op een positieve manier ombuigt. Dat begint nu door te werken naar bepaalde bedrijven die meer kleinere consumentenartikelen verkopen. Een aantal sieradenfabrikanten in Europa ging bijvoorbeeld tegen de algemene trend in en kon echt heel goede kwartaalresultaten laten zien.

Tot slot, voordat mijn tijd voorbij is, wil ik nog even ingaan op de actuele inflatiecijfers die in de afgelopen dagen zijn gepubliceerd. Deze hebben positief verrast in de VS, ietwat negatief in het VK, wat ons er nogmaals aan herinnert dat we niet moeten denken dat de inflatie in een rechte lijn zal dalen. Ik denk dat er nog veel schokken zullen komen. Daarom waarschuwen we nog steeds om niet te stevig vast te houden aan de agressieve consensusverwachtingen over dalende inflatie in de loop van de komende twaalf maanden. We denken eerder aan achttien tot 24 maanden voordat de inflatie weer in de buurt van de doelstelling van 2 procent is. We geloven nog steeds dat de inflatie hardnekkiger zal blijven dan verwacht. Op dit moment is ons uitgangspunt meer gebaseerd op een renteplateau van de Fed dan op een betekenisvolle omkering van het Fed-beleid in de komende maanden.

Daar laat ik het bij. Bedankt voor uw tijd, ik kijk ernaar uit om u in de toekomst persoonlijk te spreken. Bedankt.

 

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om een effect, beleggingsstrategie of marktsector te kopen, te verkopen of aan te houden, en mogen niet als winstgevend worden beschouwd.  Janus Henderson Investors, zijn aangesloten adviseurs of werknemers kunnen een positie in de genoemde effecten hebben.

Begrippenlijst

Bedrijfswinsten vertegenwoordigen de winst van een bedrijf in een bepaalde periode.

Voorraadafbouw is het proces waarbij bedrijven proberen hun voorraadniveaus te verminderen door middel van productieverlagingen, vaak na een periode van onvrijwillige voorraadopbouw.

Inflatie is de mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. De consumentenprijsindex (CPI) en de detailhandelsprijsindex (RPI) zijn twee veelgebruikte maatstaven.

Large-caps zijn gevestigde bedrijven met een waardering (marktkapitalisatie) boven een bepaalde omvang, vaak $ 10 miljard of meer. Omgekeerd zijn small-caps bedrijven met een waardering binnen een bepaalde schaal, bijvoorbeeld $ 300 miljoen tot $ 2 miljard, hoewel dit over het algemeen meer een schatting is.

Sectorrotatie is de verplaatsing van geld dat in aandelen is belegd van de ene bedrijfstak naar de andere.

 

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Richard Brown, CFA

Richard Brown, CFA

Klantportefeuillebeheerder


21 februari 2024
7 minuten kijken

Kernpunten

  • De winsten in Europa voldoen tot nu toe grotendeels aan de verwachtingen. Veel bedrijven rapporteerden tegenvallende resultaten, deels als gevolg van een tragere reactie op de behoudende retoriek van de centrale banken en aanhoudende voorraadafbouw. Bepaalde sectoren in technologie en lucht- en ruimtevaart meldden daarentegen positieve resultaten.
  • Er zijn nog steeds tekenen van nervositeit op de aandelenmarkten, met extremere reacties op bedrijfsnieuws, veel sectorrotatie en large-caps die in 2024 vooralsnog beter presteren dan small-caps.
  • Kijken we vooruit, dan is ons uitgangspunt dat de inflatie stabieler zal blijven dan in het recente verleden, en waarschuwen we voor al te agressieve consensusprognoses over de afnemende inflatie.