Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Quick View: nVIDIA – focus op de fundamentals, niet op de hype - Janus Henderson Investors
Voor individuele beleggers in Nederland

Quick View: nVIDIA – focus op de fundamentals, niet op de hype

Richard Clode, Portfolio Manager, geeft commentaar op de meest recente cijfers van nVIDIA en bespreekt de duurzame factoren die de resultaten van het bedrijf ondersteunen.

Richard Clode, CFA

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder


22 februari 2024
3 beknopt artikel

Kernpunten

 • In hun langverwachte kwartaalrapport stelde nVIDIA niet teleur: de inkomsten van het bedrijf zijn met maar liefst 265 procent gestegen.
 • De markt krijgt steeds meer vertrouwen in het groeitraject van nVIDIA op de lange termijn, aangezien we nog maar aan het begin staan van generatieve AI.
 • Niet alleen de hype, maar aanhoudende sterke, positieve winstherzieningen vormen een solide fundament voor de stijging van de aandelenkoers.

De discussie rond de dominante AI-chipmaker nVIDIA is sinds de tweede helft van 2023 meer gericht geweest op groeiperspectieven voor 2025 en daarna dan op het nieuws op korte termijn, zoals de ijzersterke kwartaalresultaten van gisteren - waaronder een stijging van de kwartaalinkomsten met 265 procent ten opzichte van een jaar eerder.1 Sinds de CES-beurs voor consumententechnologie eerder dit jaar en vannacht, tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten, heeft nVIDIA de markt ervan weten te overtuigen dat de uitzonderlijke prestaties van het bedrijf geen incident zijn.

Belangrijke vectoren voor die stelling zijn onder andere de generatieovergang in computing, de breedte van de klantenbasis, de voortdurende leveringsproblemen, hun roadmap voor de ontwikkeling van nieuwe chips en het potentieel om de activiteiten in China nieuw leven in te blazen:

1 Biljoenen dollars aan datacenterinfrastructuur moet opnieuw worden ingericht

Het management sprak over US$1 biljoen aan bestaande datacenterinfrastructuur die opnieuw moet worden ingericht om een wereld met honger naar rekenkracht en generatieve AI te ondersteunen. Deze datacenterinfrastructuur moet volgens nVIDIA de komende vijf jaar doorgroeien tot 2 biljoen dollar.

2 Verbreding van de klantenbasis

De klantenbasis van nVIDIA breidt zich uit van traditionele cloud-hyperscalers naar ondernemingen in uiteenlopende sectoren, waarbij het management specifiek miljardenbedrijven in de auto-industrie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening noemt. Daarbij komt nog een uniek kenmerk van generatieve AI: de wens van overheden over de hele wereld om soevereine AI-infrastructuur en -capaciteiten op te bouwen.

3 Leveringen opvoeren en roadmap naar voren halen

nVIDIA is bezig met het opschroeven van leveringen en het aanpassen van hun roadmap om aan deze vraag te voldoen en de onverzadigbare honger naar rekenkracht te stillen. Er zijn exponentieel grotere taalverwerkingsmodellen, getraind op steeds grotere gegevenssets, nodig om nieuwe functionaliteit en inkomstengenererende kansen te ontsluiten voor online adverteren, aanbevelingssystemen (geavanceerde gegevensfiltersystemen die voorspellen welke inhoud, producten of diensten een klant waarschijnlijk zal consumeren of gebruiken), het creëren van content, de ontwikkeling van geneesmiddelen en AI-copiloten.2 Belangrijke knelpunten in de toeleveringsketen wat betreft de productie van AI-chips, zoals geavanceerde CoWoS-verpakkingen3 en geheugen met hoge bandbreedte (HBM)4, worden aangepakt door nieuwe leveranciers te kwalificeren. nVIDIA heeft daarnaast de roadmap voor nieuwe chips naar voren gehaald met de nieuwe H200, ene chip die twee keer zoveel inferentieprestaties biedt als de H100, terwijl de volgende generatie B100-chips naar verwachting in de tweede helft van 2024 op de markt zal komen. Dankzij de superieure prestaties van de nieuwste chips van nVIDIA kan het bedrijf zijn prijzen verhogen, waarbij verbeteringen op het gebied van content en ASP (server-side scriptprogramma's voor het maken van webpagina's) een belangrijke groeivector zijn.

4 Weer toekomst in China?

Aangescherpte Amerikaanse exportbeperkingen voor halfgeleiders hebben de activiteiten van nVIDIA in China beperkt tot een klein percentage van hun totale datacenteractiviteiten. Het bedrijf is inmiddels aan de slag gegaan met het samplen van nieuwe chips in China die aan deze regels voldoen en hun datacenteractiviteiten in de regio nieuw leven kunnen inblazen.

De fundamentals zijn terug, net als de kapitaalkosten

Het vertrouwen in deze groeivectoren heeft de algemene winstverwachtingen van de markt verder opgedreven. Deze zijn het afgelopen jaar al met meer dan 400 procent gestegen5 en liggen aanzienlijk hoger dan de evenredige stijging van de aandelenkoers, waardoor de waardering van het bedrijf enigszins binnen de perken is gebleven. Zelfs met de voortdurende hype rond AI heeft, in tegenstelling tot 2020, de terugkeer van de kapitaalkosten en het einde van het tijdperk van goedkope financiering, ervoor gezorgd dat de markt bedrijven beloont die sterke fundamentals leveren. Als ervaren specialisten op het gebied van technologieaandelen is dit een welkome ontwikkeling. Onze expertise heeft aangetoond dat aandelenkoersen ondersteund door echte winsten en kasstromen veel duurzamer zijn dan hype alleen.

1Kwartaalcijfers nVIDIA, drie maanden tot 28 januari 2024.

2 AI-copiloot: Een intelligente virtuele assistent die gebruikmaakt van grote taalmodellen (LLM's, large language models) om natuurlijke, mensachtige interactie mogelijk te maken en gebruikers te ondersteunen bij een breed scala aan taken.

3 CoWoS: 'Chip-on-Wafer, Wafer-on-Substrate' verwijst naar het stapelen van chips en het verpakken ervan op een substraat, waardoor de benodigde ruimte voor chips wordt verkleind en het stroomverbruik en de kosten worden verminderd.

4 Geheugen met hoge bandbreedte (HBM): Verhoogt de bandbreedte door de grootte van geheugenchips te verkleinen en ze in een efficiënter ontwerp te stapelen.

5 Bloomberg, per 21 februari 2024, mediane consensusramingen voor de winst per aandeel van nVIDIA. Er is geen garantie dat trends uit het verleden zich zullen voortzetten of dat prognoses zullen worden gerealiseerd.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specifieke risico's
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specifieke risico's
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.