Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Global Technology Leaders Fund

Streeft naar het genereren van langetermijnvermogensgroei door te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van technologiegerelateerde bedrijven

ISIN
LU0209158467

NAV
USD 170.71
As of 01/12/2021

1-Day Change
USD -0.14 (-0.08%)
As of 01/12/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 90% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in om het even welk land en van om het even welke grootte die technologiegerelateerd zijn of winst halen uit technologie. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals staatsobligaties van beleggingskwaliteit, contanten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormen van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau is waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Tracht ondergewaardeerde groeiondernemingen te vinden waar de schaal of het aanhouden van de winstgroei wordt ondergewaardeerd door de markt
 • Actief beheerd door een zeer ervaren team in het Verenigd Koninkrijk met een focus op langetermijntrends die de toekomst van technologie bepalen
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Alison Porter

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2014.

Graeme Clark

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 2013.

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A1 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
 
Kwartaaleinde
Per 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A1 USD (Net) 28.63 37.70 1.65 22.41 29.80
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 29.89 34.89 2.90 22.84 30.00
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/10/2021
A1 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
03/01/2005
A1 USD (Net) 3.92 15.39 35.12 27.55 24.55 17.50 12.93
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 5.17 18.69 40.06 27.92 24.99 19.25 12.90
CALENDAR YEAR RETURNS (%)
A1 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
2016 2017 2018 2019 2020
A1 USD (Net) 6.11 43.77 -6.92 39.53 40.95
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 12.20 41.77 -5.20 38.53 38.25
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
1.89%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% van fonds
Microsoft 9.97
Alphabet 8.20
Apple 7.79
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.83
Meta Platforms 3.56
Broadcom 3.00
Samsung Electronics 2.90
salesforce.com 2.77
Visa 2.59
Amazon.com 2.44

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting