Voor individuele beleggers in Nederland

Horizon Sustainable Future Technologies Fund

Met onze benadering beogen wij een aantrekkelijk vermogensrendement op lange termijn te behalen door ons te richten op bedrijven die technologische oplossingen met een positieve impact op milieu en maatschappij bieden.

ISIN
LU2342241580

NAV
EUR 10.37
As of 26/11/2021

1-Day Change
EUR -0.10 (-0.96%)
As of 26/11/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

DE ESSENTIE VAN ONZE STRATEGIE

 • Een in het VK gevestigd team van sectorexperts met in totaal meer dan 80 jaar ervaring in het opvolgen van de technologische hype-cycle.
 • Positieve screening van duurzame technologieën die oplossingen bieden voor de grootste uitdagingen op milieu- en maatschappelijk gebied.
 • Negatieve screening om bedrijven te vermijden die goederen of diensten leveren die het milieu of de maatschappij schaden.
 • Een gedisciplineerde waarderingsaanpak om onderschat winstpotentieel en rationele groei tegen een redelijke prijs te vinden.

WAAR STAAN WE VOOR?

 • Volgens ons is technologie de wetenschap van probleemoplossing en kunnen verantwoorde innovatie en disruptie positief uitpakken.
 • Onze diepgaande kennis en uitgebreide ervaring stellen ons in staat de technologische hype-cycle te volgen om blijvende, ondergewaardeerde groeikansen te vinden die een oplossing bieden voor de problemen waar mensen overal ter wereld mee te maken hebben, en waarvoor technologie op een goede manier wordt ingezet.
 • Deze aanpak laat klanten profiteren van de milieu- en maatschappelijke voordelen van de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie, en van mogelijk aantrekkelijke langetermijnrendementen.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Beleggingsprincipes
PowerButton_windturbine

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in technologiegerelateerde bedrijven die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen of gerelateerde instrumenten van technologiegerelateerde bedrijven, waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie. Het beleggingsuniversum van het Fonds wordt gedefinieerd door technologiegerelateerde bedrijven die ten minste 50% van hun huidige of verwachte toekomstige inkomsten halen uit de door de beleggingsbeheerder vastgestelde duurzame technologiethema's (zoals verder uiteengezet in het deel Beleggingsstrategie). Het Fonds zal niet beleggen in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder kunnen bijdragen tot aanzienlijke schade aan het milieu of de samenleving. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals staatsobligaties van beleggingskwaliteit, contanten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Information Technology Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

PORTEFEUILLEBEHEER

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2014.

Graeme Clark

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 2013.

Alison Porter

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2014.

Performance

Wij mogen alleen fondsprestaties over een minimumperiode van één jaar laten zien.
Informatie over vergoedingen
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.70%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2020)
0.00%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/10/2021)
% van fonds
Microsoft 4.23
ServiceNow 3.78
Impinj 3.69
Adobe 3.32
Equinix 2.99
Infineon Technologies 2.89
Cloudflare 2.71
Trimble 2.51
salesforce.com 2.47
TE Connectivity 2.41

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting