Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund

A2 Acc EUR ISIN-code: LU0088927925

Beoordelingen en prijzen

Morningstar 5 Star-Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Pan European Property Equities Fund is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 75% van het totale vermogen te beleggen in beursgenoteerde aandelen van bedrijven of vastgoedfondsen (REIT's) (of equivalenten daarvan) met hun statutaire zetel in de EER of het Verenigd Koninkrijk indien ze geen deel uitmaken van de EER en genoteerd zijn aan of verhandeld worden op een gereguleerde markt, die het grootste deel van hun inkomsten halen uit bezit, beheer en/of ontwikkeling van vastgoed in Europa.

Overzicht

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen door markt- en wisselkoersschommelingen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.

Potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en, indien van toepassing, de Essentiële beleggersinformatie.

Deze website is bedoeld voor promotiedoeleinden en niet als beleggingsadvies.

Voordat u belegt

Aandelenklasse:

  belangrijke documenten

  Alle documenten
  ISIN-code: LU0088927925A2 Acc EUR Valuta EUR NAV 52,0600 Verandering 1,0900% Koersdatum 20-9-2019
   
  ISIN-code: LU1059379971A2 Acc HUSD Valuta USD NAV 36,1300 Verandering 1,0300% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0209156925A3 Inc EUR Valuta EUR NAV 40,4200 Verandering 1,0800% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0892274969H2 EUR Valuta EUR NAV 45,3400 Verandering 1,0300% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU1678964138H2 HUSD Valuta USD NAV 36,7700 Verandering 1,0200% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0942195669H3 EUR Valuta EUR NAV 37,3100 Verandering 1,0600% Koersdatum 20-9-2019
  ISIN-code: LU0247697476X2 Acc EUR Valuta EUR NAV 48,0600 Verandering 1,0900% Koersdatum 20-9-2019
  Prestatie

  Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.

  Variabele prestatie

  AandelenklasseJun 2018 - Jun 2019Jun 2017 - Jun 2018Jun 2016 - Jun 2017Jun 2015 - Jun 2016Jun 2014 - Jun 2015
  A2 Acc EUR1,99%16,96%7,00%0,69%26,14%
  A2 Acc HUSD4,44%18,27%8,45%0,56%24,81%
  A3 Inc EUR1,99%16,98%6,95%0,62%26,08%
  H2 EUR2,54%16,77%7,48%1,14%26,43%
  H2 HUSD5,34%----
  H3 EUR2,58%16,80%7,45%0,96%26,42%
  X2 Acc EUR1,40%16,24%6,35%0,08%25,29%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Jaarlijkse omzet voor 30-6-2019

  Cumulatieve prestatie

  Aandelenklasse1 maandSinds begin jaar1 jaar3 jarenSinds oprichting
  A2 Acc EUR2.8119,30%6,32%30,05%408,25%
  A2 Acc HUSD3.1421,10%8,96%36,96%79,25%
  A3 Inc EUR2.8019,29%6,32%30,03%149,68%
  H2 EUR3.0119,68%6,96%31,30%446,86%
  H2 HUSD3.2321,90%9,94%-21,33%
  H3 EUR2.9819,71%6,95%31,36%417,06%
  X2 Acc EUR2.7418,76%5,67%27,73%40,44%
  © Morningstar 2019. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.Source: Morningstar, based on market prices at close on the date shown. We are not responsible for the accuracy or completeness of the information supplied by Morningstar. We take care to ensure that the information provided by Morningstar is correct but we neither warrant, represent nor guarantee the contents of the information, nor do we accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies therein. Prices may be subject to change, errors and omissions excepted. Gegevens per 19-9-2019
  Top 10 belangen
  Geografische indeling
  Sector-indeling
  Dividenden
  Belangrijke feiten
  Beleggingscategorie Property Equities
  Lanceringsdatum 1-7-1998
  Basisvaluta EUR
  Sector Morningstar Europe OE Sector Equity Real Estate Indirect - Europe
  Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index
  Einde van het jaar 30-Jun
  Waarderingstijdstip (CET) 13:00
  Prijsstelling basis Single Priced
  Status van het fonds Open for new investment

  A2 Acc EUR

  ISIN-code LU0088927925
  Lipper code 60002851
  WKN-Nummer 989232
  Valoren-nummer 935853
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 1-7-1998
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  A2 Acc HUSD

  ISIN-code LU1059379971
  Lipper code 68267444
  WKN-Nummer A112TR
  Valoren-nummer 24312354
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 13-6-2014
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD2.500,00
  Extra lump sum belegging USD500,00

  A3 Inc EUR

  ISIN-code LU0209156925
  Lipper code 60099783
  WKN-Nummer A0DPM6
  Valoren-nummer 2032564
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 3-1-2005
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00

  H2 EUR

  ISIN-code LU0892274969
  Lipper code 68236043
  WKN-Nummer A14M9K
  Valoren-nummer 22196053
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 28-8-2013
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  H2 HUSD

  ISIN-code LU1678964138
  WKN-Nummer A2JDA1
  Valoren-nummer 39591026
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 15-12-2017
  Valuta USD
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging USD750.000,00
  Extra lump sum belegging USD2.500,00

  H3 EUR

  ISIN-code LU0942195669
  Lipper code 68252359
  WKN-Nummer A143K9
  Valoren-nummer 22853018
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 0.60%
  Lanceringsdatum 18-12-2013
  Betaaldata dividend 20-Jul
  XD data 01-Jul
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR750.000,00
  Extra lump sum belegging EUR2.500,00

  X2 Acc EUR

  ISIN-code LU0247697476
  Lipper code 65022283
  WKN-Nummer A0PBHU
  Valoren-nummer 3012519
  Initiële kosten 5.00%
  Jaarlijkse kosten 1.20%
  Lanceringsdatum 23-3-2006
  Valuta EUR
  PrestatievergoedingBepaalde klassen binnen een fonds mogen een prestatiegerelateerde beheervergoeding vragen. Deze vergoeding zou betaald moeten worden als die klasse beter presteert dan zijn performance fee benchmark en voorgaande high watermark (waar van toepassing). Een indicatie van de historische performance fee is te vinden in de relevante KIID.10% van het 'relevante bedrag'
  Minimumbelegging EUR2.500,00
  Extra lump sum belegging EUR500,00
  Risicoklasse
  SRRI 5
  Algemene risico's
  • ​De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • ​In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
  • ​Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  Specifieke risico's
  • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
  • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
  • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
  • ​De waarde van het Fonds kan dalen als het zijn posities concentreert in een sector die zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis.
  • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • ​Het Fonds kan beleggen in vastgoedbeleggingstrusts, wat gepaard kan gaan met andere risico's dan bij directe belegging in de onderliggende activa. Dergelijke beleggingsinstellingen kunnen het risico verhogen door factoren zoals beperkingen op het opnemen van kapitaal en een minder strikte regelgeving. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.

  [##Heading.Fund.RNS]

  Attentie