Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Facilities - Janus Henderson Investors
For institutional investors in Norway

Fasiliteter

Tabellen nedenfor inneholder informasjon om fasilitetene som leveres for Janus Henderson Fund, Janus Henderson Horizon Fund og Janus Henderson Capital Funds plc

Krav Oppgave Relevant kontakt Hyperlenke eller anvisning til
relevant kilde
(a) Behandle tegnings-, gjenkjøps- og innløsningsordre og foreta andre utbetalinger til andelseiere knyttet til andelene i UCITSfondet Fungere som overføringsagent for Janus Henderson Horizon Fund og Janus Henderson Fund, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

Fungere som overføringsagent for Janus Henderson Capital Funds plc, International Financial Data Services (Ireland) Limited

Opplysninger om IFDSoverføringsagent
(b) Gi investorer informasjon om hvordan ordrene det henvises til i punkt (a) gjøres og hvordan proveny fra gjenkjøp og innløsning utbetales FE fundinfo Limited Vennligst kontakt FE fundinfo Limited for opplysninger om hvordan ordre kan effektueres og hvordan proveny fra gjenkjøp og innløsninger utbetales.
 
Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-post: fa_gfr@fefundinfo.com
 
De investorer som ikke kan investere direkte hos oss og som investerer gjennom lokale mellomledd (noe som kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon), bør kontakte sitt vanlige fondsleverandørmellomledd angående detaljer om hvordan ordre kan effektueres og hvordan proveny for gjenkjøp og innløsninger utbetales.
(c) Legge til rette for håndtering av informasjon og tilgang til prosedyrer og ordninger angående klager og investorrettigheter. FE fundinfo Limited Vennligst kontakt FE fundinfo Limited angående rutiner og ordninger angående klager og investorrettigheter.

Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-post: fa_gfr@fefundinfo.com

(d) Sørge for at visse opplysninger og dokumenter er tilgjengelig for investorer for inspeksjon og/eller til å ta kopier. FE fundinfo Limited Vennligst kontakt FE fundinfo Limited angående informasjon og dokumenter tilgjengelig for investorer.

Adresse: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-post: fa_gfr@fefundinfo.com

(e) Gi investorer informasjon som er relevant for oppgavene som tilretteleggeren utfører, i et varig medium. FE fundinfo Limited Vennligst kontakt FE fundinfo Limited angående informasjon som er relevant for oppgavene som tilretteleggeren utfører.

Adresse:FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tlf.: +352 27 863 969
E-post: fa_gfr@fefundinfo.com

Fasiliteter

(f) Fungere som kontaktpunkt for kommunikasjon med kompetente myndigheter For Janus Henderson Horizon Fund, Janus
Henderson Fund og Janus Henderson Capital
Funds plc:
Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
og fa_gfr@fefundinfo.com
I/A
TOP